Στηρίξτε την ποιοτική δημοσιογραφία

Οι αξίες όλων των ακινήτων στο διαδίκτυο

Σήμερα θα αναρτηθούν όλα τα στοιχεία της επανεκτίμησης περιουσιών
Όσοι υποβάλουν αίτηση για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα θα πρέπει στις αιτήσεις του να καταγράψουν τις αξίες των ακινήτων τους στη βάση της νέας επανεκτίμησης

Στη διάθεση του κοινού θα βρίσκονται από σήμερα οι επανεκτιμήσεις αξιών ακινήτων σε τιμές 1.1.2013. Αν και για σκοπούς της φορολόγησης ακίνητης ιδιοκτησίας και φέτος θα προσμετρήσουν οι αξίες ακινήτων με τιμές 1980, εντούτοις, όσοι θα υποβάλουν αίτηση για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (ΕΕΕ), θα πρέπει στις αιτήσεις του να καταγράψουν τις αξίες των ακινήτων τους στη βάση της επανεκτίμησης που έγινε πέρσι. Τα σχετικά στοιχεία της επανεκτίμησης θα είναι διαθέσιμα σε όλες τις τοπικές Αρχές (κοινότητες και δήμους), καθώς και στο διαδίκτυο.


Μάλιστα, η διαδικασία στο διαδίκτυο είναι πάρα πολύ απλή και δεν διαρκεί πάνω από ένα λεπτό, φτάνει βέβαια ο ενδιαφερόμενος να γνωρίζει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για το ακίνητό του, όπως επαρχία, χωριό ή δήμο, αριθμό τεμαχίου, φύλλο ή και σχέδιο αν χρειάζεται, στοιχεία τα οποία αναγράφονται στον τίτλο ιδιοκτησίας του. Με την εισαγωγή των στοιχείων αυτών, το σύστημα θα εντοπίσει το υπό διερεύνηση ακίνητο και θα παρουσιάσει όλα τα δομικά του στοιχεία, όπως εμβαδόν, αριθμό τεμαχίου, κ.ά., ενώ πατώντας «επανεκτίμηση» θα μπορεί κάποιος να δει την αξία του ακινήτου του, όπως αυτή επανεκτιμήθηκε με τιμές 1.1.13.
Πώς διενεργήθηκε η νέα γενική εκτίμηση
Η νέα γενική εκτίμηση ολοκληρώθηκε σε λιγότερο από ένα χρόνο, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Μνημονίου Συναντίληψης. Πρόκειται για ένα πολύπλοκο έργο, που διαχωρίστηκε σε τέσσερα στάδια. Το πρώτο στάδιο περιέλαβε τη συλλογή εκτιμητικών χαρακτηριστικών των ακινήτων (φυσικά και νομικά) σε παγκύπρια βάση, με επιτόπου επιθεωρήσεις ακινήτων, με τη χρήση σύγχρονης τεχνολογίας, με επεξεργασία δορυφορικών εικόνων και άλλων γεωγραφικών δεδομένων και με πλήρη αξιοποίηση του ολοκληρωμένου Συστήματος Πληροφοριών Γης.


Το δεύτερο στάδιο περιέλαβε αναλύσεις τιμών με βάση συγκριτικές πωλήσεις, κόστη κατασκευής και άλλα στοιχεία, κατά ή περί την 01.01.2013, σε κάθε γεωγραφική περιοχή, κατά πολεοδομική ζώνη και είδος ακινήτου. Επίσης, αναπροσαρμογές έγιναν και για τα επιμέρους χαρακτηριστικά του κάθε ακινήτου, τόσο για τη γη (εμβαδόν, προσπέλαση, θέση, σχήμα κ.ά.), όσο και για τα κτίρια (εμβαδόν, ηλικία, κατηγορία, κατάσταση κ.ά.). Το τρίτο στάδιο περιέλαβε τη διενέργεια μαζικής μηχανογραφημένης εκτίμησης, σύμφωνα με διεθνή πρότυπα και με τη στήριξη εξειδικευμένων λογισμικών. Το τέταρτο και τελικό στάδιο περιέλαβε τους αναγκαίους ελέγχους ποιότητας για διασφάλιση της εγκυρότητας των τιμών.
Ενημέρωση στο www.moi.gov.cy/dls
ΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για τη νέα αξία του ακινήτου τους από τις αρμόδιες τοπικές Αρχές (Δήμους και Κοινότητες), μέσω της ιστοσελίδας του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας στο www.moi.gov.cy/dls ή τηλεφωνικά, σε ενιαίο παγκύπριο αριθμό (77777730). Σε περίπτωση διαπίστωσης λάθους ή παράλειψης στα χαρακτηριστικά του ακινήτου, όπως το εμβαδόν, έτος ανέγερσης, προσπέλαση, πολεοδομική ζώνη κ.λπ., ο ιδιοκτήτης θα μπορεί να καταθέσει αίτηση για διόρθωση λάθους, χωρίς να πληρώσει οποιοδήποτε ποσό. Οι ιδιοκτήτες ακίνητης ιδιοκτησίας, που διαφωνούν με την αξία της Γενικής Εκτίμησης και όχι με τα χαρακτηριστικά του ακινήτου τους, θα μπορούν να καταθέσουν ένσταση σε οποιοδήποτε Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο, αφού πληρώσουν και τα ανάλογα τέλη.


Σημειώνεται πως η γενική εκτίμηση στην οποία προέβη το Κτηματολόγιο έγινε καθαρά για σκοπούς φορολόγησης και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σκοπούς υποθήκευσης του ακινήτου, ούτε μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τις τράπεζες κατά τη διάρκεια αναδιαρθρώσεων ή εκποίησης. Για τον συγκεκριμένο σκοπό απαιτείται ειδική εκτίμηση, η οποία λαμβάνει υπόψη κι άλλα χαρακτηριστικά του ακινήτου, όπως ηλικία, φυσική κατάσταση και συντήρηση, χαρακτηριστικά τα οποία μπορούν να ανεβάσουν ή και να κατεβάσουν την αξία του ακινήτου.

Υποστηρίξτε τη