Στηρίξτε την ποιοτική δημοσιογραφία

Η «ΣΗΜΕΡΙΝΗ» ΠΡΙΝ ΑΠΟ 37 ΧΡΟΝΙΑ

Δεν θα γίνουν εκλογές
«ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΕΚΛΟΓΕΣ - Ο Δημοκρατικός Συναγερμός αποφάσισε να δεχθεί την λύση Κυπριανού μέχρι τις εκλογές του Φεβρουαρίου. - ΧΘΕΣΙΝΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ - ΚΛΗΡΙΔΗ», είναι ο τίτλος του κυρίου θέματος της «Σημερινής», ημερομηνίας 14 Αυγούστου 1977, κάτω από τον οποίο γράφει:
Ο Δημοκρατικός Συναγερμός αποφάσισε χθες να δεχθεί την κοινή υποψηφιότητα του κ. Σπύρου Κυπριανού, που έχει γίνει ήδη αποδεκτή και από όλα τα άλλα κόμματα και έτσι έχει τεθεί οριστικά τέρμα στο πολιτικό αδιέξοδο των τελευταίων ημερών.
Ο Προεδρεύων κ. Σπύρος Κυπριανού θα είναι ο αναπληρωματικός Πρόεδρος της Δημοκρατίας για τους επόμενους πέντε μήνες μέχρι τον Φεβρουάριο του 1978, οπότε θα διεξαχθούν πια κανονικές προεδρικές εκλογές για την ανάδειξη του Προέδρου, που θα βρίσκεται στην εξουσία μέχρι το 1983.
Κυπριανού: Ενότητα
Ο Προδρεύων της Δημοκρατίας κ. Κυπριανού ευχαρίστησε χθες όλα τα κόμματα, τις οργανώσεις και γενικά όσους πρότειναν ή απεδέχθησαν την υποψηφιότητά του για τις εκλογές της 10ης Σεπτεμβρίου για το προεδρικό αξίωμα. Επανέλαβε ότι θα ακολουθήσει πιστά την πολιτική του Μεγάλου Ηγέτη σε όλους ανεξαίρετα τους τομείς. Και ότι θα εργαστεί με όλες τους τις δυνάμεις για το καλό του τόπου και θα πράξει παν το δυνατόν για την ενίσχυση της ενότητας του λαού.
Ο Κυπριανού στην Αθήνα
Ο Προεδρεύων της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Σπύρος Κυπριανού θα επισκεφθεί την Αθήνα και θα έχει σημαντικές συνομιλίες με τον Πρωθυπουργό κ. Καραμανλή.
Η επίσκεψη του κ. Κυπριανού θα πραγματοποιηθεί το πρώτο δεκαπενθήμερο του προσεχούς Σεπτεμβρίου, η συνάντησή του δε με τον Έλληνα Πρωθυπουργό κρίνεται ιδιαίτερα χρήσιμη, εν όψει της Γενικής Συνελεύσεως του ΟΗΕ και των νέων εξελίξεων στο Κυπριακό που αναμένονται.
Oυσιαστικές προεδρικές
Χθεσινή ανακοίνωση της Πολιτικής Επιτροπής του Δημοκρατικού Συναγερμού, η οποία συνήλθε χθες το πρωί υπό την προεδρία του Αρχηγού του κόμματος, κ. Γλαύκου Κληρίδη, αναφέρει:
«Από την πρώτην στιγμήν του θλιβερού αγγέλματος θανάτου του αειμνήστου Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, εθνάρχου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, ο Δημοκρατικός Συναγερμός ετόνισε την ανάγκην αυστηράς τηρήσεως και συμμορφώσεως προς το Σύνταγμα του κράτους.
Πιστός προς την ως άνω θέσιν και με γνώμονα το Εθνικόν Συμφέρον, ο Δημοκρατικός Συναγερμός έχων υπ' όψιν ότι αι σχετικαί συνταγματικαί πρόνοιαι επιτάσσουν την προκήρυξιν και διενέργειαν εκλογών εντός προθεσμίας 45 ημερών από του θανάτου του Προέδρου της Δημοκρατίας, προς εκλογήν νέου Προέδρου διά το υπόλοιπον της θητείας του αποβιώσαντος Προέδρου, ήτοι εις την προκειμένην περίπτωσιν μέχρι τον Φεβρουάριον 1978, εισηγήθη την διεξαγωγήν ουσιαστικών προεδρικών εντός της ρηθείσης προθεσμίας των 45 ημερών με ταυτόχρονον συμφωνία όλων των κομμάτων, όπως ο ούτω εκλεγησόμενος Πρόεδρος γίνει αποδεκτός από τα κόμματα ως ο μόνος υποψήφιος διά τας προεδρικάς εκλογάς του Φεβρουαρίου 1978».

Υποστηρίξτε τη