Στηρίξτε την ποιοτική δημοσιογραφία

Δωρεάν μαζική εκπαίδευση μέσω διαδικτύου για θέματα της ΕΕ

ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
Η Διεύθυνση Επικοινωνίας, Τύπου και Εκδηλώσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών έχει για πρώτη φορά αναλάβει την πρωτοβουλία να προσφέρει δωρεάν μαζική εκπαίδευση μέσω διαδικτύου (Μassive Open Online Course: MOOC) με θέμα «Περιφέρειες, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και η χάραξη πολιτικής».
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ένωσης Δήμων, το πρόγραμμα μάθησης θα αρχίσει στις 19 Οκτωβρίου και θα είναι διάρκειας 8 εβδομάδων. Τα μαθήματα είναι σχεδιασμένα για υπαλλήλους που εργάζονται για τις περιφέρειες και τις πόλεις, καθώς και για φοιτητές και για όσους ενδιαφέρονται γενικά για θέματα της ΕΕ.
Ο στόχος αυτής της πρωτοβουλίας οκτώ εβδομάδων δωρεάν e-learning από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών είναι να δημιουργήσει μια πλατφόρμα εκμάθησης για θέματα της ΕΕ και συζήτησης των επιπτώσεων της ΕΕ στις τοπικές/ περιφερειακές πολιτικές.
Το πρόγραμμα εκμάθησης είναι διαθέσιμο στην πλατφόρμα Iversity.org-learning. Κάθε εβδομάδα το μάθημα θα είναι αφιερωμένο σε ένα συγκεκριμένο θέμα, το οποίο θα παρουσιάζεται μέσα από συνεντεύξεις και συζητήσεις με πολιτικούς, εμπειρογνώμονες και ακαδημαϊκούς από όλη την ΕΕ, και ένα online κοινωνικό φόρουμ για την ανταλλαγή απόψεων και κατάθεση ερωτήσεων προς στους εμπειρογνώμονες.
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση: www.cor.europa.eu/MOOC. Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα εκμάθησης σε αυτή τη φάση προσφέρεται μόνο στην αγγλική γλώσσα.
(ΚΥΠΕ)

Υποστηρίξτε τη