Στηρίξτε την ποιοτική δημοσιογραφία

Τσιμεντοποιία Βασιλικού: Επίσημα Πιστοποιημένος Εργοδότης Ισότητας

Η Τσιμεντοποιία Βασιλικού από τις 29 Νοεμβρίου 2018 είναι και επίσημα Πιστοποιημένος Εργοδότης Ισότητας για την εφαρμογή ολοκληρωμένου συστήματος προώθησης της ισότητας των φύλων στον εργασιακό χώρο. Το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων διοργάνωσε την Πέμπτη, 29 Νοεμβρίου 2018, τελετή Βράβευσης των επιχειρήσεων που πιστοποιήθηκαν το 2018 από τον Εθνικό Φορέα Πιστοποίησης. Η βράβευση έγινε από την Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Ζέτα Αιμιλιανίδου.


Την πιστοποίηση παρέλαβε εκ μέρους της Τσιμεντοποιίας Βασιλικού ο Εκτελεστικός Πρόεδρος, Αντώνιος Αντωνίου. Το μοντέλο πιστοποίησης αποτελεί τη δράση του συγχρηματοδοτημένου έργου «Δράσεις για Μείωση του Χάσματος Αμοιβών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών», από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την Κυπριακή Δημοκρατία.


Σύμφωνα με το Κυπριακό Μοντέλο Πιστοποίησης, οι επιχειρήσεις έχουν το δικαίωμα να αιτηθούν για δύο είδη πιστοποίησης: α. Πιστοποίηση “Εργοδότης Ισότητας”, που αφορά ολοκληρωμένο σύστημα προώθησης της ισότητας των φύλων στον εργασιακό χώρο. β. Πιστοποίηση συγκεκριμένης καλής πρακτικής (Best Practice).


Η διάκριση “Εργοδότης Ισότητας” έρχεται ως επιστέγασμα των προσπαθειών της Εταιρείας και αναγνώριση των καλών πρακτικών και πολιτικών που εφαρμόζει, οι οποίες διασφαλίζουν στο προσωπικό της συνθήκες ισότητας των φύλων, ισότητας ευκαιριών ανέλιξης, συμφιλίωσης επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής και ειδικότερα την αρχή της ίσης αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών για ίδια εργασία ή εργασία ίσης αξίας.

Υποστηρίξτε τη