Στηρίξτε την ποιοτική δημοσιογραφία

Η πολυνομία «τρώει» τις παραλίες

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΝΑΙ ΜΕΝ ΕΧΕΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ, ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΓΑΓΕΙ ΕΡΓΟ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ 60 ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΑΛΙΩΝ. Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΚΑΤΕΧΕΙ ΡΟΛΟ ΕΠΟΠΤΗ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΥ ΜΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ, ΑΛΛΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙ ΣΤΟ ΕΠΑΚΡΟΝ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΗΣ
Θεματικές παραλίες εισηγείται ο Πρόεδρος της Κεντρικής Επιτροπής Παραλιών, με την ένταξη των κρατικών υπηρεσιών υπό την ενιαία ομπρέλα της Κεντρικής Υπηρεσίας Παραλιών.

Τέσσερα Υπουργεία και περισσότερες από εξήντα κρατικές υπηρεσίες είναι αρμόδιες για τα θέματα των παραλιών. Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών, Λιμενική Αστυνομία, Τμήμα Περιβάλλοντος, Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας, Τμήμα Αρχαιοτήτων, Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, Επαρχιακή Διοίκηση, Τμήμα Δημοσίων Έργων, Υπουργείο Εσωτερικών και Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων είναι μόνο μερικά από τα κυβερνητικά τμήματα και υπηρεσίες αρμόδιες για οποιαδήποτε θέματα αφορούν τις παραλίες.


Γεγονός που καθιστά αφενός την κρατική μηχανή αργοκίνητο καράβι όσον αφορά τη διεκπεραίωση απαιτούμενων εργασιών και σχεδιασμένων αναπτυξιακών έργων σε παραλιακό μέτωπο, αφετέρου δημιουργεί ευκαιρίες και προσκόμματα σε τοπικές Αρχές για να προχωρούν σε επεμβάσεις στο παραλιακό μέτωπο, όταν και εφόσον κατά τη δική τους κρίση κρίνεται αναγκαίο.
Ανάπλαση παραλίας Αγίας Θέκλας


Επί παραδείγματι, ο Δήμος Σωτήρας βρίσκεται σε διαδικασία ανάπλασης του παραλιακού του μετώπου. Ένα έργο που για τον Δήμο Σωτήρας κρίνεται αναγκαίο, αφού θα ενώσει την ανάπτυξη με το μεγαλεπήβολο έργο των 250 εκατομμυρίων ευρώ της μαρίνας Αγίας Νάπας ανατολικά με την υπό σχεδίαση ανάπλαση του αλιευτικού καταφυγίου του Ποταμού Λιοπετρίου δυτικά και θα προσφέρει μία ελκυστικότερη εικόνα στην παραλιακή περιοχή της Αγίας Θέκλας.


Ολόκληρη η περιοχή είναι ενταγμένη σε Ζώνη Ειδικής Προστασίας Natura 2000, γεγονός, όμως, που δεν απαγορεύει την ήπια ανάπτυξη. Ως εκ τούτου, και ακολουθώντας τις νόμιμες διαδικασίες, ο Δήμος Σωτήρας απέστειλε από το 2015 αίτηση στο Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως για να μπορέσει να προχωρήσει με τον σχεδιασμό της ανάπλασης και διαμόρφωσης του παραλιακού του μετώπου με πεζόδρομο, ποδηλατόδρομο, πάρκα και φωτισμό.


Αφού έλαβε την έγκριση από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, προκήρυξε προσφορές σε αρχιτεκτονικά γραφεία για την εκπόνηση του σχεδιασμού με την αξία του να ανέρχεται στις 123 χιλιάδες ευρώ. Κρίθηκε, μάλιστα, σοφό επειδή η περιοχή είναι ενταγμένη ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας να συγκαλούνται τα αρμόδια τμήματα σε συσκέψεις για την παρουσίαση προμελέτης με στόχο την υποβολή απόψεων και εισηγήσεων προτού η αίτηση υποβληθεί στο Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, ώστε να μην απορριφθεί η Πολεοδομική Άδεια.


Παρ’ όλα αυτά, και έπειτα από τρεις συσκέψεις στις οποίες συμμετείχαν το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, το Τμήμα Αλιείας, ο Κλάδος Θαλασσίων Έργων του Τμήματος Δημοσίων Έργων, το Τμήμα Περιβάλλοντος, η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας, το Τμήμα Αρχαιοτήτων και η Επαρχιακή Διοίκηση, τα κυβερνητικά τμήματα δεν προχωρούν με την υποβολή εισηγήσεων επί της προμελέτης με το καθένα να εκφράζει διαφορετικές απόψεις επί διαφορετικών θεμάτων.


Αντ’ αυτού, προτείνεται στον Δήμο Σωτήρας η ολοκλήρωση του σχεδιασμού και η κατάθεση αίτησης Πολεοδομικής Άδειας, για ένα έργο που η αξία του αναμένεται να ξεπεράσει τα πέντε εκατομμύρια ευρώ. Κάτι που σημαίνει ότι, σε περίπτωση απόρριψης της Πολεοδομικής Άδειας, ο Δήμος Σωτήρας θα χρειαστεί να προκηρύξει ξανά προσφορές για σχεδίαση με την ανάλογη απώλεια εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ αλλά και δεκάδων μηνών.
Η Επιτροπή


Σημαντικό ρόλο επιτελεί στα θέματα της προστασίας και του ελέγχου των κυπριακών παραλιών η Κεντρική Επιτροπή Παραλιών, η οποία ασκεί εξουσίες σύμφωνα με τον περί Προστασίας της Παραλίας Νόμο.


Η Κεντρική Επιτροπή Παραλιών απαρτίζεται από τον Πρόεδρο της Ένωσης Δήμων ή εκπρόσωπό του, ως πρόεδρο, από έναν εκπρόσωπο των Υπουργείων Εσωτερικών, Συγκοινωνιών και Έργων, Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού, του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, τρεις άλλους εκπροσώπους της Ένωσης Δήμων, δύο εκπροσώπους της Ομοσπονδίας Ενώσεων Κοινοτήτων και έναν εκπρόσωπο της Ομοσπονδίας Περιβαλλοντικών Οργανώσεων ως μέλη.


Καθήκοντα και αρμοδιότητές της είναι, μεταξύ άλλων, η έγκριση των σχεδίων χρήσης της παραλίας των τοπικών Αρχών, η έγκριση των καθορισμένων εντύπων υποβολής προσφορών, εντύπων υποβολής αιτήσεων εξασφάλισης άδειας και καθορισμένων εντύπων υποβολής αίτησης για χορήγηση άδειας καθώς και ο καθορισμός των ανώτατων και κατώτατων δικαιωμάτων έκδοσης αδειών από τις οικείες Αρχές, ο καθορισμός ανωτάτων και κατωτάτων δικαιωμάτων για παροχή διευκολύνσεων, η έκδοση καθοδηγητικών οδηγιών προς τις Τοπικές Επιτροπές Παραλιών και ο καθορισμός ειδικών περιοχών για λούσιμο σκύλων.
Δεμένα χέρια...


Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Κεντρικής Επιτροπής Παραλιών, Λοΐζο Λοΐζου, η Επιτροπή έχει μεν αρμοδιότητες βάσει νομοθεσίας, όμως υπάρχει αδυναμία στην εκτέλεση των ελέγχων αφού δεν διαθέτει προσωπικό. Μάλιστα τον περασμένο Μάρτιο παρέθεσε σε κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Υπουργό Εσωτερικών θέματα που αφορούν τη διεκπεραίωση των καθηκόντων της Επιτροπής.


Σε δηλώσεις του στη «Σ», ο κ. Λοΐζου ανέφερε πως εισηγήθηκε στον Υπουργό Εσωτερικών τη μετακίνηση της Κεντρικής Επιτροπής Παραλιών υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εσωτερικών, με την ύπαρξη, μάλιστα, προσωπικού, το οποίο να μπορέσει να αναλάβει όλα τα θέματα που αφορούν τις παραλίες, ούτως ώστε να καταπολεμηθεί η πολυνομία αλλά και η γραφειοκρατία.


Θέμα το οποίο κρίνεται ως σημαντικό, αφού καθημερινά καταγράφονται διάφορες καταγγελίες από λουομένους, κυρίως όσον αφορά την απόσταση μεταξύ των κρεβατιών θαλάσσης, την έκταση τοποθέτησης κρεβατιών και ομπρελών και άλλα. Από την άλλη, δεν μπορεί να αγνοηθεί και το γεγονός ότι η Κεντρική Επιτροπή Παραλιών απαρτίζεται, ως επί το πλείστον, από εκπροσώπους των τοπικών Αρχών, οι οποίοι καθίστανται έτσι, τόσο επόπτες όσο και εποπτευόμενοι.
Θεματικές παραλίες


Πρόθεση, όπως αναφέρει ο Πρόεδρος της Κεντρικής Επιτροπής Παραλιών στη «Σ», είναι η ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος, το οποίο είναι ταυτόσημο με τις παραλίες, αφού αναμφίβολα το σημαντικότερο προσφερόμενο προϊόν της χώρας μας είναι οι παραλίες της. Προς αυτήν την κατεύθυνση, μάλιστα, κινείται και η υλοποίηση του οράματος, είτε από τις τοπικές Αρχές είτε από την ίδια την ΚΕΠ, για ενθάρρυνση δημιουργίας θεματικών παραλιών, οι οποίες να προσφέρονται σε διάφορες κατηγορίες και γούστα, με στόχο την αποσυμφόρηση των δημοφιλών παραλιών και την παροχή καλύτερων διευκολύνσεων στους επισκέπτες.

Υποστηρίξτε τη