Στηρίξτε την ποιοτική δημοσιογραφία

Μεγαλώνει η AstroBank μετά το deal με τη USB BANK

ΠΑΝΩ ΑΠΟ €2 ΔΙΣ. ΤΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Η AstroBank Limited ανακοίνωσε την υπογραφή συμφωνίας με τη USB Bank PLC για την απορρόφηση των τραπεζικών της εργασιών, περιλαμβανομένου του προσωπικού της USB και εξαιρουμένων μόνο ορισμένων στοιχείων ενεργητικού. Η συμφωνία, η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο του αναπτυξιακού σχεδιασμού της AstroBank, αναμένεται να ολοκληρωθεί πριν από το τέλος του έτους, αφού εξασφαλισθούν οι απαραίτητες εγκρίσεις από τις εποπτικές Αρχές και ολοκληρωθούν όλες οι σχετικές διαδικασίες. Η συναλλαγή θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους και θα υποστηριχθεί από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, κυρίως από τους υφιστάμενους μετόχους της AstroBank και η οποία βρίσκεται σε τελικά στάδια ολοκλήρωσης.


Με την εξαγορά αυτή, η AstroBank ενισχύει σημαντικά τη θέση της στην κυπριακή αγορά, αξιοποιώντας τις συνέργειες που δημιουργούνται. Συγκεκριμένα, ο ισολογισμός της AstroBank μεγαλώνει πέραν του 55%, με το Σύνολο Ενεργητικού της να ξεπερνά τα €2 δισ., τις Μεικτές Χορηγήσεις στα €1,2 δισ., τις Καταθέσεις Πελατών στα €1,9 δισ. και τα Ίδια Κεφάλαια να αγγίζουν τα €160 εκατ.


Η AstroBank, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, προσβλέπει σε στενή συνεργασία με τη διεύθυνση και το προσωπικό της USB, με στόχο την ομαλή ενοποίηση και την κοινή προσπάθεια, από δω και πέρα, για ανάπτυξη των εργασιών προς όφελος των πελατών, του προσωπικού και των μετόχων.

Υποστηρίξτε τη