Στηρίξτε την ποιοτική δημοσιογραφία

Μαρίνα Παραλιμνίου: Σημαντική εμπορική ανάπτυξη με πολλαπλά οφέλη

Σημαντική ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου αναμένεται να φέρει η Μαρίνα Παραλιμνίου. Μέσα από την ολόχρονη λειτουργία του έργου, καταπολεμάται η εποχικότητα με τις συνέπειές της, με τη δημιουργία περίπου 250 νέων, μόνιμων θέσεων εργασίας. Η αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της περιοχής θα φέρει αλυσιδωτή βελτίωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και της αξίας της γης. Επιπλέον, ως έργο υποδομής με υπηρεσίες ελλιμενισμού σκαφών, θα αποτελεί επίσημο σημείο εισόδου στην Κυπριακή Δημοκρατία, με την ανάλογη παρουσία ναυτικής και λιμενικής αστυνομίας και αποτελεσματική διαχείριση λυμάτων και αποβλήτων και πιθανών περιβαλλοντικών κρίσεων.

Επιπρόσθετα, η Μαρίνα Παραλιμνίου αναμένεται να δώσει τέλος στην παράνομη χρήση και δραστηριότητα στα αλιευτικά καταφύγια της περιοχής, τα οποία λειτουργούν ανορθόδοξα με σοβαρές επιπτώσεις στο θαλάσσιο και ανθρωπογενές περιβάλλον. Το κοινό θα έχει ελεύθερη πρόσβαση στις παραλίες μέσω του πεζόδρομου, στη μαρίνα και το περιβαλλοντικό πάρκο που έχει σχεδιαστεί, στη βάση της μελέτης του διεθνούς οίκου Camlins.

Υποστηρίξτε τη