Στηρίξτε την ποιοτική δημοσιογραφία

«Μπάζει» ο νόμος για τα λούνα παρκ

Η κείμενη νομοθεσία χρήζει βελτίωσης. ενώ προκύπτει ζήτημα εάν τα παιχνίδια πληρούν τα απαιτούμενα πρότυπα

Στο προσκήνιο επανήλθε μετά και το πρωτοφανές ατύχημα που σημειώθηκε πρόσφατα στην Αγία Νάπα, που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό μητέρας και του 7χρονου παιδιού της, το ευρύτερο ζήτημα του ελέγχου παιχνιδότοπων και των λούνα παρκ.


Ιδιαίτερη εντύπωση στην κοινή γνώμη προκάλεσε το γεγονός πως η άδεια του εν λόγω λούνα παρκ είχε λήξει από τον περασμένο Μάρτιο. Με αφορμή λοιπόν αυτό το γεγονός, εμείς ψάξαμε και είδαμε τι προνοεί η υφιστάμενη νομοθεσία που αποδεικνύεται τρύπια.


Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, την αρμοδιότητα για την έκδοση αδειών έχουν οι Δήμοι στους οποίους εμπίπτουν χωροταξικά τέτοιοι χώροι, χωρίς να υπάρχει συγκεκριμένη νομοθεσία για τα λούνα παρκ, ωστόσο για την έκδοση της εν λόγω άδειας πρέπει να προσκομιστεί αριθμός πιστοποιητικών από διάφορες Υπηρεσίες του κράτους.


Βάσει της ειδικής πρόνοιας στον Περί Δήμων Νόμο για τα λούνα-παρκ, πιστοποιητικά απαιτούνται από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, την Πυροσβεστική Υπηρεσία, την Ηλεκτρομηχανολογική Υπηρεσία, από τον Δημοτικό Μηχανικό ή σε κάθε άλλη περίπτωση από το Τμήμα Δημοσίων Έργων και τις Υγειονομικές Υπηρεσίες, ωστόσο τα συγκεκριμένα τμήματα όπως επίσης και οι Δήμοι δεν κατέχουν την απαραίτητη τεχνογνωσία για τον έλεγχο των εξειδικευμένων μηχανημάτων των λούνα παρκ.
Τι απαιτείται


Το Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο έχει τη δυνατότητα να απαιτεί επιπρόσθετους όρους υπό την προϋπόθεση ότι αυτοί καθορίστηκαν και δημοσιεύτηκαν τουλάχιστον 1 μήνα πριν από την υποβολή της αίτησης.


Όπως αναφέρεται, πραγματοποιούνται επιτόπιοι έλεγχοι από εξουσιοδοτημένους επιθεωρητές του Δημοτικού / Κοινοτικού Συμβουλίου, σε συνεργασία με εξουσιοδοτημένους επιθεωρητές άλλων σχετικών υπηρεσιών, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις.


Η άδεια χορηγείται για μία παράσταση ή για διάστημα που δεν υπερβαίνει τα τρία έτη. Η άδεια ανανεώνεται ακολουθώντας την ίδια διαδικασία.


Τα πρόσωπα που κατέχουν άδεια λειτουργίας λούνα παρκ ή άλλου χώρου αναψυχής, όπου διατηρούνται ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά παιχνίδια, υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του περί Δήμων Νόμου του 1985 (Άρθρα 112 έως 117) ή του περί Κοινοτήτων Νόμου του 1999 (Άρθρα 93-97), και με τους σχετικούς κανονισμούς, όπως κατά καιρούς τροποποιούνται, καθώς και με τους όρους και τις προϋποθέσεις της άδειας όπως αυτές καθορίστηκαν από το οικείο Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο, αναφέρει η νομοθεσία.


Όπως σημειώνεται, οι επιθεωρητές των Δήμων ή Κοινοτήτων έχουν την ευχέρεια οποτεδήποτε να εισέρχονται στις εγκαταστάσεις, για τις οποίες έχει χορηγηθεί η άδεια, προκειμένου να διασφαλίζουν ότι οι εγκαταστάσεις είναι κατάλληλες και ασφαλείς για χρήση από το κοινό.
Μέγα ζητούμενο η ασφάλεια


Το μέγα ζητούμενο σε τέτοιους χώρους, που είναι η ασφάλεια, φαίνεται πως δεν διασφαλίζεται πλήρως όσον αφορά τα μηχανήματα των παιχνιδιών.


Όπως τονίζει το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, για την ασφάλεια του εξοπλισμού στα λούνα παρκ, εξήγησε και εγγράφως, στις τοπικές Αρχές, ότι θα πρέπει να διεξάγονται έλεγχοι από ανεξάρτητο ειδικό οργανισμό.


Ωστόσο, οργανισμοί που να πιστοποιούν ότι ο εξοπλισμός που υπάρχει στους εν λόγω χώρους είναι ασφαλής για χρήση, υπάρχουν μόνο στο εξωτερικό.


Απ' εκεί και πέρα, οι Υπηρεσίες των οποίων οι πιστοποιήσεις απαιτούνται για την έκδοση άδειας χωρίζονται ανάλογα με την τεχνογνωσία τους.


Κατά του ελέγχους που διενεργεί το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας ανά διαστήματα, ελέγχεται εάν υπάρχει γραπτή εκτίμηση των κινδύνων που πιθανό να ελλοχεύουν σε τέτοιους χώρους.


Εάν λαμβάνονται μέτρα προστασίας και πρόληψης, εάν δηλαδή λήφθηκαν μέτρα για την παγίδευση ή σύνθλιψη μελών / σώματος από εξοπλισμούς/μηχανήματα, την πτώση από ύψος, τα επικίνδυνα μέρη των εξοπλισμών/μηχανημάτων.


Το Τμήμα κατά τη διάρκεια ενός ελέγχου λαμβάνει υπόψη εάν όλα τα επικίνδυνα μέρη των μηχανημάτων / εξοπλισμού που κινούνται ή περιστρέφονται, απομονώνονται με προστατευτικό κάλυμμα/πλέγμα ή έχουν άλλους κατάλληλους μηχανισμούς προστασίας.


Ενώ, ανάμεσα σε άλλα, ελέγχεται και κατά πόσον είναι εφικτή η διακοπή λειτουργίας των εξοπλισμών/μηχανημάτων σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.


Παράλληλα, επιθεωρεί και το αρχείο συντήρησης των μηχανημάτων και εξοπλισμών.
Η «Σ» επικοινώνησε με τον Διευθυντή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Μάρκο Τράγκολα, ο οποίος ανέφερε ότι όσον αφορά τις αρμοδιότητες της Αρχής εκδίδεται πιστοποιητικό μετά από τον έλεγχο των εξόδων διαφυγής, των πυροσβεστήρων και των γεννητριών κυρίως κλειστών χώρων, όπως τα καφεστιατόρια και οι χώροι εστίασης σε χώρους αναψυχής.


Όσον αφορά την Ηλεκτρομηχανολογική Υπηρεσία, ο Αναπληρωτής Διευθυντής Μάρκος Μάρκου ανέφερε στην «Σ» ότι το Τμήμα ελέγχει την κατάσταση της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης με βάση την περί ηλεκτρισμού Νομοθεσία, όπως την επαλήθευση της μέτρησης από τον ηλεκτρολόγο, ωστόσο δεν εμπίπτει στη δική τους αρμοδιότητα ο έλεγχος των παιχνιδιών.
Νομοθετικό κενό


Σε επικοινωνία που είχε η «Σ» με τον βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών, Χαράλαμπο Θεοπέμπτου, μας αναφέρθηκε ότι η κείμενη Νομοθεσία χρήζει βελτίωσης.


Η πρόταση νόμου που προωθείται από το κόμμα και έχει συζητηθεί μια φορά μέχρι στιγμής στην Επιτροπή Εσωτερικών, αφορά τους παιχνιδότοπους και τις παιδικές χαρές, ενώ όσον αφορά τα λούνα παρκ χρειάζεται επιπλέον μελέτη.


Όπως ανέφερε, προκύπτει το ζήτημα εάν τα παιχνίδια που βρίσκονται στους εν λόγω χώρους πληρούν τα απαιτούμενα πρότυπα, ενώ σημασία έχει και το πώς έχουν τοποθετηθεί χωροταξικά ούτως ώστε να εξασφαλίζουν την ασφάλεια των παιδιών και όσων τα χρησιμοποιούν.


Θέμα επίσης προκύπτει, όπως είπε, στο πώς ο ήλιος επηρεάζει τα παιχνίδια μετά τη μακροχρόνια έκθεσή τους σε αυτόν.


Υποστηρίξτε τη