Στηρίξτε την ποιοτική δημοσιογραφία

Τα αίτια της απαξίωσης της άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας

Η ΚΔ πρέπει επειγόντως να αναθεωρήσει τις θέσεις της και να δώσει βαρύτητα στους τρεις κύριους συντελεστές της άμυνας, για να ενδυναμώσει τη στρατιωτική της ισχύ προς όφελος και της διπλωματικής, αλλά και του ηθικού του λαού

H άμυνα ενός κράτους βασίζεται σε τρεις κύριους συντελεστές: Την ύπαρξη πολιτικής βούλησης, τη διάθεση των απαραίτητων οικονομικών πόρων και την καλλιέργεια πνεύματος αντίστασης στον λαό. Στην ημικατεχόμενη πατρίδα μας, η άμυνα της ΚΔ είναι αποδυναμωμένη και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι πάσχουν οι κύριοι συντελεστές στους οποίους βασίζεται.

Πολιτική Βούληση: Ελλείπει η αναγκαία πολιτική βούληση και αυτό εκτιμάται ότι οφείλεται στην υποτίμηση της αξίας της στρατιωτικής ισχύος, ως βασικού συντελεστή της εθνικής ισχύος και στην υποβάθμιση της τουρκικής στρατηγικής που στοχεύει στον έλεγχο όλης της Κύπρου.

Η στρατιωτική ισχύς συμβάλλει και στην ενίσχυση των υπόλοιπων συντελεστών εθνικής ισχύος. Της οικονομίας, διπλωματίας και πληροφοριών. Οι συντελεστές εθνικής ισχύος αλληλοϋποστηρίζονται .

Η τουρκική στρατηγική για έλεγχο όλης της Κύπρου αποτελεί θανάσιμο κίνδυνο για τον Κυπριακό Ελληνισμό. Ακολουθείται συστηματικά και μέχρι σήμερα υλοποιήθηκε σε μεγάλο βαθμό με την κατάληψη του 37% του εδάφους της ΚΔ. Η κατοχή επεκτάθηκε και στην ΑΟΖ της Κύπρου . Οι δυνάμεις κατοχής ενισχύονται συνεχώς.

Σήμερα η αποδυναμωμένη Εθνική Φρουρά (ΕΦ) και η υποβάθμιση του δόγματος του ΕΑΧ Κύπρου – Ελλάδας αποδεικνύουν ότι δεν δίδεται η δέουσα βαρύτητα στη στρατιωτική ισχύ. Η διατήρηση στο τραπέζι των συνομιλιών, της λύσης Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας (ΔΔΟ), που απέρριψε με δημοψήφισμα ο Κυπριακός Ελληνισμός το 2004 (σχέδιο Ανάν), επειδή μετατρέπει την Κύπρο σε τουρκικό προτεκτοράτο και η θέση μας για αποστρατιωτικοποίηση του κυπριακού Κράτους μετά τη λύση (να μην έχει δικαίωμα να έχει ένοπλες δυνάμεις), καταδεικνύουν ότι:

  • Δεν έχει συνειδητοποιηθεί στον βαθμό που θα έπρεπε, ο θανάσιμος κίνδυνος της τουρκικής απειλής για έλεγχο όλης της Κύπρου, ούτε
  • η αξία της στρατιωτικής ισχύος, για την επιβίωση ενός κράτους (μία αφοπλισμένη Κύπρος θα είναι έρμαιο της τουρκικής αρπακτικότητας).

Οι κυβερνήσεις της ΚΔ και μεγάλο μέρος του πολιτικού κόσμου στηρίζονται στο όπλο της διπλωματίας για την προσπάθεια επίλυσης του Κυπριακού και την προστασία της Κύπρου από την επιθετικότητα της Τουρκίας και δεν δίδουν βαρύτητα στην άμυνα. Οι υποστηρικτές της ενίσχυσης της άμυνας κατακρίνονται ότι επιδιώκουν λύση του Κυπριακού με στρατιωτικά μέσα και αυτό θα οδηγήσει στην καταστροφή του Κυπριακού Ελληνισμού, λόγω του τεράστιου ανισοζυγίου δυνάμεων μεταξύ Τουρκίας - Κύπρου. Το επιχείρημα αυτό είναι ανυπόστατο. Οι υποστηρικτές της ενίσχυσης της άμυνας έχουν την αίσθηση της πραγματικότητας και του συσχετισμού δυνάμεων. Δεν επιδιώκουν λύση του Κυπριακού με στρατιωτικά μέσα, ούτε τη συγκρότηση μεγάλου στρατού για να ανταγωνιστεί τον τουρκικό, γιατί αυτό είναι αδύνατο. Αυτό που επιδιώκουν είναι τη μετατροπή της ΕΦ σε έναν μικρό, αλλά σύγχρονο και αξιόμαχο στρατό με ικανές δυνάμεις ξηράς, θαλάσσης, αέρος και υψηλό αγωνιστικό φρόνημα, για να:

  • Εμπεδώνει το αίσθημα ασφάλειας του λαού, με την ενίσχυση της δυνατότητας αυτοάμυνας. Σε μια κρίση δεν θα έρθουν ξένοι να μας προστατεύσουν, αν εμείς δεν ασκήσουμε το δικαίωμα της αυτοάμυνας.
  • Λειτουργεί αποτρεπτικά στην τουρκική επιθετικότητα. Η Τουρκία να υπολογίζει κόστος σε αίμα και διεθνή κατακραυγή σε μια νέα επιθετική ενέργειά της κατά της Κύπρου.
  • Ενισχύει τη διπλωματική ικανότητα της ΚΔ και τη δυνατότητά της να συνάπτει αμυντικές συμμαχίες, που απαιτούν κοινή συνεισφορά στην ασφάλεια και ιδιαίτερα τη διάθεση αεροναυτικών δυνάμεων για τον έλεγχο του θαλάσσιου και εναέριου χώρου που διασυνδέει τις σύμμαχες χώρες.

Η αποδυνάμωση της άμυνας συμβάλλει στην ανάπτυξη πνεύματος ηττοπάθειας στον Κυπριακό Ελληνισμό .

Χρηματικοί πόροι: Υπάρχει επάρκεια χρηματικών πόρων από το Ταμείο Αμυντικής Θωράκισης (ΤΑΘ) της ΚΔ, αλλά η πρακτική των κυβερνήσεών μας είναι να διαθέτουν μόνο μικρό μέρος του για τις ανάγκες της ΕΦ, με δυσμενείς επιπτώσεις στο αξιόμαχό της και τη στέρησή της από πολεμικό ναυτικό και αεροπορία. Οι ανάγκες εκσυγχρονισμού και συμπλήρωσης των μέσων και οπλικών συστημάτων της είναι πολύ μεγάλες και επείγουσες.

Πνεύμα αντίστασης: Σήμερα, παρά την κρισιμότητα της κατάστασης, λόγω της επέκτασης της τουρκικής κατοχής στην ΑΟΖ της Κύπρου και τον κίνδυνο κλιμάκωσης της κρίσης, λόγω της επιθετικότητας της Τουρκίας και κατά της Ελλάδας, με επιπτώσεις και στην Κύπρο, δεν γίνεται η αναγκαία ψυχολογική προετοιμασία του λαού και η καλλιέργεια πνεύματος αντίστασης, ούτε προωθείται επείγουσα ενίσχυση της ΕΦ και αναζωογόνηση του δόγματος ΕΑΧ.

Συμπερασματικά, η ΚΔ πρέπει επειγόντως να αναθεωρήσει τις θέσεις της και να δώσει βαρύτητα στους τρεις κύριους συντελεστές της άμυνας, για να ενδυναμώσει τη στρατιωτική της ισχύ προς όφελος και της διπλωματικής, αλλά και του ηθικού του λαού.

* Αντιστράτηγος ε.α.

Υποστηρίξτε τη