Στηρίξτε την ποιοτική δημοσιογραφία

#KartaGate: Απορρίπτει με αντιφάσεις ο ΚΟΑ - Ερωτήματα παραμένουν

Ο ΚΟΑ αποπειράται να θολώσει τα νερά σχετικά με το δημοσίευμα του «Economy Today» για την Κάρτα Φιλάθλου. Ποια ερωτήματα παραμένουν.

"Απορρίπτει κατηγορηματικά" ο ΚΟΑ το δημοσίευμα του Economy Today που αναφέρει ότι δεν υπάρχει σύμβαση με εταιρεία εδώ και 13 μήνες.

Η ανακοίνωση αναφέρει ότι "Σε σχέση με σημερινό δημοσίευμα αναφορικά με την Κάρτα  Φιλάθλου, ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού απορρίπτει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς και επισημαίνει ότι, ασφαλώς και βρίσκεται σε ισχύ Σύμβαση Επεξεργασίας  Δεδομένων μεταξύ του ΚΟΑ και της εκτελούσας την επεξεργασία εταιρείας."

Σημειώνει επίσης "Όσον αφορά στην προκήρυξη διαγωνισμού σχετικά με την Τεχνική Υποστήριξη της Κάρτας Φιλάθλου, αναφέρουμε ότι λόγω της ανάγκης αναβάθμισης του συστήματος με βάση τις εξελίξεις στον τομέα της τεχνολογίας, ο Οργανισμός βρίσκεται σε διαδικασία  εξέτασης διαφόρων επιλογών, με στόχο την εξεύρεση της καλύτερης δυνατής λύσης για τη συνέχιση και βελτίωση της λειτουργίας και τεχνικής υποστήριξης της Κάρτας Φιλάθλου".

Παραμένουν ερωτήματα τα οποία πρέπει να απαντηθούν

Με την ανακοίνωσή του ο ΚΟΑ αποπειράται να θολώσει τα νερά ενώ καίρια ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα.

Η υπηρεσία της Κάρτας Φιλάθλου φιλοξενείται από τον διαδικτυακό ιστότοπο που βρίσκεται σε server της Hellenic Technical Enterprises με την οποία υπήρχε σύμβαση η οποία έληξε στις 11 Σεπτεμβρίου του 2020;

Οι αναβαθμίσεις στο σύστημα της Κάρτας Φιλάθλου μετά τις διαρροές προσωπικών δεδομένων και το #KartaGate έγιναν από την ανάδοχο εταιρεία με την οποία είχε λήξει η νόμιμη συνεργασία;

Η Σύμβαση Επεξεργασίας Δεδομένων είναι μέρος της συνολικής συμφωνίας που έχει υπογραφεί μεταξύ ΚΟΑ και Hellenic Technical Enterprises και έχει λήξει ή για να βρίσκεται σε ισχύ υπογράφηκε ώστε να ισχύει επ' αόριστον;

Σημειώνεται ότι μετά από απόφαση του ΔΣ του ΚΟΑ στις 25 Αυγούστου 2020 είχε ακυρωθεί ο διαγωνισμός αφού δεν συμπεριλάμβανε πρόνοιες προστασίας προσωπικών δεδομένων και θα προκηρυσσόταν ξανά.

Σήμερα 11 Οκτωβρίου 2021, 13 μήνες μετά δεν έχει ακόμη προκηρυχθεί διαγωνισμός, "επειδή εξετάζονται διάφορες επιλογές". Οι διάφορες επιλογές "λόγω εξελίξεων στον τομέα της τεχνολογίας" δεν έπρεπε ήδη να έχουν εξεταστεί ώστε να ανευρεθεί η βέλτιστη λύση; Χρειάζεται 13 μήνες από μια κρατική υπηρεσία να βρει τις καλύτερες δυνατές λύσεις για την λειτουργία και τεχνική υποστήριξη της Κάρτας Φιλάθλου;

Επίσης δεν υπήρξε κάποια τοποθέτηση από τον ΚΟΑ για τις πρόνοιες του διαγωνισμού που είχε προκηρυχθεί και "φωτογράφιζε" συγκεκριμένη εταιρεία.

Υποστηρίξτε τη