Στηρίξτε την ποιοτική δημοσιογραφία

Η Forex TB Ltd ενισχύει το ίδρυμα ΕΛΠΙΔΑ για τα παιδιά με καρκίνο και λευχαιμία.

Σε συνάντηση που έγινε στο οίκημα του ιδρύματος ΕΛΠΙΔΑ, ο ιδρυτής της Forex TB Ltd, κ. Κωνσταντίνος Ζερταλής, παρέδωσε στον πρόεδρο - καθηγητή κ. Λοΐζο Λοΐζου, αποδεικτικό εισφοράς για ενίσχυση του φιλανθρωπικού έργου που επιτελεί. Στη συνάντηση παρόντες ήταν επίσης οι κ. Ξένιος Δρουσιώτης και κ. Πέτρος Χατζηκυριάκου της Forex TB Ltd και από πλευράς του ιδρύματος ΕΛΠΙΔΑ η ταμίας κα Κατερίνα Πολεμιδιώτη και η λειτουργός κα Εύη Πάρπα.

Ο κ. Κωνσταντίνος Ζερταλής αναφέρθηκε στην απόφαση της εταιρείας για θεσμοθέτηση, σε ετήσια βάση, της ενίσχυσης φιλανθρωπικών ιδρυμάτων, στο πλαίσιο άσκησης πολιτικής εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Ο κ. Λοΐζος Λοΐζου, αφού ευχαρίστησε τους εκπροσώπους της Forex TB Ltd για την ευγενική χειρονομία τους, αναφέρθηκε περιληπτικά στο σκοπό και τους στόχους του ιδρύματος.

Στη φωτογραφία, ο κ. Κωνστανίνος Ζερταλής παραδίδει στον Πρόεδρο του ιδρύματος ΕΛΠΙΔΑ για τα παιδιά με καρκίνο και λευχαιμία, αποδεικτικό της εισφοράς για το 2021.

Υποστηρίξτε τη