Στηρίξτε την ποιοτική δημοσιογραφία

Πόσα ακριβώς θα πληρώσετε

Η «Σ» παρουσιάζει αναλυτικά τα τέλη ανανέωσης αδειών κυκλοφορίας
Βασική αλλαγή σε σχέση με πέρυσι είναι πως στο τέλος ανανέωσης των αδειών κυκλοφορίας προστίθεται ειδικό τέλος 22 ή 32 ευρώ, αναλόγως κυβισμού

Με ικανοποιητικούς ρυθμούς εξελίσσεται η διαδικασία ανανέωσης των αδειών κυκλοφορίας των οχημάτων, αφού υπολογίζεται πως έως και σήμερα έχουν ανανεωθεί οι άδειες για το 45% των ενεργών οχημάτων. Η «Σ», με αφορμή απορίες και διαμαρτυρίες αναγνωστών της σε σχέση με τα τέλη κυκλοφορίας, ανέτρεξε στην επίσημη ιστοσελίδα του Τμήματος Οδικών Μεταφορών και παρουσιάζει σήμερα τα τέλη για κάθε κατηγορία οχημάτων. Για καλύτερη κατανόηση, παραθέτουμε και παραδείγματα τα οποία κινούνται στη βάση της νέας νομοθεσίας.
Τα τέλη αναλυτικά
Για τα σαλούν οχήματα, το τέλος κυκλοφορίας θα είναι το ποσό ανανέωσης της άδειας κυκλοφορίας μέχρι και το 2013, συν το ειδικό τέλος (22 ευρώ για οχήματα έως 2050 κ.ε. και €32 για οχήματα απο 2051 κ.ε. και άνω). Για παράδειγμα, εάν για ένα όχημα το τέλος ανανέωσης της άδειας κυκλοφορίας του ήταν, για το 2013, 100 ευρώ, φέτος ο ιδιοκτήτης του θα κληθεί να καταβάλει το ποσό των 122 ευρώ, εάν το όχημα είναι έως 2050 κ.ε., ή 132 ευρώ, εάν είναι άνω των 2050 κ.ε.
Βαν που προέρχονται από σαλούν
Για τα βαν οχήματα τα οποία προέρχονται από σαλούν, το τέλος κυκλοφορίας υπολογίζεται με βάση το περυσινό τέλος συν το ειδικό τέλος, με οροφή τα 300 ευρώ. Η σχετική ρύθμιση αποφασίστηκε την περασμένη Πέμπτη, μετά την έγκριση τροποποιητικού νομοσχεδίου που κατέθεσε το Υπουργείο Συγκοινωνιών στη Βουλή, κατόπιν παραπόνων και διαμαρτυριών των ιδιοκτητών τών εν λόγω οχημάτων, λόγω υπερβολικής αύξησης του τέλους που καλούνταν να καταβάλουν για να ανανεώσουν την άδεια του οχήματός τους.
Μονοκάμπινα, διπλοκάμπινα και βαν
Για τα μονοκάμπινα, τα διπλοκάμπινα και τα κανονικά βαν, το τέλος υπολογίζεται ως εξής: (α) μέχρι 1650 κ.ε. η επιβάρυνση είναι πέντε σεντ ανά κ.ε. Δηλαδή το τέλος φτάνει έως τα 82,5 ευρώ, συν την επιπρόσθετη επιβάρυνση που έχουν όλα τα οχήματα. (β) από 1651 κ.ε. και άνω η επιβάρυνση είναι δέκα σεντ ανά κ.ε. Δηλαδή, αν το όχημα είναι δύο χιλιάδων κυβικών, το τέλος είναι 200 ευρώ συν την επιπρόσθετη επιβάρυνση όλων των οχημάτων που μέχρι 2050 κ.ε. είναι 22 ευρώ και από 2051 και άνω είναι 32 ευρώ.


Σημειώνεται πως, παλαιότερα, το τέλος στα διπλοκάμπινα υπολογιζόταν και πάλι βάσει κυβισμού, αλλά ήταν περισσότερες οι κατηγορίες, ενώ τύγχαναν έκπτωσης 55% και είχαν καθοριστεί ως οροφή στο τέλος τα 299 ευρώ. Για παράδειγμα, εάν το όχημα ήταν 2,5 χιλιάδων κ.ε., το τέλος ήταν 19,6 σεντ ανά κ.ε., δηλαδή ανερχόταν στα 491 ευρώ, που με την έκπτωση ο ιδιοκτήτης του οχήματος πλήρωνε 221 ευρώ ως τέλος ανανέωσης της άδειας κυκλοφορίας του οχήματός του. Με βάση τη νέα νομοθεσία, ο ιδιοκτήτης αυτού του οχήματος καλείται να πληρώσει 282 ευρώ [(2500Χ€0,1) + 32 ευρώ (ειδικό τέλος) = 282 ευρώ.
Τα φορτηγά
Για φορτηγά οχήματα Ν2 (3,500Kg< μικτό βάρος οχήματος <7,500Kg), το τέλος ανέρχεται στα 200 ευρώ συν το ειδικό τέλος. Για φορτηγά οχήματα κατηγορίας Ν2 (7,500Kg<=μικτό βάρος οχήματος <12,000Kg), το τέλος ανέρχεται σε 250 ευρώ συν το ειδικό τέλος. Για φορτηγά οχήματα κατηγορίας Ν3 (μικτό βάρος οχήματος >=12,000Kg), το τέλος είναι όσο και το περυσινό συν το ειδικό τέλος.
Τα λεωφορεία
Για λεωφορεία χωρητικότητας από 9-22 επιβάτες το τέλος ανέρχεται στα εκατόν ευρώ συν το ειδικό τέλος. Για λεωφορεία χωρητικότητας 23-42 επιβατών το τέλος είναι 200 ευρώ, συν το ειδικό τέλος. Για λεωφορεία χωρητικότητας πέραν των 43 επιβατών το τέλος ανεβαίνει στα τριακόσια ευρώ, συν το ειδικό τέλος.
Οι μοτοσικλέτες
Για μοτοσυκλέτες με κυβισμό μηχανής < 300 κ.ε το τέλος κυκλοφορίας παραμένει στο ίδιο επίπεδο με πέρυσι. Για μοτοσικλέτες με κυβισμό μηχανής >= 300 κ.ε. το τέλος κυκλοφορίας είναι όσο και πέρυσι συν το ειδικό τέλος. Δηλαδή, εάν το 2013 το τέλος ήταν 50 ευρώ, φέτος είναι 72 εάν η μοτοσικλέτα είναι από 300-2050 κ.ε. και 82 εάν η μοτοσικλέτα είναι απο 2051 κ.ε. και πάνω.
Ειδικές κατηγορίες
Για ειδικές Κατηγορίες Οχήματων (κυρίως με όχημα φορέα φορτηγό όχημα) το τέλος υπολογίζεται με βάση το βάρος. Για τέτοιας κατηγορίας οχήματα, εάν το μικτό βάρος σε κιλά είναι έως και 3500, το τέλος είναι 100 ευρώ συν το ειδικό τέλος. Για οχήματα απο 3501 - 7500 κιλά μικτό βάρος το τέλος είναι 200 ευρώ συν το ειδικό τέλος. Για οχήματα απο 7501 - 12000 κιλά το τέλος είναι 300 ευρώ συν το ειδικό τέλος. Για οχήματα με μικρό βάρος άνω των 12 τόνων, το τέλος είναι 400 ευρώ συν το ειδικό τέλος.
Τι ισχύει για τα νεοεγγραφόμενα οχήματα
Αναφορικά με τα οχήματα που εγγράφονται φέτος, ο υπολογισμός του τέλους ανανέωσης της άδειας κυκλοφορίας θα γίνεται στη βάση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Τα οχήματα θα διαχωρίζονται σε κατηγορίες εκπομπών CO2 και θα εφαρμόζεται η μέθοδος της σταδιακής επιβολής των συντελεστών, ως ακολούθως:
• Για μέρος μάζας μικρότερο ή ίσο των 120 γραμμαρίων ανά χιλιόμετρο (γρ/χλμ) το τέλος θα είναι το αποτέλεσμα του πολλαπλασιασμού της μάζας με τον συντελεστή 0,5. Για παράδειγμα, για ένα όχημα με εκπομπές 120 γρ/χλμ θα καταβάλλεται ετησίως ποσό 60 ευρώ.
• Για μέρος μάζας μεγαλύτερο των 120 (γρ/χλμ) και μικρότερο ή ίσο των 150 (γρ/χλμ) ο συντελεστής θα είναι 3. Για παράδειγμα, για ένα όχημα με εκπομπές 150 γρ/χλμ, το ετήσιο τέλος κυκλοφορίας θα ισούται με το άθροισμα των γινομένων, που προκύπτουν από τον πολλαπλασιασμό του κάθε μέρους της μάζας CO2. Υπολογισμός: (120 Χ 0,5) + (30 Χ 3) = 60 + 90 = 150 ευρώ.
• Για μέρος μάζας μεγαλύτερο των 150 (γρ/χλμ) και μικρότερο ή ίσο των 180 (γρ/χλμ) ο συντελεστής θα είναι επίσης 3. Για παράδειγμα, για ένα όχημα με εκπομπές 165 γρ/χλμ, το ετήσιο τέλος κυκλοφορίας θα ισούται με το άθροισμα των γινομένων, που προκύπτουν από τον πολλαπλασιασμό του κάθε μέρους της μάζας CO2. Υπολογισμός: (120 Χ 0,5) + (30 Χ 3) + (15 Χ 3) = 60 + 90 + 45 = 195 ευρώ.
• Για μέρος μάζας μεγαλύτερο των 180 (γρ/χλμ) ο συντελεστής εκτοξεύεται στο 8. Για παράδειγμα, για ένα όχημα με εκπομπές 190 γρ/χλμ, το ετήσιο τέλος κυκλοφορίας θα ισούται με το άθροισμα των γινομένων, που προκύπτουν από τον πολλαπλασιασμό του κάθε μέρους της μάζας CO2. Υπολογισμός: (120 Χ 0,5) + (30 Χ 3) + (30 Χ 3) + (10 Χ 8) = 60 + 90 + 90 + 80 = 320 ευρώ.
Καταγγελίες από τις 10 Φεβρουαρίου και βαριές επιβαρύνσεις
ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ πως από φέτος δεν υπάρχει η δυνατότητα παράτασης της περιόδου ανανέωσης της άδειας κυκλοφορίας. Δηλαδή, τελευταία ημερομηνία ανανέωσης της άδειας κυκλοφορίας θα είναι η 9η Φεβρουαρίου, και από τις 10 Φεβρουαρίου θα ξεκινούν οι έλεγχοι και οι καταγγελίες όσων ιδιοκτητών οχημάτων δεν ανανέωσαν την άδεια κυκλοφορίας των οχημάτων τους και συνεχίζουν να κυκλοφορούν στον δρόμο.
Με βάση τη νέα νομοθεσία, που τίθεται σε ισχύ την 1.1.2014, για άδειες κυκλοφορίας που θα ανανεώνονται μετά την Κυριακή 9.2.2014 θα επιβάλλεται ως επιβάρυνση το άθροισμα του ποσού των 30 ευρώ και ποσού ίσου με το δέκα τοις εκατόν (10%) της ετήσιας άδειας κυκλοφορίας.


Για παράδειγμα, εάν η άδεια κυκλοφορίας ενός οχήματος ήταν 120 ευρώ πέρυσι και ο ιδιοκτήτης του παραλείψει να την ανανεώσει ή ξεχάσει να την ανανεώσει μέχρι τις 9 Φεβρουαρίου, από τις 10 Φεβρουαρίου, εάν το όχημά του είναι έως 2050 κυβικά, αντί 142 ευρώ, θα καταβάλει το ποσό των 186,2 ευρώ, ενώ, εάν είναι άνω των 2050 κυβικών, θα κληθεί να πληρώσει ως τέλος ανανέωσης της άδειας κυκλοφορίας 197,2 ευρώ, αντί 152 ευρώ.

Υποστηρίξτε τη