Στηρίξτε την ποιοτική δημοσιογραφία

Μπλοκάρουν την απαγόρευση της πλαστικής σακούλας

Η Ε.Ε. έχει ταχθεί υπέρ της μείωσής της κατά 80% μέχρι το 2019
Το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις μεταξύ του Συμβουλίου των Υπουργών της Ε.Ε. και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου οφείλεται στο Ηνωμένο Βασίλειο και σε ορισμένα από τα νεότερα κράτη-μέλη της Ε.Ε.
ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ότι κάθε Ευρωπαίος πολίτης χρησιμοποιεί κατά μέσο όρο 500 πλαστικές σακούλες, εκ των οποίων το 92% είναι μιας χρήσης

Παρά την ισχυρή υποστήριξη που έχει λάβει σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) η πρόταση για μείωση των πλαστικών αποβλήτων, ορισμένα κράτη-μέλη μπλοκάρουν την πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που θα συνέβαλλε καθοριστικά στη μείωση της χρήσης της πλαστικής σακούλας μεταφοράς.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ταχθεί υπέρ της μείωσης της χρήσης της πλαστικής σακούλας κατά 80% μέχρι το 2019 και της επιβολής χρέωσης για όσες διατίθενται στα καταστήματα. Για το διάστημα 2015-2020, το κατ’ έτος οικονομικό όφελος για τις δημόσιες αρχές, τους κατασκευαστές και τους εμπόρους λιανικής πώλησης από μια τέτοια ρύθμιση εκτιμάται ότι θα μπορούσε να φτάσει τα 650 εκατομμύρια ευρώ.
Παρά τα στοιχεία από την Ιρλανδία που αποδεικνύουν ότι το μέτρο της χρέωσης της πλαστικής σακούλας μπορεί να είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό, το Συμβούλιο συνεχίζει να υποστηρίζει ότι τέτοιου είδους αποφάσεις θα πρέπει να εναπόκεινται αποκλειστικά στις εθνικές κυβερνήσεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι η εφαρμογή των προτάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μπορεί να γίνει τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο χωρίς την επιπλέον επιβάρυνση των καταναλωτών, αρκεί όταν χρεώνονται οι πλαστικές σακούλες να συμφωνηθεί μία ισόποση οριζόντια μείωση στις τιμές των προϊόντων. Σε αυτή την κατεύθυνση, οι περιβαλλοντικές οργανώσεις έχουν να καταθέσουν συγκεκριμένη πρόταση για εθελοντική συμφωνία μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών.
Το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις μεταξύ του Συμβουλίου των Υπουργών της Ε.Ε. και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου οφείλεται στο Ηνωμένο Βασίλειο και σε ορισμένα από τα νεότερα κράτη-μέλη της Ε.Ε., που αρνούνται να υιοθετήσουν τις προοδευτικές προτάσεις που κατατέθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει καταφέρει ακόμα και να κερδίσει τη στήριξη κάποιων κρατών-μελών για τη μη επιβολή απαγόρευσης στη χρήση οξοδιασπώμενων πλαστικών.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα συγκεκριμένα πλαστικά: α) δημιουργούν μεγάλα προβλήματα στην ανακύκλωση και στην ποιότητα των παραγόμενων ανακυκλωμένων προϊόντων, β) αυξάνουν σημαντικά το κόστος διαλογής, γ) δεν είναι κομποστοποιήσιμα και δ) φαίνεται ότι έχουν σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις στα οικοσυστήματα και στα μικροσκοπικά θαλάσσια είδη, ενώ ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Πλαστικών αναφέρει ότι δεν έχει σχεδόν κανένα στοιχείο για τη βιοδιασπασιμότητά τους.
Επιπρόσθετα, κάθε Ευρωπαίος πολίτης υπολογίζεται ότι χρησιμοποιεί κατά μέσο όρο 500 πλαστικές σακούλες, εκ των οποίων το 92% είναι μιας χρήσης. Εξαιτίας του μικρού βάρους και μεγέθους τους, οι πλαστικές σακούλες συχνά διαφεύγουν από τον κύκλο διαχείρισης των αποβλήτων και καταλήγουν στο θαλάσσιο περιβάλλον, όπου και παραμένουν για εκατοντάδες χρόνια.
Στη Βόρεια Θάλασσα, το 94% όλων των πτηνών βρέθηκε να έχει καταπιεί πλαστικό, ενώ και τα θαλάσσια πτηνά που συναντώνται στη Μεσόγειο υποφέρουν από την κατάποση πλαστικών απορριμμάτων, όπως καταδεικνύουν πρόσφατες επιστημονικές έρευνες.
Στην περίπτωση που οι σημερινές τελικές τριμερείς διαπραγματεύσεις μεταξύ των θεσμικών οργάνων της Ε.Ε. δεν καταλήξουν σε συμφωνία, υπάρχει κίνδυνος να μην εγκριθεί η νομοθετική πρόταση και, ως εκ τούτου, να τερματιστεί η διαδικασία.

Υποστηρίξτε τη