Στηρίξτε την ποιοτική δημοσιογραφία

Εκπαίδευση γεωπόνων για την ορθή χρήση ψεκασμών

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα διοργάνωσαν ο Κυπριακός Σύνδεσμος Φυτοπροστασίας (ΚΥΣΥΦ) σε συνεργασία με το Τμήμα Γεωργίας, τον Ευρωπαϊκό και τον Ελληνικό Σύνδεσμο Φυτοπροστασίας

Εκπαιδευτής του προγράμματος ήταν ο Σουηδός εμπειρογνώμονας Έσκιλ Νίλσον, ο οποίος διαθέτει μεγάλη πείρα σε θέματα ψεκασμών στον ευρωπαϊκό χώρο
Τετραήμερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την ορθή χρήση ψεκασμών στις διάφορες καλλιέργειες διοργάνωσαν ο Κυπριακός Σύνδεσμος Φυτοπροστασίας (ΚΥΣΥΦ) σε συνεργασία με το Τμήμα Γεωργίας, τον Ευρωπαϊκό και τον Ελληνικό Σύνδεσμο Φυτοπροστασίας. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν δέκα γεωπόνοι-εκπαιδευτές του Τμήματος Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.
Η εκπαίδευση κρίθηκε αναγκαία διότι, σύμφωνα με τη νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία 127/2009 και 128/2009, η οποία αναμένεται να εφαρμοστεί και στην Κύπρο, τα μέσα ψεκασμού πρέπει να πληρούν ορισμένες προδιαγραφές και να επιθεωρούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να εξασφαλίζεται η μεγαλύτερη αποτελεσματικότητά τους.
Ο τομέας της χρήσης μέσων ψεκασμού έχει εξελιχθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια και διαδραματίζει σπουδαίο ρόλο στην προστασία των γεωργικών καλλιεργειών από εχθρούς και ασθένειες. Γι’ αυτό και κρίθηκε σκόπιμο να περιληφθούν στο πρόγραμμα εκπαίδευσης των γεωπόνων θέματα για ασφαλή χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων και ορθή ρύθμιση των ψεκαστήρων, τρόποι εφαρμογής για μεγαλύτερες αποδόσεις των ψεκασμών καθώς και εκτίμησης της ορθής ποσότητας φυτοφαρμάκων ανάλογα με την καλλιέργεια.
Εκπαιδευτής του προγράμματος ήταν ο Σουηδός εμπειρογνώμονας Έσκιλ Νίλσον, ο οποίος διαθέτει μεγάλη πείρα σε θέματα ψεκασμών στον ευρωπαϊκό χώρο. Οι γεωπόνοι που παρακολούθησαν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αναμένεται ότι θα αποτελέσουν τον πυρήνα εκπαίδευσης των Κύπριων γεωργών, μεταφέροντάς τους την τεχνογνωσία που αποκόμισαν.

Υποστηρίξτε τη