Στηρίξτε την ποιοτική δημοσιογραφία

«Δεν ελέγχουν την ανάπτυξη»

Αδυναμία των Αρχών να επιβάλουν τους νόμους διαπιστώνει το ΕΤΕΚ
Το Τεχνικό Επιμελητήριο «δείχνει» την περίπτωση της Cypra Bioenergy Ltd, εταιρεία η οποία βρέθηκε την προηγούμενη εβδομάδα στην πρώτη γραμμή της δημοσιότητας, ένεκα του κινδύνου να βρεθεί η Κύπρος χωρίς αρμόδιο επεξεργαστή ζωικών υποπροϊόντων κατηγορίας 1, ο οποίος την υστάτη αποφεύχθηκε

Aδυναμία των Αρχών για να επιβάλουν τους νόμους και να ασκήσουν έλεγχο της ανάπτυξης διαπιστώνει το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ). Αφορμή για το ΕΤΕΚ είναι οι αναπτύξεις που συζητιούνται δημόσια και οι οποίες έχουν ολοκληρωθεί και λειτουργούν ή πρόκειται να λειτουργήσουν χωρίς την εξασφάλιση των απαραίτητων Πολεοδομικών Άδειών. Το Τεχνικό Επιμελητήριο «δείχνει» την περίπτωση της Cypra Bioenergy Ltd, εταιρεία η οποία βρέθηκε την προηγούμενη εβδομάδα στην πρώτη γραμμή της δημοσιότητας, ένεκα του κινδύνου να βρεθεί η Κύπρος χωρίς αρμόδιο επεξεργαστή ζωικών υποπροϊόντων κατηγορίας 1, ο οποίος την υστάτη αποφεύχθηκε.
Παράνομες εγκαταστάσεις
Σε χθεσινή του ανακοίνωση το ΕΤΕΚ αναφέρει ότι στις 9 Μαρτίου 2017, συζητήθηκε στην Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής το θέμα εταιρείας, η οποία ανήγειρε παράνομα και αντίθετα με την πολεοδομική άδεια που της παραχωρήθηκε εργοστάσιο επεξεργασίας ζωικών υποπροϊόντων Κατηγορίας 1, μέσα σε Κτηνοτροφική Περιοχή στην Αραδίππου. Σύμφωνα με τον Δήμο Αραδίππου, η εταιρεία είχε αδειοδοτηθεί για να ανεγείρει ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό βιοαερίου. Από πληροφόρηση που δόθηκε, η εταιρεία αυτή, έχοντας ανεγείρει παράνομα τις εγκαταστάσεις της, υπέγραψε σύμβαση δύο χρόνων με τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες του Κράτους!
Επιβραβεύουν παρανομίες
Αποτέλεσμα αυτής της ανοχής, συνεχίζει η ανακοίνωση του ΕΤΕΚ, είναι να αναγκάζονται δεκάδες άτομα και τμήματα να αναλώνουν χρόνο και χρήμα για να εξετάσουν μια παρανομία και εντέλει να την επιβραβεύουν, εγκρίνοντας κρατική σύμβαση μαζί της. Τα θέματα τήρησης της νομοθεσίας, ιδιαίτερα όταν αυτά αφορούν τη δημόσια ασφάλεια και υγεία, είναι εκ των ων ουκ άνευ για το ΕΤΕΚ.
«Κίνδυνος»
«Δυστυχώς φαίνεται ότι και πάλι το Τεχνικό Επιμελητήριο επιβεβαιώνεται για την αδυναμία των αρμοδίων Αρχών να επιβάλουν τους νόμους και να ασκήσουν έλεγχο της ανάπτυξης. Το γεγονός αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τέτοιου μεγέθους και είδους αναπτύξεις, οι οποίες, αφενός, επηρεάζουν την αισθητική και τη λειτουργία πόλεων ή άλλων περιοχών και, αφετέρου, τυγχάνουν χρήσης από εργαζομένους και άλλους, όπου η τυχόν μη εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας δυνατό να θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια και υγεία τους», σημειώνει το ΕΤΕΚ.
Επηρεάζεται το περιβάλλον
Το ΕΤΕΚ προσθέτει στην ανακοίνωσή του ότι, σύμφωνα με τις διαβουλεύσεις που έχουν γίνει με τα αρμόδια τμήματα και υπηρεσίες, προκύπτει ότι η χωροθέτηση της προτεινόμενης ανάπτυξης εκτός επιτρεπόμενης ζώνης θα επηρεάσει δυσμενώς το περιβάλλον και άλλες γειτονικές χρήσεις, ενώ αναμένεται να επηρεάσει ουσιωδώς τη γενική στρατηγική τού ισχύοντος σχεδίου ανάπτυξης, αφού θα ανατρέψει την πολιτική στέγασης βαριών και ρυπογόνων βιομηχανιών σε ειδικές ζώνες (η εν λόγω εταιρεία είχε αιτηθεί άδειας βιομηχανικών εκπομπών).


«Παράνομη υλοποίηση και πιθανή λειτουργία της ανάπτυξης θα επηρεάζει δυσμενώς τις ανέσεις της παρακείμενης οικιστικής ζώνης, την ποιότητα του περιβάλλοντος, αλλά θα απειλεί και την ασφάλεια των ζώων εντός της Κτηνοτροφικής Περιοχής όπου ανεγέρθηκε», αναφέρει το Τεχνικό Επιμελητήριο.
Μέτρα
Τέλος, όπως αναφέρει το ΕΤΕΚ, η θέση του είναι ότι η αρμόδια Αρχή θα πρέπει να μεριμνήσει ώστε οι υφιστάμενες παράνομες κατασκευές εντός του τεμαχίου να απομακρυνθούν σε ζώνη όπου επιτρέπεται η συγκεκριμένη χρήση και να λάβουν ουσιαστικά μέτρα για την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας για την προστασία του περιβάλλοντος.
Το συμβόλαιο της εταιρείας
Υπενθυμίζεται ότι στη Cypra κατακυρώθηκε διετές συμβόλαιο για επεξεργασία ζωικών υποπροϊόντων κατηγορίας 1, όμως η πολεοδομική της άδεια αφορούσε μόνο τις κατηγορίες 2 και 3, καθώς οι εγκαταστάσεις της βρίσκονται πολύ κοντά σε κτηνοτροφικές μονάδες της περιοχής Αραδίππου. Η Κυβέρνηση έχει δώσει νέα παράταση στην εταιρεία, ώστε να προσκομίσει τις απαραίτητες άδειες, για να αναλάβει εκείνη τη δουλειά την οποία σήμερα κάνει η Sigan Management.

Υποστηρίξτε τη