Στηρίξτε την ποιοτική δημοσιογραφία

Χώρα ασύλου η Κύπρος

Στους 2840 οι αιτούντες προστασία το 2016, αύξηση 35%, σύμφωνα με την Eurostat
Η χώρα μας έχει την 5η μεγαλύτερη αναλογία στην ΕΕ, με τους περισσότερους αιτούντες να προέρχονται από τη Συρία, με ποσοστό 41%

Τους 2840 έφτασαν για πρώτη φορά οι αιτητές ασύλου και διεθνούς προστασίας στην Κύπρο, αύξηση 35% από το 2015 (2105 αιτούντες). Αυτό αντιστοιχεί σε μερίδιο 0,2% στο σύνολο της ΕΕ, ή σε 3350 αιτούντες ανά εκατομμύριο κατοίκων (5η μεγαλύτερη αναλογία στην ΕΕ), σύμφωνα με την Eurostat.
Σύμφωνα με το ΚΥΠΕ, από τους 2840 αιτούντες στην Κύπρο, 1165 προέρχονταν από τη Συρία, ή 41%, 225 από τη Σομαλία, ή 8%, και 205 από το Πακιστάν, ή 7%.
Την ίδια ώρα, το 2016, 1204300 άτομα κατέθεσαν για πρώτη φορά αίτηση για άσυλο ή αίτηση διεθνούς προστασίας στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), με μείωση σε σχέση με το 2015 (όταν καταγράφηκαν 1257000 αιτούντες), αλλά σχεδόν διπλάσιοι από το 2014 (562700). Οι Σύροι (334800 αιτούντες για πρώτη φορά), οι Αφγανοί (183000) και οι Ιρακινοί (127000) παρέμειναν οι κύριες υπηκοότητες των ατόμων που ζητούν διεθνή προστασία στα κράτη - μέλη της ΕΕ το 2016, αντιπροσωπεύοντας λίγο περισσότερο από το ήμισυ του συνόλου των αιτούντων για πρώτη φορά.
Πρώτη η Γερμανία
Με 722300 αιτούντες για πρώτη φορά το 2016, η Γερμανία κατέγραψε το 60% του συνόλου των αιτούντων για πρώτη φορά στα κράτη - μέλη της ΕΕ, ακολουθούμενη από την Ιταλία (121200, ή 10%), τη Γαλλία (76000, ή 6%), την Ελλάδα (49900, ή 4%), την Αυστρία (39900, ή 3%) και το Ηνωμένο Βασίλειο (38 00 ή 3%).
Μεταξύ των κρατών - μελών με περισσότερους από 5000 για πρώτη φορά αιτούντες άσυλο το 2016, ο αριθμός των αιτούντων για πρώτη φορά αυξήθηκε σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος στην Ελλάδα (38500 περισσότεροι πρώτοι αιτούντες άσυλο το 2016 σε σχέση με το 2015, ή + 339%), τη Γερμανία (280500 περισσότεροι, ή + 63%) και την Ιταλία (37 900 περισσότεροι, ή + 46%). Αντίθετα, οι μεγαλύτερες μειώσεις καταγράφηκαν στα σκανδιναβικά κράτη μέλη - τη Σουηδία (-86%), τη Φινλανδία (-84%) και τη Δανία (-71%), καθώς και στην Ουγγαρία (-84%), το Βέλγιο (-63 %), την Ολλανδία (-55%) και την Αυστρία (-53%).
Η Συρία (με 28% του συνολικού αριθμού των αιτούντων για πρώτη φορά) ήταν και πάλι το 2016 η κύρια χώρα της ιθαγένειας των αιτούντων άσυλο στα κράτη - μέλη της ΕΕ, το Αφγανιστάν (με 15% του συνολικού αριθμού των αιτούντων για πρώτη φορά) παρέμεινε η δεύτερη κύρια χώρα και το Ιράκ ήταν η τρίτη.

Υποστηρίξτε τη