Στηρίξτε την ποιοτική δημοσιογραφία

Η Εφορευτική Επιτροπή της «Αλληλεγγύης»...

Σε διευκρινιστική ανακοίνωσή της, η Εφορευτική Επιτροπή του Παγκυπρίου Συνεδρίου της Αλληλεγγύης τοποθετείται επί όσων συνέβησαν στην προχθεσινή εκλογική διαδικασία για ανάδειξη της ανώτατης ηγεσίας του κινήματος, μετά τις καταγγελίες του κ. Κωνσταντίνου Καρεκλά.
Συγκεκριμένα, η Εφορευτική Επιτροπή αναφέρει τα εξής:
«Ως μέλη της εφορευτικής επιτροπής, που με εξουσιοδότηση του Παγκυπρίου Συνεδρίου του Κινήματος Αλληλεγγύη ανέλαβε τη διοργάνωση και διεξαγωγή των εκλογών της 19ης Μαρτίου 2017 για την ανάδειξη της ηγεσίας του Κινήματος για την επόμενη τετραετία, δηλώνουμε τα κάτωθι:
1ον Έχουν τηρηθεί σχολαστικά και με πλήρη διαφάνεια όλοι οι κανονισμοί και διαδικασίες του Κινήματος Αλληλεγγύη που διέπουν τις εκλογές των κεντρικών κομματικών Αξιωματούχων.
2ον Η Εφορευτική Επιτροπή γνωστοποίησε όλα τα στάδια της εκλογικής διαδικασίας στα αρμόδια όργανα του Κινήματος, στους Υποψήφιους Αξιωματούχους και στα μέλη του Κινήματος Αλληλεγγύη.
3ον Η Εφορευτική Επιτροπή απέρριψε ομόφωνα την απαίτηση του Υποψηφίου για τη θέση του Αναπληρωτή Προέδρου κυρίου Κωνσταντίνου Καρεκλά, όπως ασκήσουν δικαίωμα ψήφου άτομα μη εγγεγραμμένα ως μέλη στους επίσημους καταλόγους των μελών του Κινήματος Αλληλεγγύη.
4ον Πάρα τη διαφωνία του κυρίου Κωνσταντίνου Καρεκλά και την επιθυμία του για απόσυρση της υποψηφιότητάς του μεσούσης της εκλογικής διαδικασίας, γύρω στις 12:15 μ.μ., οι εκλογές συνεχίστηκαν κανονικά κι απρόσκοπτα και τα αποτελέσματά τους καταγράφηκαν επίσημα και με διαφάνεια, σύμφωνα με τις υιοθετηθείσες ρυθμίσεις.
5ον Όλα τα έγγραφα των εκλογών της 19ης Μαρτίου 2017 φυλάττονται σε ειδικό μέρος στα κεντρικά γραφεία του Κινήματος Αλληλεγγύη.
Δεν θεωρούμε σκόπιμο όπως επανέλθουμε επί του θέματος καθ’ οιονδήποτε τρόπο.
Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής: Ανδρέας Μορφίτης, Έφορος Εκλογών, Χρύσανθος Πιερή, Βοηθός Έφορος Εκλογών, Χρίστος Ιγνατίου, Βοηθός Έφορος Εκλογών».

Υποστηρίξτε τη