Στηρίξτε την ποιοτική δημοσιογραφία

Το φυσικό αέριο είναι το μέλλον

Στις 856.500 χιλιάδες ευρώ ανέρχεται το κονδύλι για την εκπαίδευση στην ενέργεια

Ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών τέθηκε εκ νέου τη Δευτέρα το αίτημα για αποδέσμευση του κονδυλίου που αφορά την εκπαίδευση σε θέματα υδρογονανθράκων. Η δαπάνη για το 2017 ανέρχεται στις 886.500 ευρώ. Στο σημείωμα που συνοδεύει το αίτημα του Υπουργείου Ενέργειας αναφέρεται πως οποιαδήποτε έσοδα υπάρξουν από τις εταιρείες αναφορικά με την εκπαίδευση κατατίθενται στο πάγιο ταμείο του κράτους και το Υπουργείο Ενέργειας και εγκρίνεται αντίστοιχο κονδύλι εξόδων, ώστε να χρησιμοποιηθεί για τους λόγους για τους οποίους υπάρχει συμβατική υποχρέωση με τις εταιρείες. Προστίθεται ότι οι εταιρείες προβαίνουν σε έλεγχο, για να διαπιστώσουν ότι τα ποσά που ενέβασαν χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς που αναφέρονται στα συμβόλαια έρευνας και αναλογικού καταμερισμού παραγωγής.
Οι υποχρεώσεις των εταιρειών
Σημειώνεται επίσης ότι το ετήσιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα καταρτίζεται σε συμφωνία με τις εταιρείες. Στο σημείωμα διευκρινίζεται ότι στα συμβόλαια έρευνας και αναλογικού καταμερισμού παραγωγής για το ερευνητικό τεμάχιο 12, πέραν του όρου ότι ο αδειούχος υποχρεούται να προσλάβει, να εκπαιδεύσει και να βελτιώσει τις επαγγελματικές ικανότητες των Κυπρίων πολιτών, θα πρέπει να συνεισφέρει για την εκπαίδευση και τη βελτίωση των επαγγελματικών ικανοτήτων των υπαλλήλων του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Τουρισμού σύμφωνα με εκπαιδευτικό σχέδιο που συμφωνείται στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους μεταξύ του Υπουργού Ενέργειας και του αδειούχου.


Αναφέρεται περαιτέρω ότι στα λοιπά ερευνητικά τεμάχια ο αδειούχος υποχρεούται να προσλάβει, να εκπαιδεύσει και να βελτιώσει τις επαγγελματικές ικανότητες των Κυπρίων πολιτών, θα πρέπει να συνεισφέρει για την εκπαίδευση και τη βελτίωση των επαγγελματικών ικανοτήτων των υπαλλήλων του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου προταθεί από τον Υπουργό, σύμφωνα με εκπαιδευτικό σχέδιο που συμφωνείται στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους μεταξύ του Υπουργού Ενέργειας και του αδειούχου.
Αναγκαία η εκπαίδευση
Στο σημείωμα επισημαίνεται ότι το Υπουργείο Ενέργειας, πέραν της αναγκαίας εκπαίδευσης δημοσίων λειτουργών, διέθεσε και διαθέτει κάθε χρόνο ποσό για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές στον τομέα των υδρογονανθράκων και αναφέρεται ότι σχετική ανακοίνωση δημοσιεύεται στον ημερήσιο Τύπο, στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυβέρνησης και στην ιστοσελίδα του ΥΕΕΒΤ. Προστίθεται ότι οι υποτροφίες δίνονται με βάση ακαδημαϊκά, εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια.

Υποστηρίξτε τη