Στηρίξτε την ποιοτική δημοσιογραφία

Τι αλλάζει στον Ακάμα

Από το 2022 η είσοδος στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Ακάμα θα γίνεται επί πληρωμή. Τα τέλη εισόδου, αν και δεν οριστικοποιήθηκαν ακόμη, δεν θα ξεπερνούν τα 2 ευρώ ανά άτομο, ενώ θα φτάνουν μέχρι τα 20 ευρώ για οχήματα σαφάρι και τα 10 ευρώ για τις "γουρούνες"

Επί πληρωμή θα εισέρχονται οι επισκέπτες στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Ακάμα από το 2022, όταν θα υλοποιηθεί το Σχέδιο Αειφόρου Ανάπτυξης της χερσονήσου. Τα κύρια χαρακτηριστικά του Σχεδίου έτυχαν έγκρισης από την Κυβέρνηση και παρουσιάστηκαν επίσημα την περασμένη Παρασκευή σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.


Μία από τις πρόνοιες του Σχεδίου είναι η οργάνωση της εισόδου και της διακίνησης των επισκεπτών, στη βάση της οποίας καθορίζονται οκτώ κύρια σημεία εισόδου στις περιοχές Άσπρος Ποταμός, Κάθηκας - Μούντικο, Πάνω Αρόδες - Λίπατη, Τοξεύτρα, Άβακας, Ίννια - Λάρα, Δρούσεια - Τζιφί, Σμιγιές, Λουτρά Αφροδίτης. Στο πλαίσιο αυτό θα καθοριστούν και τέλη εισόδου, τα οποία θα πληρώνουν οι επισκέπτες


. Τα εν λόγω τέλη θα τεθούν προς συζήτηση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και θα οριστικοποιηθούν μέχρι τα τέλη του 2021. Ενδεικτικά να αναφέρουμε ότι γίνονται σκέψεις ώστε το ατομικό εισιτήριο εισόδου να μην ξεπερνά τα 2 ευρώ, ενώ πιο ακριβό αναμένεται ότι θα είναι το τέλος εισόδου για τα οχήματα που πραγματοποιούν σαφάρι στην περιοχή, το οποίο ενδέχεται να κυμαίνεται μεταξύ 10 και 20 ευρώ για το κάθε όχημα, και από 5 μέχρι 10 ευρώ για τις "γουρούνες".


Από την καταβολή τελών εισόδου θα εξαιρούνται οι μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής, οι ιδιοκτήτες γης και οι κτηνοτρόφοι, οι οποίοι θα έχουν κάρτα ελεύθερης εισόδου. Παράλληλα, μειωμένα τέλη θα πληρώνουν κάποιες ειδικές ομάδες, όπως για παράδειγμα οι μαθητές και οι συνταξιούχοι. Όσον αφορά τα σκάφη, θα δημιουργηθεί αγκυροβόλιο στη θαλάσσια περιοχή και γίνονται σκέψεις ώστε να εισαχθεί ένα τέλος για κάθε επισκέπτη που θα επιβαίνει στο σκάφος. Αξίζει να σημειωθεί ότι μελετάται το ενδεχόμενο, ώστε τα αρχικά τέλη που θα ανακοινωθούν με την έναρξη της υλοποίησης του Σχεδίου, να αυξηθούν μετά από κάποια χρόνια.
Θέσπιση απαγορεύσεων


Παράλληλα, το Σχέδιο προνοεί τη βελτίωση του οδικού δικτύου 88,4 χιλιομέτρων μέσα και έξω από το πάρκο και τον καθορισμό συγκεκριμένων χώρων στάθμευσης. Ακόμη, μέχρι το τέλος του 2021 αναμένεται ότι ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Κώστας Καδής, θα εκδώσει σχετικό διάταγμα, με το οποίο θα θεσπίζονται κανόνες λειτουργίας του πάρκου, με συγκεκριμένες απαγορεύσεις, για τις οποίες σε περίπτωση παράβασης θα επιβάλλονται στους παρανομούντες εξώδικα πρόστιμα.


Ανάμεσα στις παραβάσεις θα περιλαμβάνονται το άναμμα φωτιάς, η οχλαγωγία, η πρόκληση ζημιών, το κόψιμο λουλουδιών, οι παράνομοι πλανοδιοπώλες, κ.ά. Εξώδικα πρόστιμα θα εκδίδονται, επίσης, σε περιπτώσεις οδήγησης με ταχύτητα πέραν του καθορισμένου (ενδέχεται το ανώτατο όριο ταχύτητας να καθοριστεί στα 30 χιλιόμετρα), όπως επίσης και για παράνομη στάθμευση και μη καταβολή του τέλους εισόδου.
Πρόσληψη παρκοφυλάκων


Με την υλοποίηση του Σχεδίου θα προσληφθούν παρκοφύλακες, οι οποίοι θα τύχουν εκπαίδευσης μαζί με άλλο προσωπικό του Τμήματος Δασών και θα έχουν την ευθύνη εποπτείας του χώρου. Οι παρκοφύλακες είναι ωρομίσθιο προσωπικό και προτεραιότητα πρόσληψης θα δοθεί στους άνεργους πτυχιούχους.


Περαιτέρω, στις κύριες πρόνοιες του σχεδίου περιλαμβάνονται τα εξής: η εντατικοποίηση μέτρων προστασίας και διατήρησης της φύσης, η ενίσχυση της ενημέρωσης και ικανοποίησης των επισκεπτών με τη δημιουργία 14 κόμβων διευκολύνσεων και ενημέρωσης, ο σχεδιασμός υποδομών μέσω αρχιτεκτονικού διαγωνισμού, η δέουσα εκτίμηση επιπτώσεων στο περιβάλλον, η συστηματική καθαριότητα του πάρκου και η δημιουργία συστήματος διαχείρισης με τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων φορέων και τοπικών Αρχών. Σημειώνεται ότι το Σχέδιο προνοεί κεφαλαιουχική επένδυση 6 εκατ. ευρώ και ετήσιες λειτουργικές δαπάνες 450 χιλιάδων ευρώ, τα οποία θα προβλέπονται στους προϋπολογισμούς του Υπουργείου Γεωργίας.
Τα χρονοδιαγράμματα


Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της Κυβέρνησης, το 2019 θα πραγματοποιηθούν προπαρασκευαστικές δράσεις, μελέτες και τελικές διαβουλεύσεις, στις οποίες θα συμμετέχουν και θα εκφέρουν τις απόψεις τους οι τοπικές Αρχές, οι εμπλεκόμενοι οικονομικοί φορείς, Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί και χρήστες της περιοχής, μέσω της Διευρυμένης Συμβουλευτικής Επιτροπής. Το Σχέδιο Ακάμα αναμένεται να εγκριθεί πριν από το τέλος του 2019, με εκτιμώμενη έναρξη των εργασιών το 2020 και πλήρη υλοποίηση του συνόλου των έργων εντός του 2022.

Υποστηρίξτε τη