Στηρίξτε την ποιοτική δημοσιογραφία

Παραδόθηκε η περιοχή της Αρχιγραμματείας

Οι εργασίες διαμόρφωσης και εξωραϊσμού της περιοχής της Αρχιγραμματείας στη Λευκωσία ολοκληρώθηκαν πρόσφατα από τον Όμιλο Cyfield, ο οποίος και παρέδωσε το έργο στις 6 Δεκεμβρίου 2018.


Το έργο, το οποίο αποσκοπούσε στον ευπρεπισμό και εξωραϊσμό της περιοχής της Αρχιγραμματείας, αφορούσε την κατασκευή 586 χώρων στάθμευσης, χώρου πρασίνου, δρόμου, πεζοδρομίων, ποδηλατοδρόμου, σύνδεση με το γραμμικό πάρκο του Πεδιαίου Ποταμού και διατήρηση του υφιστάμενου δρόμου πρόσβασης προς τη λεωφόρο Λόρδου Βύρωνος.


Οι εργασίες που εκτελέστηκαν σε έκταση εμβαδού 29.500τ.μ. περίπου περιελάμβαναν:


(α) Περιοχή Α και Β - Διαμόρφωση Χώρου Στάθμευσης υπαλλήλων Υπουργείου Εσωτερικών και Δημόσιας Χρήσης.


(β) Περιοχή Γ - Χώρος πρασίνου / πάρκο: ο χώρος πρασίνου εμβαδού 5.700τ.μ. περίπου καλύφθηκε με φυτόχωμα και δημιουργήθηκαν διάδρομοι πεζών καθώς και χώρος οργάνων γυμναστικής ΑΜΕΑ από ειδικό σταθεροποιημένο έδαφος (kourasanit).


(γ) Περιοχή Γ - Δρόμος / Πεζοδρόμια / Ποδηλατόδρομος: ο νέος δρόμος (πλάτους 6,00μ.), που θα ενώνει τη λεωφόρο Δημοσθένη Σεβέρη με τη λεωφόρο Λόρδου Βύρωνος, περιλαμβάνει πεζοδρόμια (πλάτους 2,50μ.) και ποδηλατόδρομο (πλάτους 1,50μ.) και θα ενώνεται με το γραμμικό πάρκο του Πεδιαίου ποταμού.

Υποστηρίξτε τη