Στηρίξτε την ποιοτική δημοσιογραφία

Φορο-μεταρρύθμιση ζητεί και η ΣΕΚ

Απέστειλε υπόμνημα στον Αναστασιάδη

Την ανάγκη για νέα γενική φορολογική μεταρρύθμιση θίγει η ΣΕΚ, σε σχετικό υπόμνημα που απέστειλε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Αναστασιάδη.


Σημειώνεται ότι παρόμοια θέση είχε εκφράσει και η ελίτ των λογιστικών εταιρειών της Κύπρου, όπως αποκάλυψε την περασμένη Κυριακή η "Σημερινή". Η ΣΕΚ, σε υπόμνημα που απέστειλε προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, υποστηρίζει πως, στο πλαίσιο της φορομεταρρύθμισης, ο κοινωνικός διάλογος θα πρέπει, ανάμεσα σε άλλα, να ασχοληθεί με τα εξής:


1. Με τις κλίμακες της φορολογίας του εισοδήματος. Πρέπει να διαφοροποιηθεί η φορολογία του εισοδήματος και στο σχεδιασμό των νέων φορολογικών κλιμάκων να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι οι πολίτες σύντομα θα κληθούν να εισφέρουν για το ΓεΣΥ (1,70% από τον Μάρτιο του 2019 και 2,65% από τον Μάρτιο του 2020), αλλά και νέα αύξηση των εισφορών για τις Κοινωνικές Ασφαλίσεις, που θα φτάσουν από τον Ιανουάριο του 2019 στο 8,3%. Δηλαδή τους επόμενους 15 μήνες θα υπάρξει μία συνολική επιβάρυνση στους μισθούς 3,15%.


2. Με τη δυνατότητα σταδιακής μείωσης του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ), ο οποίος μεσούσης της κρίσης -εκτάκτως- αυξήθηκε από το 15% στο 17% και στη συνέχεια στο 19%, από τον Ιανουάριο του 2014.


3. Με τη φορολογική ελάφρυνση των καυσίμων, των οποίων περίπου τα 2/3 της τελικής τιμής σήμερα είναι φόροι.


4. Με τη μείωση της φορολογίας ύψους 30% που επιβάλλεται στα έσοδα από τόκους που απολαμβάνουν οι πολίτες επί των καταθέσεών τους. Η ανακοίνωση του Υπουργού Οικονομικών για μείωση της εν λόγω φορολογίας στο 17% είναι προς την ορθή κατεύθυνση.


5. Να μελετηθεί η δυνατότητα για επαναφορά των φορολογικών εκπτώσεων π.χ. για εξαρτώμενα τέκνα, φοιτητές, στρατιώτες, όπως υπήρχαν και στο προηγούμενο διάστημα.


6. Με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία, οι εισφορές για Ασφάλιστρα Ζωής, Σχέδιο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης, Σχέδιο Σύνταξης, Ταμεία Σύνταξης και Προνοίας και Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων δεν πρέπει να ξεπερνούν το 1/6 του φορολογητέου εισοδήματος, ωστόσο η ΣΕΚ εισηγείται να γίνει 1/5.


7. Στην αίτηση για το επίδομα τέκνου και τη φοιτητική χορηγία να δηλώνονται και να λαμβάνονται υπόψη και τα δάνεια που έχει το νοικοκυριό και όχι μόνο οι καταθέσεις.


8. Με τη μελέτη εισαγωγής πράσινης φορολογίας.


9. Το Τμήμα Φορολογίας πρέπει να στελεχωθεί με το κατάλληλο προσωπικό, να αναβαθμίσει τα ηλεκτρονικά του συστήματα.


10. Να εφαρμοστεί εκστρατεία δημιουργίας φορολογικής συνείδησης.


11. Πέραν των πιο πάνω, η ΣΕΚ είναι έτοιμη, στα πλαίσιο του κοινωνικού διαλόγου, να συζητήσει θέματα που στοχεύουν στην πάταξη της φοροδιαφυγής και στην ενίσχυση των πολιτικών για βελτίωση της εισπρακτικής πολιτικής του κράτους, το οποίο έχει να λαμβάνει από καθυστερημένους φόρους ποσά που πλησιάζουν τα 2 δις ευρώ.

Υποστηρίξτε τη