Στηρίξτε την ποιοτική δημοσιογραφία

Δεν υπάρχει κακοδιαχείριση στο Ταμείο Συντάξεων του ΡΙΚ

Απάντηση στα όσα ακούστηκαν κατά τη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ελέγχου την περασμένη Πέμπτη, αναφορικά με το Ταμείο Συντάξεως του ΡΙΚ, έδωσε χθες με ανακοίνωσή του το Ίδρυμα.


Σύμφωνα με τα όσα καταγράφει στην ανακοίνωσή του, το έλλειμμα στο Ταμείο Συντάξεως είναι αναλογιστικό και από εσωτερική έρευνα που διενεργήθηκε γι' αυτό, δεν προέκυψε οποιαδήποτε κακοδιαχείριση. «Το κυριότερο πρόβλημα του ταμείου ήταν η ανεπαρκής χρηματοδότησή του κυρίως την περίοδο προ του 2013, αφού τα ποσά που εγκρίνονταν στους ετήσιους προϋπολογισμούς του Ιδρύματος ήταν, κατά μέσον όρο, πολύ χαμηλότερα από τις πραγματικές οφειλές», διευκρινίζεται.


Προστίθεται ότι «ο Εσωτερικός ́Ελεγχος του ΡΙΚ μετά από οδηγίες του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος έκανε σχετική έρευνα για το έλλειμμα στο Ταμείο Συντάξεων του ΡΙΚ, η οποία δεν κατέδειξε οποιαδήποτε κακοδιαχείριση». Από το 2016 και εντεύθεν, σημειώνεται περαιτέρω στην ανακοίνωση, «οι ετήσιες ανάγκες για συνταξιοδοτικά ωφελήματα καλύπτονται πλήρως από τη χορηγία του κράτους και τις εισφορές των υπαλλήλων».


Αναφέρεται επίσης ότι από τα €28 εκατομμύρια κρατικής χορηγίας για το 2018, ποσό €7.5 εκατομμυρίων, περίπου, αφορά την καταβολή συνταξιοδοτικών ωφελημάτων.

Υποστηρίξτε τη