Στηρίξτε την ποιοτική δημοσιογραφία

Μεγάλο ενδιαφέρον από φοιτητές για το Πρόγραμμα Υποτροφιών της Ελληνικής Τράπεζας

Η Ελληνική Τράπεζα ενισχύει οικονομικά την ακαδημαϊκή προσπάθεια 20 φοιτητών - Μέσα από το «Jumpstart», η Τράπεζα δίνει τα εφόδια σε νέους και νέες, που αντιμετωπίζουν κοινωνικές και οικονομικές δυσκολίες, να κυνηγήσουν και να κατακτήσουν τα όνειρά τους

Μεγάλο είναι το ενδιαφέρον που καταγράφεται μεταξύ φοιτητών σε σχέση με το Πρόγραμμα Υποτροφιών «Jumpstart» που εγκαινίασε πρόσφατα η Ελληνική Τράπεζα.

Το «Jumpstart», όπως ανακοίνωσε η Τράπεζα σε ειδική εκδήλωση τον περασμένο Σεπτέμβριο, απευθύνεται σε αποφοίτους του 2019 δημόσιων ή ιδιωτικών σχολείων, τεχνικών σχολών καθώς και σε στρατιώτες οι οποίοι ολοκλήρωσαν φέτος τη θητεία τους και ξεκίνησαν τις σπουδές τους ή προγραμματίζουν να το πράξουν μέχρι και τον νέο χρόνο.

Η Ελληνική Τράπεζα μέσα από το πρόγραμμα αυτό ενισχύει οικονομικά την ακαδημαϊκή προσπάθεια 20 φοιτητών, οι οποίοι θα επιλεγούν στη βάση συγκεκριμένων οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων, καθώς και των ακαδημαϊκών τους επιδόσεων και οι οποίοι φοιτούν σε οποιοδήποτε πανεπιστήμιο ή σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Κύπρο και το εξωτερικό. Στόχος της Ελληνικής Τράπεζας είναι να δώσει μέσα από το «Jumpstart» τα εφόδια σε νέους και νέες που δεν είχαν τις κατάλληλες ευκαιρίες, αλλά τους όπλισε η φύση με ταλέντο και θέληση, για να κυνηγήσουν και να κατακτήσουν τα όνειρά τους.

Οι 20 υποτροφίες, ύψους δύο χιλιάδων ευρώ ανά έτος, θα δίνονται στους φοιτητές οι οποίοι θα επιλεγούν στη βάση των κριτηρίων που έχουν καθοριστεί, μέχρι και το 4ο έτος των σπουδών τους. Η διαδικασία υποβολής ενδιαφέροντος ξεκίνησε την 1η Οκτωβρίου, ενώ ως η τελευταία ημέρα υποβολής των αιτήσεων ορίστηκε η 31η Οκτωβρίου 2019. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντλήσουν πληροφορίες για τους όρους και τις προϋποθέσεις του προγράμματος, αλλά και να υποβάλουν την αίτησή τους μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://jumpstart.hellenicbank.com.

Ήδη, σύμφωνα με πληροφορίες μας, μεγάλος αριθμός φοιτητών επέδειξαν ενδιαφέρον και προχώρησαν στην υποβολή αίτησης διεκδικώντας μία από τις είκοσι υποτροφίες.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ενδιαφερόμενοι, για να μπορούν να υποβάλουν αίτηση, θα πρέπει απαραιτήτως να κατέχουν κυπριακή υπηκοότητα ή να είναι νόμιμοι και μόνιμοι κάτοικοι της Κύπρου και να διαμένουν στις ελεγχόμενες από τη Δημοκρατία περιοχές.

Δικαίωμα στη διεκδίκηση υποτροφίας έχουν μέλη οικογενειών, των οποίων το ακαθάριστο κατά κεφαλήν ετήσιο εισόδημα δεν υπερβαίνει τις €10.000. Παράλληλα θα πρέπει ο υποψήφιος να διατηρεί λογαριασμό συνδεδεμένο με κάρτα στην Ελληνική Τράπεζα ή να έχει προχωρήσει σε άνοιγμα λογαριασμού και έκδοση κάρτας πριν από την υποβολή αίτησης. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν αρχίσει σπουδές εντός του 2019 ή πρόκειται να αρχίσουν εντός του 2020.

Διαδικασία αξιολόγησης

Η υποβολή αίτησης δεν εξυπακούει αυτόματα την παραχώρηση υποτροφίας, έστω και αν πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις. Οι υποτροφίες θα δοθούν μετά από μοριοδότηση που λαμβάνει υπόψη την οικονομική κατάσταση της οικογένειας, ιδιάζουσες κοινωνικές καταστάσεις και τις ακαδημαϊκές επιδόσεις του αιτητή. Τα κριτήρια και οι μονάδες για κάθε κατηγορία παρουσιάζονται αναλυτικά στην ιστοσελίδα του προγράμματος https://jumpstart.hellenicbank.com. Οι 20 αιτητές που θα εξασφαλίσουν την υψηλότερη μοριοδότηση και θα προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά θα λάβουν την υποτροφία. Ο αιτητής θα ειδοποιηθεί μόνο εάν είναι ανάμεσα στους πρώτους σε κατάταξη με βάση τη μοριοδότησή του. Οι πρώτοι σε κατάταξη θα κληθούν να προσκομίσουν τα απαιτούμενα πιστοποιητικά με στόχο την επαλήθευση των στοιχείων που θα υποβληθούν στην αίτηση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην ηλεκτρονική αίτηση δεν ζητούνται οποιαδήποτε πιστοποιητικά, ωστόσο όσοι εγκριθούν για περαιτέρω αξιολόγηση θα κληθούν από την Τράπεζα να προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά και δικαιολογητικά, σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των πέντε ημερών από τη στιγμή που θα ειδοποιηθούν.

Η Ελληνική Τράπεζα θα ανακοινώσει μέσω της ιστοσελίδας της τα τελικά αποτελέσματα, μαζί με τον αριθμό της κάθε αίτησης που έτυχε έγκρισης. Οι επιλεγέντες φοιτητές θα λάβουν την υποτροφία σε δύο δόσεις, για κάθε έτος, αφού προσκομίσουν πιστοποιητικό φοίτησης για κάθε εξάμηνο.

Υποστηρίξτε τη