Στηρίξτε την ποιοτική δημοσιογραφία

Τα Αμοιβαία Κεφάλαια ανοίγουν «παράθυρο» για επενδύσεις σε διεθνείς αγορές

Η BOC Asset Management προσφέρει εναλλακτικές επιλογές για επενδυτές

Σε μια περίοδο χαμηλών ή μηδενικών επιτοκίων αναζητάτε εναλλακτικές επιλογές για να επενδύσετε τα χρήματά σας;

Την απάντηση, και ταυτόχρονα την επιλογή, σας την προσφέρει η Τράπεζα Κύπρου, μέσω της θυγατρικής της εταιρείας BOC Asset Management (BOCAM). H BOCAM είναι 100% θυγατρική εταιρεία του Συγκροτήματος της Τράπεζας Κύπρου. Έχει αδειοδοτηθεί και εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου με αριθμό άδειας ΕΔ ΟΣΕΚΑ 5/78/2012.

Η εταιρεία προσφέρει ένα ευρύ φάσμα επενδυτικών προϊόντων και υπηρεσιών, οι οποίες καλύπτουν τις υφιστάμενες και μελλοντικές ανάγκες σε ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές.

Με κύρια επιδίωξη να εδραιωθεί ως η κορυφαία εταιρεία διαχείρισης κεφαλαίων στην Κύπρο, προσθέτοντας αξία στα επενδυτικά χαρτοφυλάκια των πελατών της, η BOCAM προσφέρει στο παρόν στάδιο τρεις εναλλακτικές επιλογές σε όσους σκέφτονται να επενδύσουν σε Αμοιβαία Κεφάλαια, ενώ στο άμεσο μέλλον θα διευρύνει περαιτέρω τις επιλογές που προσφέρονται:

 • To BOC European Equity Fund of Funds επενδύει κυρίως σε μερίδια μετοχικών αμοιβαίων κεφαλαίων στην Ευρώπη και απευθύνεται σε επενδυτές με μακροπρόθεσμο ορίζοντα, οι οποίοι αναλαμβάνουν υψηλό ρίσκο στοχεύοντας σε υψηλές αποδόσεις.
 • Το Apollo Global Equity Fund of Funds Variable Capital Investment Company στοχεύει επίσης σε υψηλές αποδόσεις από τη διαχείριση επενδύσεων, κυρίως σε παγκόσμιες μετοχές, και απευθύνεται σε επενδυτές με μακροπρόθεσμο ορίζοντα, οι οποίοι αναλαμβάνουν υψηλό ρίσκο.
 • Το Global Balanced Fund of Funds Salamis Variable Capital Investment Company στοχεύει στη δημιουργία εισοδήματος και κεφαλαιουχικών κερδών σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, με ανάληψη μεσαίου επενδυτικού κινδύνου, μέσω της επένδυσης σε μερίδια ομολογιακών και μετοχικών ΟΣΕΚΑ ή και σε ΟΣΕΚΑ Μέσων Χρηματαγοράς Εξωτερικού ή και σε μερίδια άλλων Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων (ΟΣΕ).

Σημαντικό είναι ότι τα Αμοιβαία Κεφάλαια της BOCAM δεν επενδύουν στην Κύπρο, αλλά σε ευρωπαϊκές και διεθνείς αγορές.

Προτού επενδύσετε τα χρήματά σας σε Αμοιβαία Κεφάλαια, θα πρέπει πρώτα να προσδιορίσετε τις επενδυτικές σας ανάγκες, την ανοχή σας στον επενδυτικό κίνδυνο, καθώς και τον χρονικό ορίζοντα της επένδυσής σας, για να επιλέξετε το προϊόν που είναι κατάλληλο για εσάς και τους στόχους που έχετε θέσει.

Πρόσβαση σε διεθνείς αγορές

H Μαρία Όμπασιη, Head of Investments στη BOCAM, σε δηλώσεις της καλωσορίζει τους νέους επενδυτές και εξηγεί τη σημαντικότητα των Αμοιβαίων Κεφαλαίων που προσφέρει η BOCAM: «Η εταιρεία μας προσφέρει ένα “παράθυρο”, μέσω των προϊόντων μας, για πρόσβαση σε επενδύσεις σε ευρωπαϊκές και διεθνείς αγορές. Στόχος μας είναι να επενδύουμε τα κεφάλαια που βρίσκονται στη διάθεσή μας, κατά τρόπο που να επιτυγχάνεται η διασπορά του επενδυτικού κινδύνου και η μεγιστοποίηση των αποδόσεων, σύμφωνα με συνετή διαχείριση των επενδύσεων».

Συλλογική μορφή επένδυσης

Γιατί, όμως, τα Αμοιβαία Κεφάλαια θεωρούνται μια εναλλακτική επιλογή, μια συλλογική μορφή επένδυσης για αξιοποίηση των κεφαλαίων σας;

Επειδή μέσω των Αμοιβαίων Κεφαλαίων εξασφαλίζετε διασπορά των τοποθετήσεών σας, έχετε πρόσβαση σε όλο το φάσμα των επενδυτικών ευκαιριών στον κόσμο και γνωρίζετε κάθε ημέρα την αξία αφού υπολογίζεται καθημερινά η τρέχουσα αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων με βάση της χρηματιστηριακές τιμές των κινητών αξιών που συνθέτουν το χαρτοφυλάκιο. Επιλέγοντας Αμοιβαία Κεφαλαία αξιοποιείτε τα κεφάλαια και τις αποταμιεύσεις σας καλύπτοντας επαγγελματικές, προσωπικές και οικογενειακές ανάγκες.

Στα Αμοιβαία Κεφάλαια συμμετέχουν ισότιμα πολλοί επενδυτές, ακόμη και με μικρό αρχικό κεφάλαιο, σχηματίζοντας μία περιουσία, η οποία σας παρέχει τη δυνατότητα να αξιοποιείτε επενδυτικές επιλογές και ευκαιρίες, στις οποίες οι μεμονωμένοι επενδυτές έχουν δύσκολη πρόσβαση.

Το μέγεθος των Αμοιβαίων Κεφαλαίων παρέχει τη δυνατότητα επένδυσης σε πολλά χρηματοπιστωτικά μέσα όπως μετοχές, ομόλογα, ομολογίες και σε πολλές αγορές, ελαχιστοποιώντας τους κινδύνους που κρύβονται σε μεμονωμένες αξίες ή επιμέρους αγορές.

Τα Αμοιβαία Κεφάλαια, εκ της νομοθεσίας, τυγχάνουν διαχείρισης από αδειοδοτημένες εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων, οι οποίες στελεχώνονται από πιστοποιημένους επαγγελματίες διαχειριστές, που διαθέτουν την επαγγελματική κατάρτιση και τα τεχνικά μέσα για να παρακολουθούν τις οικονομικές εξελίξεις και τις διεθνείς αγορές. Παρέχουν τη δυνατότητα για καθημερινή παρακολούθηση της αξίας της επένδυσής σας ώστε να έχετε μια ολοκληρωμένη εικόνα.

Πλεονεκτήματα / Οφέλη

 • Εξασφαλίζετε διασπορά των τοποθετήσεών σας και επαγγελματική διαχείριση από εξειδικευμένους διαχειριστές.
 • Γνωρίζετε κάθε ημέρα την αξία και τη στρατηγική δομή της επένδυσής σας.
 • Διασφαλίζετε η ισότιμη συμμετοχή πολλών επενδυτών.
 • Επιτυγχάνεται μείωση του κινδύνου μέσω της διασποράς του χαρτοφυλακίου.
 • Επιτυγχάνεται αξιοποίηση των ευκαιριών σε διαφορετικές οικονομίες, κλάδους και τύπους χρηματοπιστωτικών μέσων.
 • Παρέχεται η δυνατότητα για δημιουργία αποτελεσματικών χαρτοφυλακίων.
 • Διαφάνεια και ευκολία στην παρακολούθηση της επένδυσής σας.
 • Ισχυρό εποπτικό πλαίσιο.
 • Αντικειμενικότητα της διαχείρισης και των συμφερόντων των μεριδιούχων.

Τα Αμοιβαία Κεφάλαια έχουν λάβει άδεια στην Κυπριακή Δημοκρατία και εποπτεύονται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου.

Τα αμοιβαία κεφάλαια δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία και τις εργασίες της αλλά και για τα προϊόντα της μπορείτε να βρείτε και στη ιστοσελίδα της εταιρείας στον σύνδεσμο http://am.bankofcyprus.com.cy/.

BOC Asset Management Ltd (BOCAM)

Στοιχεία επικοινωνίας: Λεωφόρος Λεμεσού 154, 1ος όροφος, 2025, Στρόβολος, Λευκωσία

Τηλέφωνο: +357 22 121 790

Τηλεομοιότυπο: +357 22 123 743

Ηλεκτρονική διεύθυνση: bocam@bankofcyprus.com

Υποστηρίξτε τη