Στηρίξτε την ποιοτική δημοσιογραφία

Δεν θέλουν συνένωση με το Παραλίμνι

Με δημοσκόπηση καθορίζουν τη μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης στην ελεύθερη Αμμόχωστο

Ικανοποιημένοι από την ποιότητα ζωής αλλά και από τις προσφερόμενες δημοτικές υπηρεσίες δηλώνουν στο σύνολό τους οι κάτοικοι της ελεύθερης Επαρχίας Αμμοχώστου, ενώ προκρίνουν συγκεκριμένα σχήματα για ενοποίηση κατά τη μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Η δημοσκόπηση έγινε από την εταιρεία «Symmetron Market Research» για λογαριασμό Ομάδας Πρωτοβουλίας Δημοτών Αγίας Νάπας, από τις 30 Σεπτεμβρίου μέχρι και τις 12 Οκτωβρίου 2019 και κάλυψε όλους τους Δήμους και Κοινότητες της επαρχίας Αμμοχώστου με αναλογική κατανομή πληθυσμού. Το δείγμα συμπεριλαμβάνει 754 επιτυχημένες συνεντεύξεις με άνδρες και γυναίκες ηλικίας 18 ετών και άνω, ενώ η μέθοδος ήταν πολυσταδιακή τυχαία δειγματοληψία, με χρήση quota βάσει φύλου, ηλικίας και γεωγραφικής κατανομής με τηλεφωνικές συνεντεύξεις, με τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου. Το ερωτηματολόγιο συμπεριελάμβανε 12 ερωτήσεις και η μέση διάρκεια συνέντευξης ήταν 9 λεπτά και το στατιστικό σφάλμα με βαθμό εμπιστοσύνης 95% είναι +/-3,5.

Ικανοποιημένοι οι κάτοικοι

Η πλειοψηφία των κατοίκων είναι ικανοποιημένοι με την ποιότητα ζωής στην επαρχία Αμμοχώστου. Στο σύνολό τους 67% απάντησαν Αρκετά ή Πολύ Ικανοποιημένοι με την ποιότητα ζωής στον Δήμο ή την Κοινότητά τους, ενώ το 33% απάντησαν ότι είναι Λίγο ή Καθόλου ικανοποιημένοι. Μεγαλύτερος συγκριτικά βαθμός ικανοποίησης καταγράφεται στη Δερύνεια, την Αυγόρου και την Αγία Νάπα. Συγκεκριμένα, η μεγαλύτερη ικανοποίηση από την ποιότητα ζωής καταγράφεται στη Δερύνεια με 74%, ακολουθεί η Αγία Νάπα με 71%, το Παραλίμνι και το Αυγόρου με 69%, η Σωτήρα και το Λιοπέτρι με 65%, η Αχερίτου με 64%, το Φρέναρος με 55% και η Άχνα με 52%.

Όσον αφορά τις υπηρεσίες που προσφέρει ο Δήμος ή η Κοινότητα, έξι στους δέκα κατοίκους της επαρχίας φαίνεται να είναι ικανοποιημένοι με τις υπηρεσίες που προσφέρει ο Δήμος-Κοινότητά τους. Συγκεκριμένα, το 61% απάντησαν Αρκετά ή Πολύ Ικανοποιημένοι και το 38% Λίγο ή Καθόλου ικανοποιημένοι.

Μεγαλύτερος συγκριτικά βαθμός ικανοποίησης καταγράφεται στη Δερύνεια και Αγία Νάπα με 76% αντίστοιχα. Ακολουθούν Παραλίμνι και Αχερίτου με 64%, Σωτήρα με 60%, Αυγόρου με 59%, το Δασάκι της Άχνας με 48%, το Λιοπέτρι με 47% και το Φρέναρος με 36%.

Τρεις στους δέκα

επιλέγουν Σωτήρα

Σημαντικά είναι και τα ευρήματα που κατέδειξε η δημοσκόπηση, καθώς από το σύνολο των 754 ερωτηθέντων, το 30% επιθυμούν συνένωση με τον Δήμο Σωτήρας. Υψηλά είναι, επίσης, τα ποσοστά για ενιαίο Δήμο ή αυτονόμηση με 16% και 13% αντίστοιχα.

Συγκεκριμένα, στην ερώτηση «Σε περίπτωση έγκρισης του σχεδίου συνενώσεων, εάν είχατε το δικαίωμα επιλογής, με ποιους δήμους ή κοινότητες θα θέλατε να ενωθείτε;», οι πρώτες τρεις αυθόρμητες επιλογές του συνόλου των κατοίκων της επαρχίας Αμμοχώστου για συνένωση είναι οι Δήμοι Σωτήρας (30%), Αγία Νάπας (25%) και Δερύνειας (20%). Οι κοινότητες Φρενάρους και Λιοπετρίου επιλέγηκαν από 19% και 17% αντίστοιχα, ενώ πιο κάτω κατατάσσονται ο Δήμος Παραλιμνίου με 13% και οι Κοινότητες Αυγόρου 8%, Άχνας 6% και Αχερίτου 3%. Ποσοστό 16% επιθυμούν έναν ενιαίο Δήμο, ενώ 13% επιλέγουν την αυτονομία.

Πιο συγκεκριμένα, οι τρεις πρώτες αυθόρμητες επιλογές για τους κατοίκους του Δήμου Αγίας Νάπας είναι η ενοποίηση με τον Δήμο Σωτήρας 59%, το Λιοπέτρι 41% και η αυτονομία 25%, κάτι που δικαιολογεί και την ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για το συγκεκριμένο σχήμα ενοποίησης. Οι Δημότες Παραλιμνίου προτιμούν την ενοποίηση με τους Δήμους Δερύνειας 40% και Αγίας Νάπας 37%, ενώ 30% προκρίνουν τον ενιαίο δήμο. Οι τρεις σημαντικότερες επιλογές των δημοτών Δερύνειας είναι η ενοποίηση με το Δήμο Σωτήρας 41%, το Φρέναρος 34% και το Παραλίμνι 26%. Ένας στους δύο δημότες της Σωτήρας προτιμούν αυθόρμητα την ενοποίηση με τον Δήμο Αγίας Νάπας, 31% επιλέγουν το Λιοπέτρι και 17% το Παραλίμνι. Οι επιλογές των κατοίκων Λιοπετρίου επικεντρώνονται στην ενοποίηση με τους Δήμους Αγίας Νάπας 42% και Σωτήρας 40%, ενώ 21% επιλέγουν την αυτονομία. Οι κάτοικοι Φρενάρους προτιμούν περισσότερο την ενοποίηση με τη Δερύνεια 27% ή τον ενιαίο δήμο 27%, ενώ οι κάτοικοι Αυγόρου πρότειναν αυθόρμητα την ενοποίηση με Σωτήρα 53%, Λιοπέτρι 44% και Φρέναρος 44%.

Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά την επιλογή για ενιαίο Δήμο, οι κάτοικοι του Παραλιμνίου φαίνεται να την υποστηρίζουν περισσότερο με ποσοστό 30% και ακολουθούν οι κάτοικοι του Φρενάρους με 27%, Σωτήρας (15%), Αυγόρου (13%), Άχνας (10%), Δερύνειας (9%), Αχερίτου (7%), Λιοπετρίου (5%) και Αγίας Νάπας (3%). Σε ερώτηση για το κατά πόσον θα επέλεγαν αυτονομία, «ναι» είπε το 25% των κατοίκων της Αγίας Νάπας, το 21% των κατοίκων Λιοπετριού και Φρενάρους, το 13% των κατοίκων της Σωτήρας, το 10% των κατοίκων Παραλιμνίου και Άχνας, το 7% των κατοίκων Δερύνειας και Αχερίτου και το 3% των Αυγοριτών.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗΣ.PNG

Απορρίπτουν το Παραλίμνι

Στην ερώτηση «Εάν είχατε το δικαίωμα επιλογής με ποιους δήμους ή κοινότητες δεν θα θέλατε να συνενωθείτε;» ένας στους τρεις κατοίκους της επαρχίας Αμμοχώστου δεν απορρίπτει τη συνένωση με οποιοδήποτε Δήμο ή κοινότητα. Ο Δήμος Παραλιμνίου καταγράφει το μεγαλύτερο μερίδιο απόρριψης σε ποσοστό 27% και ακολουθεί με 14% ο Δήμος Αγίας Νάπας. Ο δείκτης απόρριψης για τους υπόλοιπους Δήμους και κοινότητες κυμαίνεται σε χαμηλό επίπεδο, ενώ 13% απορρίπτουν τη συνένωση με άλλους Δήμους-κοινότητες, επιλέγοντας την αυτονομία.

Με εξαίρεση την Αυγόρου, σε όλους τους υπόλοιπους Δήμους και κοινότητες, η συνένωση με τον Δήμο Παραλιμνίου καταγράφει τον μεγαλύτερο δείκτη απόρριψης. Η πλειοψηφία των κατοίκων Δερύνειας 53% απορρίπτουν αυθόρμητα τη συνένωση με το Παραλίμνι, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στην Αγία Νάπα και Αυγόρου είναι 44%. Όσον αφορά τον δείκτη απόρριψης της συνένωσης με τον Δήμο Αγίας Νάπας είναι μεγαλύτερος μεταξύ των κατοίκων Αυγόρου 50% και Δερύνειας 18%.

Στο ισοζύγιο αποδοχής και απόρριψης, ο Δήμος Παραλιμνίου καταγράφει αρνητικό πρόσημο (-14%), ενώ οι υπόλοιποι Δήμοι επιτυγχάνουν θετικό πρόσημο με τον Δήμο Σωτήρας να προηγείται με 24% και τους Δήμους Δερύνειας και Αγίας Νάπας να καταγράφουν 12% και 11% αντίστοιχα. Όσον αφορά τις πέντε κοινότητες, θετικό πρόσημο επιτυγχάνουν το Φρέναρος 12%, το Λιοπέτρι 9% και το Αυγόρου 1%. Για το Δασάκι Άχνας και την Αχερίτου το ισοζύγιο κρίσεων είναι αρνητικό κατά -9% και -8% αντίστοιχα.

Υποστηρίξτε τη