Στηρίξτε την ποιοτική δημοσιογραφία

Ο «Ελβετικός Σουγιάς» των Μεταρρυθμίσεων

Όπως καταδεικνύουν αρκετές μελέτες, η χώρα μας υστερεί σε πολλούς δείκτες-κλειδιά: καταπολέμηση της γραφειοκρατίας, παραγωγικότητα, αποδοτικότητα, γρήγορη εκδίκαση διαφορών από τα δικαστήρια, γρήγορη ανταπόκριση του κράτους σε αλλαγές, μακρόπνοη θεώρηση και προγραμματισμό, ψηφιακό μετασχηματισμό, υιοθέτηση ριζοσπαστικών προτάσεων / ιδεών, επαγγελματικό μάνατζμεντ

Σύμφωνα με την έκθεση “Global Competitiveness Report 2019” του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, η Κύπρος υστερεί σε μια σειρά από δείκτες ανταγωνιστικότητας που επηρεάζουν αρνητικά την ικανότητα στην καινοτομία και την αποτελεσματικότητα των Μεταρρυθμίσεων. Το γεγονός αυτό συνάδει με τα ευρήματα πολλών άλλων διεθνών, συγκριτικών ερευνών που έγιναν την τελευταία τριετία: European Innovation Index, Global Talent Competitiveness Index, Doing Business Report, Digital Economy and Society Index, Gender Equality Index κ.ά.

Οι μελέτες αυτές καταδεικνύουν ότι η χώρα μας υστερεί σε πολλούς δείκτες-κλειδιά: καταπολέμηση της γραφειοκρατίας, παραγωγικότητα, αποδοτικότητα, γρήγορη εκδίκαση διαφορών από τα δικαστήρια, γρήγορη ανταπόκριση του κράτους σε αλλαγές, μακρόπνοη θεώρηση και προγραμματισμό, ψηφιακό μετασχηματισμό, υιοθέτηση ριζοσπαστικών προτάσεων / ιδεών, επαγγελματικό μάνατζμεντ, διαφάνεια, κριτική σκέψη στην εκπαίδευση, ευελιξία / κινητικότητα στην αγορά εργασίας, ισότητα, εναλλακτική χρηματοδότηση, υψηλό κόστος δημιουργίας μιας επιχείρησης, χαμηλό ποσοστό των δαπανών Έρευνας & Ανάπτυξης επί του ΑΕΠ, έλλειψη συνεργειών / συνεργασίας ανάμεσα στους εταίρους της καινοτομίας, επιχειρηματική κουλτούρα, ανάπτυξη καινοτόμων εταιρειών, αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας για τη δημιουργία οικονομικού και κοινωνικού αντίκτυπου κ.ά.

Ζούμε στην εποχή των μαύρων κύκνων, σε ένα μη γραμμικό, δυναμικό οικοσύστημα που χαρακτηρίζεται από αβεβαιότητα, ρευστότητα, πολυπλοκότητα, μεταβλητότητα, ασυμμετρίες και εκρηκτικά ρίσκα - σε ένα έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον με ραγδαίους ρυθμούς τεχνολογικών, οικονομικών, πολιτικών, πολιτισμικών και καταναλωτικών αλλαγών. Χρειάζονται σύγχρονα, ευέλικτα εργαλεία και ολιστικές, πολυπαραμετρικές προσεγγίσεις. Στο κατώφλι της Τέταρτης Βιομηχανικής Επανάστασης δεν μπορείς να καινοτομείς με τα στατικά εργαλεία και τις μεθόδους της δεκαετίας 1970–80.

Το νέο, δυναμικό Μοντέλο Καινοτομίας, που έχω αναπτύξει, δίνει τη δυνατότητα στους Οργανισμούς να: α) Τιθασεύσουν αυτό που ο Nassim Taleb –ο κορυφαίος παγκοσμίως ειδικός στο Risk Management– περιγράφει ως «Antifragility», τη δυνατότητα να αξιοποιούν τις θετικές ασυμμετρίες (ευκαιρίες) και να αποφεύγουν τις αρνητικές ασυμμετρίες (κινδύνους), β) καινοτομήσουν πιο αποτελεσματικά κάτω από συνθήκες εξαιρετικής αβεβαιότητας και γ) μεγιστοποιήσουν την απόδοση και να ελαχιστοποιήσουν το ρίσκο. Το διεπιστημονικό αυτό εργαλείο μπορεί να εφαρμοστεί σε όλους τους τομείς και σε όλα τα μεγέθη και κλίμακες, επιταχύνοντας τις επιχειρούμενες Μεταρρυθμίσεις στη Δημόσια Υπηρεσία και την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Σύμφωνα με τον Michael Barber –διετέλεσε επικεφαλής της Μεταρρύθμισης στο Ηνωμένο Βασίλειο, τον Καναδά και σε άλλες χώρες– εθνικές οικονομίες με χαμηλές επιδόσεις σε κρίσιμους δείκτες όπως είναι η καινοτομία και η αποδοτικότητα (efficiencies) είναι ευάλωτες στις επιπτώσεις μιας νέας ύφεσης.

*Σύμβουλος Στρατηγικής, Επικοινωνίας και Καινοτομίας

Υποστηρίξτε τη