Στηρίξτε την ποιοτική δημοσιογραφία

Εκπαιδευτικά σεμινάρια προς τους φοιτητές από την Pafilia

Εκπαιδευτικό σεμινάριο, που συνοδεύτηκε από επίσκεψη στο εργοτάξιο του ONE πραγματοποίησε η εταιρεία Pafilia Property Developers, με τη συμμέτοχη φοιτητών και καθηγητών των πολυτεχνικών σχολών του Πανεπιστημίου Κύπρου, του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, του Πανεπιστημίου Frederick και του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Σκοπός του σεμιναρίου ήταν η ενημέρωση των φοιτητών σε σχέση με τις μηχανικές και τεχνολογικές καινοτομίες, που εισάγει το εμβληματικό αυτό έργο στην κυπριακή πραγματικότητα, αλλά και τις απαιτήσεις και προκλήσεις που προϋποθέτει ο σχεδιασμός και η κατασκευή του. Οι φοιτητές έτυχαν θερμής υποδοχής από τον Διευθυντή Τεχνικών και Κατασκευαστικών Έργων της εταιρείας, Μιχάλη Φράγκου, ο οποίος στη συνέχεια παρουσίασε το προφίλ της εταιρείας, τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά του ONE και τις μελέτες που έχουν γίνει, τονίζοντας ότι η Pafilia ενθαρρύνει και υποστηρίζει εκπαιδευτικές δραστηριότητες, που δημιουργούν πεδία συνεργασίας με τα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Η Pafilia, είπε χαρακτηριστικά, μέσα από το πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που υλοποιεί, συμβάλλει έμπρακτα στην ανάπτυξη και κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού, και ειδικότερα των νέων, που αποτελούν το μέλλον του τόπου μας. Το ΟΝΕ αποτελεί έργο πρότυπο για τα κυπριακά δεδομένα, υπέδειξε ο σύμβουλος πολιτικός μηχανικός του έργου, Πανίκος Παπαδόπουλος, ενημερώνοντας παράλληλα τους φοιτητές σε σχέση με τις εργασίες που αφορούν τον στατικό και γεωτεχνικό σχεδιασμό του έργου και τις απαραίτητες γεωλογικές και γεωτεχνικές εργασίες που απαιτούνται για την εκτέλεσή του. Έφερε μάλιστα ως παράδειγμα την κατασκευή διαφραγματικού τοίχου, πασσάλων κάτω από την επιφάνεια του πέδιλου και την άντληση των υπόγειων υδάτων. Επίσης, αναφέρθηκε στη μεθοδολογία που ακολουθείται για την κατασκευή των υπογείων και της ανωδομής του κτηρίου, καθώς και στις ιδιαιτερότητες και τη χρήση του οπλισμένου σκυροδέματος που χρησιμοποιήθηκε. Φοιτητές και καθηγητές έμειναν πλήρως ικανοποιημένοι από το περιεχόμενο του σεμιναρίου, κάτι που φάνηκε και από τη συζήτηση που ακολούθησε. Οι καθηγητές των πανεπιστημίων, αφού ευχαρίστησαν και συγχάρηκαν την Pafilia για την πρωτοβουλία αυτή, ανέδειξαν τη σημασία τέτοιων εκδηλώσεων, σημειώνοντας πως οι φοιτητές είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν από κοντά ένα τόσο σημαντικό έργο, που ορισμένα χρόνια πριν θα συναντούσαν μόνο σε μεγαλουπόλεις του εξωτερικού.

Υποστηρίξτε τη