Στηρίξτε την ποιοτική δημοσιογραφία

Melco και Petrolina υπέγραψαν συμφωνία για παροχή υγραερίου στο καζίνο-θέρετρο

Η ICR Cyprus, η οποία αποτελείται από τη Melco και το Cyprus Phassouri (Cyprus) Ltd, μέλος του Ομίλου CNS, και η κυπριακή εταιρεία πετρελαιοειδών Petrolina υπέγραψαν πενταετή συμφωνία συνεργασίας για την παροχή υγραερίου στο πολυθεματικό καζίνο-θέρετρο City of Dreams Mediterranean (ICR). Η συμφωνία προβλέπει την παροχή και εγκατάσταση εξοπλισμού και την προμήθεια υγραερίου για περίοδο πέντε ετών, από τη μέρα έναρξης λειτουργίας του καζίνου το 2021. Η εγκατάσταση υγραερίου θα υποστηρίζει τη λειτουργία της Μονάδας Λέβητων υγραερίου και τις κουζίνες του πολυθεματικού καζίνου-θερέτρου. Η επιχειρηματική φιλοσοφία της Melco επικεντρώνεται διαχρονικά στην υπευθυνότητα και αξιοπιστία έναντι των πελατών της, του προσωπικού και όλων των εμπλεκομένων φορέων. Για να ενισχύσει περαιτέρω τη δέσμευσή της για βιώσιμη ανάπτυξη σε όλα τα θέρετρά της παγκοσμίως, η Melco έχει δρομολογήσει μια νέα στρατηγική για την αειφορία και την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ), με την ονομασία «Above and Beyond», η οποία στοχεύει, μεταξύ άλλων, στην επίτευξη ουδέτερου ισοζυγίου του άνθρακα. Το City of Dreams Mediterranean θα ακολουθήσει τη στρατηγική της Melco και θα κατασκευαστεί σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα αειφορίας. Η συμφωνία υπογράφηκε από τον Ανώτερο Εκτελεστικό Διευθυντή του City of Dreams Mediterranean και των Cyprus Casinos (C2), Craig Ballantyne, και τον Εκτελεστικό Διευθύνοντα Σύμβουλο της Petrolina, Ντίνο Λευκαρίτη.

Υποστηρίξτε τη