Στηρίξτε την ποιοτική δημοσιογραφία

Μετεκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού ως εργαλείου ανάπτυξης

Ζωτικής σημασίας για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων η συνεχής κατάρτιση του προσωπικού

Καθώς η τεχνολογία εξελίσσεται ραγδαία, οι επιχειρήσεις καλούνται να επιδείξουν γρήγορα αντανακλαστικά και να προχωρήσουν άμεσα στην αναβάθμιση των υποδομών τους ή και να επαναπροσδιορίσουν την ταυτότητά τους. Οι νέοι κανόνες στο τοπίο του επιχειρείν καθιστούν επιτακτική την επένδυση όχι μόνο στην καινοτομία, αλλά και στο ανθρώπινο δυναμικό. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός δεν αφορά αποκλειστικά τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων και των προϊόντων/ υπηρεσιών που προσφέρει μια επιχείρηση, αλλά προπάντων τη μετεκπαίδευση του προσωπικού της.

Ένα υψηλά εκπαιδευμένο προσωπικό μπορεί με τις δεξιότητες και τις γνώσεις του να συμβάλει στην αύξηση της παραγωγικότητας και ν’ αντεπεξέλθει επιτυχώς στις καινούριες απαιτήσεις και ανάγκες των πελατών και της αγοράς, τις οποίες δημιούργησε αυτή η άνευ προηγουμένου τεχνολογική επανάσταση. Η συνεχής κατάρτιση των στελεχών μιας επιχείρησης είναι ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητάς της και γενικότερα για την υλοποίηση των στόχων της στην ψηφιακή εποχή.

Το ανθρώπινο δυναμικό, άλλωστε, αποτελεί το πιο σημαντικό περιουσιακό στοιχείο μιας επιχείρησης. Ένα περιουσιακό στοιχείο που δεν μπορεί εύκολα να αντικατασταθεί, όπως εύκολα αντικαθίστανται ή αντιγράφονται προϊόντα και υπηρεσίες. Η προσκόλληση και αφοσίωση ενός εργαζόμενου στο αντικείμενό του και το όραμα της εταιρείας του είναι κάτι που δύσκολα αναπληρώνεται. Τα προσόντα αυτά, βέβαια, από μόνα τους δεν αρκούν. Εάν δεν συνδυαστούν με τον εμπλουτισμό των γνώσεων και την απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων, οι ανθρώπινοι πόροι μιας επιχείρησης θα παραμείνουν αναξιοποίητοι.

Ο Δείκτης Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας 2019 (DESI) κατέδειξε ότι πάνω από το ένα τρίτο του ενεργού εργατικού δυναμικού στην Ευρώπη δεν διαθέτει ψηφιακές δεξιότητες, παρόλο που η ζήτηση για προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες σε όλη την παγκόσμια οικονομία αυξάνεται. Σύμφωνα με τον επικεφαλής παγκόσμιων αγορών της PwC, κ. Richard Oldfield, το χάσμα μεταξύ των σημερινών δεξιοτήτων των εργαζομένων και αυτών που απαιτούνται για τον ψηφιακό κόσμο εξελίσσεται ραγδαία σ’ ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα στον κόσμο.

Η Κύπρος, όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα του DESI, κατατάσσεται ανάμεσα στους τελευταίους στην κούρσα του ψηφιακού μετασχηματισμού, συγκεκριμένα στην 7η χαμηλότερη θέση, με τις ψηφιακές επιδόσεις της σε σχέση με άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να είναι σε νηπιακό στάδιο. Όσον αφορά τη χρήση νέων Τεχνολογιών Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής (ICT), η Κύπρος βρίσκεται και πάλι ανάμεσα στους τελευταίους, με ποσοστό 5%.

Όπως προκύπτει, ο επιχειρηματικός τομέας στην Κύπρο έχει μακρύ δρόμο να διανύσει μέχρι να φτάσει τα επίπεδα ψηφιοποίησης επιχειρήσεων σε άλλες χώρες της ΕΕ. Οι επιχειρήσεις που έχουν «διαβάσει» σωστά τα σημεία των καιρών, έχουν ήδη εντάξει στην ευρύτερη στρατηγική τους τη μετεκπαίδευση του προσωπικού τους, ωστόσο, η κατάκτηση της γνώσης και επανειδίκευσης του εργατικού δυναμικού, παραμένει ακόμη εκτός πλάνου για πολλές επιχειρήσεις στην Κύπρο.

Αναμφίβολα, το ανθρώπινο κεφάλαιο μπορεί να συμβάλει στην αξιοποίηση αναπτυξιακών ευκαιριών για τις επιχειρήσεις και περαιτέρω, για την κυπριακή οικονομία, αν λάβουμε υπόψη και το πολύ υψηλό μορφωτικό επίπεδο του κυπριακού πληθυσμού. Ως εκ τούτου, η μετεκπαίδευσή του δεν πρέπει να θεωρείται κόστος ή χάσιμο χρόνου, αλλά επένδυση.

*Chief Technology Officer στη NEDECO Electronics Ltd

Υποστηρίξτε τη