Στηρίξτε την ποιοτική δημοσιογραφία

Νέα εποχή στην αγορά εργασίας με αιχμή τη νέα γενιά

Τομές στα εργασιακά με θετικό αντίκτυπο στα κοινωνικοοικονομικά μας πράγματα

Ύστερα από οκτώ μαύρα χρόνια, στα οποία μεγάλη μερίδα των νοικοκυριών βίωσε τον εφιάλτη της ανεργίας, της ένδειας και της κοινωνικής περιθωριοποίησης, δημιουργούνται επιτέλους αισιόδοξες προοπτικές για τα εργασιακά και κοινωνικοοικονομικά μας πράγματα.

Οι συνεχιζόμενοι υψηλοί ρυθμοί οικονομικής ανάπτυξης, η καθήλωση της ανεργίας και το θετικό επενδυτικό κλίμα σε συνδυασμό με τις βαθιές τομές που συντελούνται τελευταίως στον τομέα των εργασιακών σχέσεων, σηματοδοτούν μια νέα εποχή τόσο για τους μισθωτούς όσο και τα ευάλωτα στρώματα του πληθυσμού.

Η πρόσφατη τοποθέτηση της Υπουργού Εργασίας Ζέτας Αιμιλιανίδου ότι τα δεδομένα στην αγορά εργασίας και τις εργασιακές σχέσεις είναι πολύ διαφορετικά και πιο ευοίωνα απ’ ό,τι στο παρελθόν, αποτυπώνει ένα αισιόδοξο κοινωνικοοικονομικό σκηνικό με έντονα τα πιο κάτω χαρακτηριστικά:

1. Ξεκίνησε και ολοκληρώνεται ο κοινωνικός διάλογος για καθιέρωση εθνικού κατώτατου μισθού, ο οποίος, σύμφωνα με τη ρητή διαβεβαίωση της υπουργού, δεν καταργεί τη συνομολόγηση συλλογικών συμβάσεων.

2. Στις νέες συλλογικές συμφωνίες των Οικοδομών – Κατασκευών και της Ξενοδοχειακής Βιομηχανία [που αποτελούν τις μεγαλύτερες συμβάσεις του ιδιωτικού τομέα,] προνοείται νομοθετική κατοχύρωση βασικών εργασιακών δικαιωμάτων όπως ταμεία προνοίας για όλους, μισθοί πρόσληψης, ωράριο εργασίας, υπερωρίες, γιορτές και αργίες.

3. Υιοθετούνται δραστικά μέτρα για πάταξη της αδήλωτης και παράνομης εργασίας, εμπεδώνοντας συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού όχι μόνο μεταξύ των εργαζομένων αλλά και μεταξύ των επιχειρήσεων. Η ασφαλιστική δικλίδα θα τεθεί σύντομα με την αναμενόμενη ψήφιση από τη Βουλή του νομοσχεδίου για τη δημιουργία Ενιαίας Υπηρεσίας Επιθεωρητών.

4. Η διαγραφόμενη ομαλή πορεία ανανέωσης των συλλογικών συμβάσεων με ουσιαστικές μισθολογικές αυξήσεις και βελτίωση παρεμφερών ωφελημάτων σε συνάρτηση με την προσδοκώμενη πλήρη επαναφορά της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής, ΑΤΑ, θωρακίζουν το εργασιακό πλαίσιο, το οποίο μεσούσης της οικονομικής κρίσης υπέστη σοβαρές ρωγμές.

Κοντολογίς, θεωρούμε ότι προβάλλουν μπροστά μας ανοικτοί κοινωνικοοικονομικοί ορίζοντες, πάνω στους οποίους οι κοινωνικοί εταίροι οφείλουν να οικοδομήσουν ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο, που θα σέβεται τα εργασιακά θέσμια και θα επιλαμβάνεται των εργατικών διαφορών με ανοιχτό πνεύμα και υψηλό αίσθημα κοινωνικής ευθύνης. Ασφαλέστατα μέσα σ’ αυτό το διαμορφούμενο σκηνικό πρωταγωνιστικό ρόλο πρέπει να διαδραματίσει η νέα γενιά της Κύπρου, η οποία με τα προσόντα, τις δεξιότητες και την τεχνογνωσία της μπορεί να καταστήσει το όχημα της οικονομίας επαρκώς προσοδοφόρο για το σύνολο της κοινωνίας. Ειδικότερα στην Ξενοδοχειακή Βιομηχανία, η οποία βάσει της νέας στρατηγικής για τον Τουρισμό 2020-30 θα κινηθεί στον αστερισμό της ποιότητας, το ντόπιο καταρτισμένο δυναμικό θα πρέπει να πάρει την τιμητική θέση που του αρμόζει.

Δικαιούμαστε, λοιπόν, να μιλάμε από απόσταση ασφαλείας, για ένα νέο κοινωνικό επίτευγμα, το οποίο μαζί με το ΓεΣΥ σηματοδοτεί την ανατολή μιας αισιόδοξης εποχής προς όφελος όλων.

*Δημοσιογράφος

Υποστηρίξτε τη