Στηρίξτε την ποιοτική δημοσιογραφία

Επιβάλλεται η χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Ο στόχος που πρέπει να κατακτηθεί το 2020 και τα κίνητρα που προτίθεται να δώσει το κράτος στους πολίτες

Νέο σχέδιο χορηγιών που αφορά στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας τίθεται σε εφαρμογή από σήμερα. Οι επιχορηγήσεις προσβλέπουν στην προτίμηση του κοινού στις ΑΠΕ, εφόσον η χρήση αυτών παραμένει σε πολύ χαμηλά επίπεδα, γεγονός που κατατάσσει τη χώρα μας στις χαμηλές θέσεις. Το 2017 η χρήση των ΑΠΕ κυμαινόταν κοντά στο 10%, ποσοστό πολύ χαμηλό σε σχέση με τον στόχο που έθεσε η Ευρωπαϊκή Ένωση για τη χώρα μας, που είναι το 13% μέχρι το 2020!

Φωτοβολταϊκά και θερμομονώσεις οροφών

Το νέο σχέδιο χορηγιών, που στόχο έχει να ενθαρρύνει περισσότερο κόσμο στην επιλογή και χρήση των ΑΠΕ, αφορά θερμομονώσεις οροφών και εγκατάστασης φωτοβολταϊκού συστήματος με τη μέθοδο συμψηφισμού μετρήσεων (net-metering) και συνδυασμό φωτοβολταϊκών – θερμομόνωσης σε ήδη υπάρχουσες κατοικίες. Η Βουλή προχώρησε στην ομόφωνη έγκριση του προϋπολογισμού του Ταμείου για Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, ενώ αναμένεται να ψηφιστεί την ερχόμενη Παρασκευή στην Ολομέλεια της Βουλής. Όπως εξήγησε ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, κ. Ανδρέας Κυπριανού, μιλώντας στη «Σ», «όλα τα υφιστάμενα σχέδια επαναπροκηρύσσονται για το 2020, για να προσελκύσουμε περισσότερο κόσμο στη χρήση των ΑΠΕ. Επιπρόσθετα έχει εγκριθεί το ποσό των 300.000 ευρώ για την τοποθέτηση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε ορεινές κοινότητες». Σε ερώτηση αν μπορούμε να πετύχουμε τον στόχο που έθεσε η ΕΕ, ο κ. Κυπριανού δήλωσε πως «δίνονται κίνητρα προς επίτευξη αυτού του στόχου, ενώ παράλληλα υπάρχουν πολλές άλλες σκέψεις που ήδη συζητούνται για να υλοποιηθούν ή προχωρούν προς υλοποίηση. Για παράδειγμα πληρωμή τέλους για όσους έχουν ήδη τοποθετήσει φωτοβολταϊκά συστήματα, επιχορήγηση για τη φόρτιση ηλεκτροκίνητων οχημάτων, κίνητρα για αγορά ηλεκτρικού αυτοκινήτου που ήδη εξαγγέλθηκαν και άλλα πολλά».

80% εξοικονόμηση στο ρεύμα

Η επιλογή της θερμομόνωσης και των φωτοβολταϊκών μπορεί να φέρει τεράστιο όφελος σε κάθε σπίτι εφόσον έρευνες κατέδειξαν ότι μπορεί εξοικονομήσει μέχρι και 80% από την κατανάλωση ηλεκτρισμού. Αυτό θα οδηγήσει στη γρήγορη απόσβεση αν υπολογίσει κανείς και την κρατική επιχορήγηση. Όταν τα φωτοβολταϊκά εκτεθούν στην ηλιακή ακτινοβολία, μπορούν να μετατρέψουν από 5 μέχρι 17% της ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική. Με τα φωτοβολταϊκά, σύμφωνα με τους ειδικούς, κερδίζουμε το πλεονέκτημα της μηδενικής ρύπανσης, της αξιοπιστίας και μεγάλης διάρκειας ζωής τους, της απεξάρτησης από την τροφοδοσία καυσίμων σε απομακρυσμένες περιοχές και της ελάχιστης συντήρησης. Είναι μια από τις υποσχόμενες τεχνολογίες της νέας εποχής που διαφαίνεται στον χώρο της ενέργειας. Θεωρούνται λειτουργικά προσφέροντας την επεκτασιμότητα της ισχύος τους, αλλά και τη δυνατότητα αποθήκευσης της παραγόμενης ενέργειας εξαφανίζοντας το μειονέκτημα της συνεχούς παραγωγής ενέργειας. Έτσι, ο έλεγχος παραμένει στον ίδιο τον καταναλωτή.

Έρχονται κι άλλα σχέδια

Η εξοικονόμηση ενέργειας κρίνεται πλέον απαραίτητή όχι μόνο για την οικονομία μας, αλλά επειδή το επιβάλλουν οι συνθήκες που εξακολουθούμε να αδυνατούμε να κατανοήσουμε. Η κλιματική αλλαγή, η ρύπανση του πλανήτη, οι οικολογικές καταστροφές επηρεάζουν άμεσα εμάς και τα παιδιά μας. Επιτακτική ανάγκη η εξεύρεση λύσεων για χρήση εναλλακτικών και ανανεώσιμων υλικών σε κάθε τομέα. Οι ΑΠΕ θα πρέπει να είναι επιλέξιμες από όλους, γι’ αυτό και σημαντικά σχέδια υπάρχουν στο τραπέζι για να βοηθήσουν σε αυτήν την επιλογή. Τα κονδύλια για τα σχέδια προέρχονται από το πλεόνασμα του ταμείου ΑΠΕ και ΕΞΕ. Ένα σχέδιο αφορά τη θερμομόνωση κατοικιών, ένα άλλο αφορά την εφαρμογή φωτοβολταϊκών σε στέγες κατοικιών, όπου θα αποθηκεύεται ενέργεια για φόρτιση αυτοκινήτου. Ένα άλλο σχέδιο αφορά τη θερμομόνωση και εφαρμογή φωτοβολταϊκών σε υφιστάμενες κατοικίες με τη μέθοδο συμψηφισμού μετρήσεων. Εκεί προβλέπεται χρηματοδότηση 35% επί των επιλέξιμων δαπανών, για τη θερμομόνωση οροφής με μέγιστο ποσό χορηγίας τα 1.800 ευρώ και 300 ανά εγκατεστημένο κιλοβάτ φωτοβολταϊκών με μέγιστο ποσό χορηγίας 1.200 ευρώ.

«Μπορούμε να πετύχουμε τον στόχο»

Αν και το 2017 η χρήση των ΑΠΕ άγγιζε το 9,9%, εντούτοις σημαντικά έργα έγιναν ώστε να πλησιάσουμε τον στόχο. Αιολικά πάρκα, φωτοβολταϊκά πάρκα, επιχορηγήσεις σε ιδιώτες και επιχειρήσεις κατάφεραν να μας βάλουν στο παιχνίδι. Η κατάκτηση του στόχου είναι ένα στοίχημα που πρέπει να κερδηθεί. Σύμφωνα με τον κ. Κυπριανού, δεν είναι αδύνατο, «γι’ αυτό εξάλλου προκηρύσσονται εκ νέου τα υφιστάμενα σχέδια για να μπορέσουν περισσότεροι να διεκδικήσουν τη χορηγία και γι’ αυτόν τον λόγο θα έρθουν και άλλα σχέδια, τα οποία ήδη συζητούνται και θα εφαρμοστούν το 2020».

Υποστηρίξτε τη