Στηρίξτε την ποιοτική δημοσιογραφία

Δεν αισθάνονται ασφαλείς οι πολίτες για τα προσωπικά τους δεδομένα

Δημοσκόπηση "Σ": Η μεγάλη πλειοψηφία σε ποσοστό 67% πιστεύουν ότι το βαν βρίσκεται στην Κύπρο για λόγους εγχώριας κατασκοπίας

Η πλειοψηφία των πολιτών σε ποσοστό 56% δεν αισθάνονται ασφαλείς όσον αφορά την προστασία των προσωπικών τους δεδομένων, σύμφωνα με τα αποτελέσματα δημοσκόπησης που διενήργησε το IMR του Πανεπιστημίου Λευκωσίας για λογαριασμό της «Σημερινής» της Κυριακής.

Την ίδια στιγμή συνολικά το 47% των πολιτών δηλώνουν ότι το διαδίκτυο τούς δημιουργεί φόβο σχετικά με την προστασία των δεδομένων τους, ενώ η πλειοψηφία των πολιτών σε ποσοστό 53% απάντησαν ότι αισθάνονται λίγο ή και καθόλου φόβο.

Ενδιαφέρουσες είναι οι απαντήσεις των ερωτηθέντων σε σχέση με τους νόμους που προστατεύουν την παραβίαση των προσωπικών τους δεδομένων. Η μεγάλη πλειοψηφία σε ποσοστό 61% αναφέρουν ότι γνωρίζουν σε μικρό βαθμό ή και καθόλου τους νόμους. Ταυτόχρονα οι πολίτες θεωρούν ότι η ενημέρωση σχετικά με την προστασία των προσωπικών τους δεδομένων θα έπρεπε να γίνει κυρίως από τα ΜΜΕ, την Αστυνομία και το Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Το θέμα με το κατασκοπευτικό βαν φαίνεται πως απασχόλησε τους πολίτες αφού η μεγάλη πλειοψηφία σε ποσοστό 66% δηλώνουν ότι παρακολούθησαν τις πρόσφατες εξελίξεις σχετικά με το εφοδιασμένο βαν με υπερσύγχρονα μηχανήματα παρακολούθησης.

Η κοινή γνώμη όμως φαίνεται διχασμένη σε ερώτημα αν τίθεται θέμα εθνικής ασφάλειας, αφού το βαν ανήκει σε εταιρεία ισραηλινών συμφερόντων, με έδρα τη Λάρνακα. Συγκεκριμένα, ένα 54% πιστεύουν ότι τίθεται θέμα εθνικής ασφάλειας και το υπόλοιπο 46% ότι δεν τίθεται τέτοιο θέμα.

Η μεγάλη πλειοψηφία (67%) πιστεύουν ωστόσο ότι το βαν αυτό βρίσκεται στην Κύπρο για λόγους εγχώριας κατασκοπίας.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ:

Γραφείο: IMR/Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Ανάθεση: «Σημερινή» της Κυριακής. Διεξαγωγή: 4-5 Δεκεμβρίου 2019. Κάλυψη: Παγκύπρια - αστικές και αγροτικές περιοχές. Χαρακτηριστικά δείγματος: Άνδρες και γυναίκες άνω των 18. Μέγεθος δείγματος: 500 άτομα. Επιλογή δείγματος: Τυχαία στρωματοποιημένη δειγματοληψία. Συλλογή στοιχείων: Τηλεφωνικές συνεντεύξεις με τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου.

Πόσο ασφαλείς αισθάνεστε σε ό,τι αφορά την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων;

Πολύ 17%

Αρκετά 27%

Λίγο 36%

Καθόλου 20%

Σε ποιο βαθμό ο παγκόσμιος ιστός σάς δημιουργεί φόβο σχετικά με την προστασία των δεδομένων σας;

Πολύ 22%

Αρκετά 25%

Λίγο 30%

Καθόλου 23%

Η πλειοψηφία των πολιτών σε ποσοστό 56% δηλώνουν ότι αισθάνονται λίγο ή και καθόλου ασφαλείς όσον αφορά την προστασία των προσωπικών τους δεδομένων.

Την ίδια στιγμή συνολικά το 47% των πολιτών δηλώνουν ότι ο παγκόσμιος ιστός τούς δημιουργεί πολύ ή αρκετά μεγάλο φόβο σχετικά με την προστασία των δεδομένων τους, ενώ η πλειοψηφία των πολιτών σε ποσοστό 53% απάντησαν ότι αισθάνονται λίγο ή και καθόλου φόβο.

Ποιες είναι οι μεγαλύτερες ανασφάλειες που σας δημιουργούνται, στην περίπτωση δημοσιοποίησης των προσωπικών σας δεδομένων;

Διαρροή προσωπικών στοιχείων 45%

Προσβολή της ιδιωτικής μου ζωής 27%

Υποκλοπή οικονομικών/ τραπεζικών στοιχείων 23%

Φόβος ότι μπορεί να χρησιμοποιηθούν ως εργαλείο εκφοβισμού από άλλους 9%

Φόβος ότι μπορεί να τα οικειοποιηθεί ένα τρίτο άτομο 8%

Φόβος ότι μπορεί να εκτεθούν στοιχεία που έχουν σχέση με την εργασία μου 5%

Σε ποιο βαθμό ισχύουν για εσάς τα ακόλουθα:

(α) Συνηθίζω να δημοσιεύω προσωπικά μου στοιχεία στο διαδίκτυο

Ισχύει σε μεγάλο βαθμό 3%

Ισχύει σε αρκετό βαθμό 4%

Ισχύει σε μικρό βαθμό 31%

Δεν ισχύει καθόλου 62%

(β) Αισθάνομαι ότι ορισμένα από τα προσωπικά μου στοιχεία μπορούν να εκτεθούν δημόσια στο διαδίκτυο

Ισχύει σε μεγάλο βαθμό 18%

Ισχύει σε αρκετό βαθμό 21%

Ισχύει σε μικρό βαθμό 29%

Δεν ισχύει καθόλου 32%

(γ) Αισθάνομαι ότι οι αναζητήσεις μου στο διαδίκτυο καταγράφονται

Ισχύει σε μεγάλο βαθμό 42%

Ισχύει σε αρκετό βαθμό 17%

Ισχύει σε μικρό βαθμό 10%

Δεν ισχύει καθόλου 31%

Σε ποιο βαθμό, θα λέγατε πως γνωρίζετε τους νόμους που σας προστατεύουν από την παραβίαση των προσωπικών σας δεδομένων;

Σε μεγάλο βαθμό 13%

Σε αρκετό βαθμό 26%

Σε μικρό βαθμό 37%

Καθόλου 24%

  1. Από ποιους φορείς θεωρείτε πως θα έπρεπε να γίνεται ενημέρωση σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων;

ΜΜΕ 32%

Αστυνομία 23%

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 19%

Κυβέρνηση 12%

Εκπαιδευτικό Σύστημα 9%

Εταιρείες Τηλεπικοινωνιών 7%

Επίσημες ιστοσελίδες της Κυβέρνησης 6%

Υπουργείο Εσωτερικών 5%

Τράπεζες 4%

Ενδιαφέρουσες είναι οι απαντήσεις των ερωτηθέντων σε σχέση με τους νόμους που προστατεύουν από την παραβίαση των προσωπικών τους δεδομένων. Η μεγάλη πλειοψηφία σε ποσοστό 61% αναφέρει ότι γνωρίζει σε μικρό βαθμό ή και καθόλου τους νόμους. Ταυτόχρονα οι πολίτες θεωρούν ότι η ενημέρωση σχετικά με την προστασία των προσωπικών τους δεδομένων θα έπρεπε να γίνει κυρίως από τα ΜΜΕ, την Αστυνομία και το Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Σε ποιο βαθμό έχετε παρακολουθήσει τις πρόσφατες εξελίξεις σχετικά με το εφοδιασμένο βαν με υπερσύχρονα μηχανήματα παρακολούθησης που βρέθηκε στη Λάρνακα;

Σε μεγάλο βαθμό 37%

Σε αρκετό βαθμό 29%

Σε μικρό βαθμό 25%

Καθόλου 9%

Όπως δημοσιεύθηκε στα ΜΜΕ, το εν λόγω βαν φαίνεται να ανήκει σε εταιρεία ισραηλινών συμφερόντων, με έδρα τη Λάρνακα. Θεωρείτε ότι τίθεται θέμα εθνικής ασφάλειας ή όχι;

Ναι 54%

Όχι 46%

Πιστεύετε πως το βαν αυτό βρίσκεται στην Κύπρο για λόγους εγχώριας κατασκοπίας;

Ναι 67%

Όχι 33%

Το θέμα με το κατασκοπευτικό βαν φαίνεται πως απασχόλησε τους πολίτες αφού η μεγάλη πλειοψηφία σε ποσοστό 66% δηλώνουν ότι παρακολούθησαν τις πρόσφατες εξελίξεις σχετικά με το εφοδιασμένο βαν με υπερσύχρονα μηχανήματα παρακολούθησης.

Η κοινή γνώμη όμως φαίνεται διχασμένη σε ερώτημα αν τίθεται θέμα εθνικής ασφάλειας, αφού το βαν ανήκει σε εταιρεία ισραηλινών συμφερόντων, με έδρα τη Λάρνακα. Συγκεκριμένα, ένα 54% πιστεύουν ότι τίθεται θέμα εθνικής ασφάλειας και το υπόλοιπο 46% ότι δεν τίθεται τέτοιο θέμα.

Η μεγάλη πλειοψηφία (67%) πιστεύουν, ωστόσο, ότι το βαν αυτό βρίσκεται στην Κύπρο για λόγους εγχώριας κατασκοπίας.

Ποια πιστεύετε ότι θα πρέπει να είναι η αντίδραση της Κυβέρνησης αναφορικά με το συγκεκριμένο περιστατικό;

Διεξαγωγή ποινικής έρευνας 38%

Σύσταση αρμόδιας επιτροπής για διερεύνηση του περιστατικού 25%

Επιβολή κυρώσεων 22%

Να μη γίνει προσπάθεια συγκάλυψης του θέματος 17%

Καταγγελία σε διεθνή σώματα 8%

Αύξηση του ελέγχου σε αεροδρόμια και λιμάνια 6%

Αναφορικά με την αντίδραση της Κυβέρνησης στο συγκεκριμένο περιστατικό, οι πολίτες σε ποσοστό 38% πιστεύουν ότι θα πρέπει να διεξαχθεί ποινική έρευνα, ένα 25% θεωρούν ότι θα πρέπει να συσταθεί αρμόδια επιτροπή για διερεύνηση του περιστατικού, ενώ ένα 22% κάνουν λόγο για επιβολή κυρώσεων.

Υποστηρίξτε τη