Στηρίξτε την ποιοτική δημοσιογραφία

Η Φρου Φρου κέρδισε προσφυγή εναντίον του Δήμου Λευκωσίας

Ο ναός του Αγίου Ιακώβου, ένα από τα σημαντικότερα βυζαντινά μνημεία της πρωτεύουσας, με αλλεπάλληλες προσθήκες και επισκευές, κατέρρευσε κάτω από το βάρος του χρόνου, των καιρικών συνθηκών και των ανώμαλων πολιτικών καταστάσεων

Τα γραφεία και η έδρα της εταιρείας Άλκης Χ. Χατζηκυριάκος (Μπισκότα Φρου Φρου) Δημόσια Λτδ βρίσκονται στη βιομηχανική περιοχή Κοκκινοτριμιθιάς και μέσα στα όρια δικαιοδοσίας του Κοινοτικού Συμβουλίου Κοκκινοτριμιθιάς, όπου η εταιρεία καταβάλλει τα σχετικά τέλη επαγγελματικής άδειας.


Στην εταιρεία ανήκουν και δύο υποστατικά εντός των ορίων του Δήμου Λευκωσίας, τα οποία ενοικιάζει σε τρίτους, που τα χρησιμοποιούν για τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες.


Παρ’ όλα αυτά, το 2015 ο Δήμος Λευκωσίας επέβαλε τέλη επαγγελματικής άδειας για το ίδιο υποστατικό, τόσο στους ενοικιαστές όσο και στη Φρου Φρου.


Τηρώντας αυστηρά τις νόμιμες διαδικασίες, η Φρου Φρου υπέβαλε ένσταση προς τον Δήμο Λευκωσίας, η οποία όμως απερρίφθη από τον Δήμο.


Θέλοντας να προστατεύσει τα έννομα συμφέροντά της, η εταιρεία προσέφυγε στη Δικαιοσύνη. Ο ναός του Αγίου Ιακώβου, ένα από τα σημαντικότερα βυζαντινά μνημεία της πρωτεύουσας, με αλλεπάλληλες προσθήκες και επισκευές, κατέρρευσε κάτω από το βάρος του χρόνου, των καιρικών συνθηκών και των ανώμαλων πολιτικών καταστάσεων. .


Υποστηρίξτε τη