Στηρίξτε την ποιοτική δημοσιογραφία

ΕΔΥ υπεράνω του νόμου

Ακόμα μία υπόθεση που δικαιώνεται ο παραπονούμενος στο δικαστήριο, αλλά η Επιτροπή κάνει του κεφαλιού της

Ο παραπονούμενος παραμένει μέχρι σήμερα δημόσιος υπάλληλος αορίστου χρόνου, χωρίς δικαίωμα προαγωγής
Την πεπατημένη ακολούθησε γι' ακόμα μια φορά η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας (ΕΔΥ), η οποία αγνόησε επιδεικτικά όχι μια αλλά δύο δικαστικές αποφάσεις, σχετικά με την ακύρωση τεσσάρων διορισμών στη Δημόσια Υπηρεσία. Την υπόθεση καταγγέλλει στη «Σημερινή» ο παραπονούμενος, που εδώ και 14 χρόνια εργάζεται ως δημόσιος υπάλληλος αορίστου χρόνου στο Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής του Υπουργείου Οικονομικών, στερούμενος το δικαίωμα μονιμοποίησης άρα και προαγωγής.
Οι δύο αποφάσεις


Ο παραπονούμενος προχώρησε σε προσφυγή στο Ανώτατο Δικαστήριο σχετικά με τέσσερεις διορισμούς που έγιναν το 2011 σε θέσεις Λειτουργού Πληροφορικής στο Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής του Υπουργείου Οικονομικών, οι οποίοι έγιναν από την ΕΔΥ μετά από εξετάσεις και προσωπικές συνεντεύξεις που διενήργησε. Ο παραπονούμενος είχε διεκδικήσει τις εν λόγω θέσεις, ωστόσο δεν επιλέγηκε από την ΕΔΥ και προσέφυγε στο δικαστήριο, το οποίο τον δικαίωσε εις διπλούν. Με την πρώτη απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου (2015) έχουν ακυρωθεί οι τέσσερεις διορισμοί, ωστόσο δεν εφαρμόστηκε από την ΕΔΥ, με αποτέλεσμα ο παραπονούμενος να προσφύγει και εκ νέου στο Διοικητικό Δικαστήριο για παραβίαση δεδικασμένου, το οποίο ακύρωσε για δεύτερη φορά τους τέσσερεις διορισμούς.


Κατά την πρώτη δικαστική διαμάχη, το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε ότι όντως παρατηρείται κενό αιτιολογίας, υπό την έννοια ότι παραμένει ασαφής ο τρόπος με τον οποίο προέβη στις εκτιμήσεις της η ΕΔΥ πριν καταλήξει στην απονομή μονάδων για τα κριτήρια της «σχετικής πείρας» και των «άλλων ακαδημαϊκών προσόντων». Όπως αναφέρεται στην απόφαση του Δικαστηρίου, «ο χειρισμός του θέματος από την ΕΔΥ, εκτός από ανεξήγητος, παραβιάζει την αρχή της ίσης μεταχείρισης των υποψηφίων και το λεγόμενο ενιαίο μέτρο κρίσεως». Με αυτό το σκεπτικό, το Δικαστήριο με απόφασή του στις 29 Ιουνίου του 2015 δικαίωσε τον παραπονούμενο και ακύρωσε τους διορισμούς.


Ωστόσο, η ΕΔΥ δεν συμμορφώθηκε. Ο παραπονούμενος προσέφυγε ξανά στο Διοικητικό Δικαστήριο, προσβάλλοντας εκ νέου απόφαση της ΕΔΥ (Φεβρουάριος 2016), με την οποία διορίστηκαν αναδρομικά από τον Σεπτέμβριο του 2011 οι τέσσερεις στις επίδικες θέσεις. Για δεύτερη φορά το Δικαστήριο έκρινε ότι παρατηρείται εκ νέου κενό αιτιολογίας εφόσον παραμένει ασαφής ο τρόπος με τον οποίο η ΕΔΥ προέβη στις εκτιμήσεις της πριν καταλήξει στην απονομή μονάδων.


Διαπίστωσε, επίσης, ότι δεν λήφθηκε καθόλου υπόψη η προηγούμενη επισήμανση του Ανωτάτου στην ακυρωτική απόφαση ότι απουσιάζει η κρίση επί των πιστοποιητικών που προσκομίστηκαν από τους υποψηφίους, δηλαδή ποια από αυτά και σε ποιο βαθμό είχαν εκληφθεί ως έγκυρα, σύμφωνα με την απαίτηση του νόμου. Για τους πιο πάνω λόγους, το Διοικητικό Δικαστήριο στις 12 Δεκεμβρίου 2018 αποφάσισε για δεύτερη φορά ότι η προσφυγή του παραπονούμενου επιτυγχάνει και ακύρωσε τους τέσσερεις διορισμούς.
Οι καταγγελίες


Μιλώντας στη «Σ», ο παραπονούμενος ανέφερε πως οι έρευνες που έγιναν από το Δικαστήριο έδειξαν ότι υπερτερούσε των άλλων, καθώς ήταν ο μόνος που εργαζόταν στο Δημόσιο και είχε προϋπηρεσία. «Υπάρχει το πλεονέκτημα των τριών χρόνων στη δημόσια υπηρεσία που θεωρείται επιπλέον προσόν, το οποίο αγνόησαν», πρόσθεσε και εξήγησε πως αν έπαιρνε το 2011 τη θέση που διεκδικεί, σήμερα θα είχε δικαίωμα προαγωγής και μισθολογικής ανέλιξης. «Πλέον, μετά από δύο δικαστικές αποφάσεις, αναμένω από την ΕΔΥ ότι θα επανεξετάσει τους εν λόγω διορισμούς και θα εισακούσει το δικαστήριο», πρόσθεσε.
Τι λέει ο πρόεδρος της ΕΔΥ στη «Σ»


Από την άλλη πλευρά, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (ΕΔΥ), Γεώργιος Παπαγεωργίου, κληθείς από τη «Σ» να σχολιάσει τις δύο δικαστικές αποφάσεις, μας είπε πως η υπόθεση θα επανεξεταστεί από την αρμόδια επιτροπή σύντομα. «Θα λάβουμε υπόψη την απόφαση του Δικαστηρίου και τη θέση της νομικής υπηρεσίας, θα μελετήσουμε όλα τα στοιχεία που προκύπτουν και θα αποφασίσουμε», ανέφερε.


Υποστηρίξτε τη