Στηρίξτε την ποιοτική δημοσιογραφία

Ρεύμα όπως λέμε… κινητή τηλεφωνία

Υπό μελέτη πρόταση του ΧΑΚ για δημιουργία αγοράς ενέργειας

Στην τελική ευθεία, έστω και με καθυστερήσεις, βρίσκεται η εφαρμογή της ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία θα δώσει στους καταναλωτές τη δυνατότητα να επιλέγουν εταιρεία, από την οποία θα αγοράζουν ηλεκτρικό ρεύμα, όπως δηλαδή συμβαίνει σήμερα με την τηλεφωνία. Το θέμα συζητήθηκε στην τελευταία συνεδρία της Επιτροπής Εμπορίου και Ενέργειας της Βουλής, κατά την οποία τέθηκε επί τάπητος και σχετική πρόταση του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ), το οποίο εξέφρασε ετοιμότητα να αναλάβει τη διαπραγμάτευση των μετοχών των εταιρειών παραγωγής ενέργειας και των τιμών πώλησης του ηλεκτρικού ρεύματος στους καταναλωτές.


Σύμφωνα με τους ιθύνοντες του ΧΑΚ, από τον Μάρτιο του 2020 θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί λογισμικό πρόγραμμα (όπως συμβαίνει στο ελληνικό χρηματιστήριο ενέργειας, στο οποίο το ΧΑΚ κατέχει το 10% των μετοχών). Το Υπουργείο Ενέργειας πάντως κάλεσε το ΧΑΚ να καταθέσει μέχρι τις 11 Φεβρουαρίου τεκμηριωμένη μελέτη, η οποία να αποδεικνύει ότι μπορεί να προσφέρει γρηγορότερα τη δυνατότητα ανταγωνιστικής αγοράς.


Να σημειωθεί ότι η απόφαση για εισαγωγή της ανταγωνιστικής αγοράς είχε ληφθεί το 2013, με ημέρα έναρξης τον Ιούλιο 2016. Ακολούθως, η ημερομηνία μετατέθηκε για τον Ιούλιο του 2019 και, τελικά, τον... Ιούλιο του 2021. Η ευθύνη ανατέθηκε στον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς, αλλά ο διαγωνισμός για αγορά λογισμικού ακυρώθηκε και τώρα θα πρέπει να γίνουν νέες διαδικασίες. Στο μεταξύ, η Κύπρος κινδυνεύει με επιβολή προστίμου από την Ευρωπαϊκή Ένωση για... καθυστέρηση στην εφαρμογή ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.


Από την πλευρά της, η κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας επιφυλάχθηκε να εξετάσει την πρόταση του ΧΑΚ όταν κατατεθεί, ενώ κάλεσε τα συναρμόδια Υπουργεία Εσωτερικών, Εμπορίου και Γεωργίας να προχωρήσουν στον καθορισμό περιοχών, στις οποίες θα τοποθετούνται οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.


Δηλαδή, άγονες περιοχές, περιβαλλοντικά επιβαρυμένες (όπως τα μεταλλεία, όχθες υδατοφρακτών και ταράτσες κτηρίων). Στόχος, να τερματιστεί η χρήση γεωργικής γης ή περιοχών, οι οποίες είναι ευαίσθητες περιβαλλοντικά, όπως οι περιοχές natura.


Υποστηρίξτε τη