Στηρίξτε την ποιοτική δημοσιογραφία

Έτσι θα πληρώνουμε τα νέα τέλη κυκλοφορίας

Τι είναι οι τύποι "Euro" και πως θα γίνεται ο υπολογισμός

Οι ευρωπαϊκοί τύποι Euro σε συνδυασμό με τους ρύπους θα καθορίζουν τα τέλη κυκλοφορίας των οχημάτων, εάν τελικά ψηφιστεί ως έχει το νέο νομοσχέδιο που έχει ενώπιόν της η Βουλή, το οποίο αναμένεται να οδηγηθεί στην Ολομέλεια του Σώματος την Παρασκευή, 1η Μαρτίου.


Ποιοι είναι όμως οι τύποι Euro και πώς θα γίνεται ο υπολογισμός των τελών; Η «Σημερινή» δίνει παραδείγματα υπολογισμού των τελών στις περιπτώσεις που ένα όχημα αγοράζεται καινούργιο από τις αντιπροσωπίες στην Κύπρο ή εισάγεται από τρίτες χώρες μέχρι 5 ετών ή εισάγεται από χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι μεγαλύτερης ηλικίας.
Τα πρότυπα Euro


Πιο συγκεκριμένα, οι τύποι που καθορίζει η ΕΕ ονομάζονται «Euro» και διαβαθμίζονται από το ένα μέχρι το έξι. Το «Euro 1» τέθηκε σε ισχύ το 1992 και σταδιακά από το 2014 φτάσαμε στο «Euro 6». Αυτό σημαίνει ότι οι κατασκευαστές από το 2014 και μετά πρέπει να κατασκευάζουν κινητήρες οχημάτων με βάση το πρότυπο «Euro 6». Για κάθε κατηγορία ισχύουν τα ακόλουθα:


· Οι περιορισμοί για το πρότυπο «Euro 1» που ίσχυε από το 1992 μέχρι το 1996, ήταν: 2,72 γρ. μονοξειδίου του άνθρακα ανά χιλιόμετρο για πετρελαιοκίνητα, 0,97 γρ. ανά χιλιόμετρο σε οξείδια του αζώτου και 0,14 γρ. αιωρούμενων σωματιδίων (ανθρακόσκονη, ποτάσιο, χλώριο κλπ).


· Με το «Euro 2», που τέθηκε σε ισχύ από το 1996, οι μέγιστες εκπομπές σε μονοξείδιο του άνθρακα μειώθηκαν σε 1 γρ., τα οξείδια αζώτου σε 0,7 γρ. και τα αιωρούμενα σωματίδια σε 0,8 γρ.


· Με το «Euro 3», που τέθηκε σε ισχύ από το 2000, οι εκπομπές μειώθηκαν σε 0,64 γρ. το μονοξείδιο του άνθρακα, σε 0,50 γρ. τα οξείδια του αζώτου και σε 0,05 γρ. τα αιωρούμενα σωματίδια, ενώ εισήχθη και περιορισμός στους αρωματικούς υδρογονάνθρακες με μέγιστο όριο τα 0,56 γρ. ανά χιλιόμετρο.


· Από το 2005, με τον τύπο «Euro 4» μειώθηκαν ακόμη περισσότερο τα όρια μονοξειδίου του άνθρακα σε 0,50 γρ., σε 0,25 γρ. τα οξείδια του αζώτου και σε 0.025 γρ. τα αιωρούμενα σωματίδια, ενώ ο περιορισμός στους αρωματικούς υδρογονάνθρακες μειώθηκε σε 0.30 γρ. ανά χιλιόμετρο.


· Με το «Euro 5a», από τον Σεπτέμβριο του 2009 παρέμειναν ως μέγιστα επιτρεπόμενα όρια τα 0,50 γρ. μονοξειδίου του άνθρακα, αλλά μειώθηκαν σε 0,18 γρ. τα οξείδια του αζώτου, σε 0,23 γρ. οι αρωματικοί υδρογονάνθρακες και σε 0,005 γρ. τα αιωρούμενα σωματίδια.


· Με το «Euro 5b», σε ισχύ από τον Σεπτέμβριο του 2011, διατηρήθηκαν τα ίδια όρια λόγω της διεύρυνσης των οχημάτων με άμεσο ψεκασμό αλλά προστέθηκε και το όριο PN, δηλαδή του μείγματος σωματιδίων και σταγονιδίων που αποτελείται από οργανικές ενώσεις, μέταλλα, οξέα, κάπνα και σκόνη.


· Με το «Euro 6» από το 2014 και μετά, μειώθηκαν τα επιτρεπόμενα όρια οξειδίων αζώτου στα ντίζελ οχήματα σε 0,08 γρ., ενώ για τους κινητήρες βενζίνης σε 0,06 γρ.


Αξίζει να τονιστεί ότι οι προαναφερόμενες ημερομηνίες δεν έχουν να κάνουν κατά κανόναν με την ηλικία του οχήματος, καθώς συνήθως οι αυτοκινητοβιομηχανίες αρχίζουν να παράγουν μοντέλα με αυτούς τους περιορισμούς προτού γίνουν υποχρεωτικοί. Άρα είναι πιθανό, για παράδειγμα, ένα όχημα ηλικίας 10 χρονών, να έχει κινητήρα με πρότυπο «Euro 6», ενώ το ίδιο πρότυπο -ίσως λίγο εξελιγμένο- έχουν και τα οχήματα που κατασκευάζονται σήμερα.
Τι προνοεί το νομοσχέδιο


Το νομοσχέδιο της Κυβέρνησης προνοεί ότι η ετήσια άδεια κυκλοφορίας θα καθορίζεται κατ' αρχήν βάσει των ρύπων που εκπέμπει επιβατηγό αυτοκίνητο μέχρι 9 θέσεων. Συγκεκριμένα, ο υπολογισμός για τους ρύπους θα γίνεται ως εξής:


· για οχήματα με εκπομπή διοξειδίου του άνθρακα μέχρι 120 γρ. ανά χιλιόμετρο, μισό ευρώ ανά γραμμάριο.


· για οχήματα με εκπομπή μεγαλύτερη από 120 μέχρι 150 γρ. ανά χιλιόμετρο, 3 ευρώ ανά γραμμάριο.


· για οχήματα με εκπομπή μεγαλύτερη από 150 μέχρι 180 γρ. ανά χιλιόμετρο, 5 ευρώ ανά γραμμάριο.


· για οχήματα με εκπομπή πέραν των 180 γρ. ανά χιλιόμετρο, 10 ευρώ ανά γραμμάριο.


Περαιτέρω, το σύνολο της ετήσιας άδειας θα επιβαρύνεται με εφάπαξ τέλος, ανάλογα με τα πρότυπα «Euro», όταν το όχημα θα εγγράφεται για πρώτη φορά. Ουσιαστικά, το συνολικό ποσό των τελών κυκλοφορίας θα αθροίζεται με μία απλή πρόσθεση του ποσού των ρύπων και του ποσού που προκύπτει ανάλογα με τον τύπο του κάθε οχήματος.


Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το νέο νομοσχέδιο, ένα όχημα με πρότυπο το «Euro 6d» και «6c» δεν θα έχει επιπρόσθετη επιβάρυνση. Τα υπόλοιπα «Euro 6» δεν έχουν επιβάρυνση αν είναι βενζινοκίνητα, ενώ αν είναι πετρελαιοκίνητα θα έχουν επιβάρυνση ύψους €100. Αν είναι «Euro 5», θα έχει επιβάρυνση €100 το βενζινοκίνητο και €250 το πετρελαιοκίνητο, ενώ αν είναι «Euro 4, 3, 2 ή 1», θα έχει επιβάρυνση €300 αν είναι βενζινοκίνητο και €600 αν είναι πετρελαιοκίνητο.
Τι άλλαξε


Αυτό ουσιαστικά που άλλαξε από το αρχικό νομοσχέδιο που κατέθεσε στη Βουλή η Κυβέρνηση, είναι η εισαγωγή του υπολογισμού των ρύπων με βάση τους τύπους «Euro», αντί με βάση την ηλικία των οχημάτων. Παράλληλα, η Κυβέρνηση απέσυρε το νέο σχέδιο παροχής κινήτρων για απόσυρση παλαιών οχημάτων, αφού η πλειοψηφία των κομμάτων το θεώρησε ως μη ικανοποιητικό.
Από €60 μέχρι €600


Για να γίνει πιο κατανοητός ο τρόπος υπολογισμού των τελών με βάση το νέο κυβερνητικό νομοσχέδιο, ισχύουν τα εξής υποθετικά σενάρια:


1. Με την αγορά ενός καινούργιου βενζινοκίνητου οχήματος από αντιπροσωπία στην Κύπρο, δεν θα υπάρξει καμία επιπλέον επιβάρυνση, αφού θα είναι τύπου «Euro 6» και η άδεια κυκλοφορίας του θα υπολογίζεται μόνο με βάση του ρύπους που εκπέμπει. Για παράδειγμα, αν εκπέμπει ρύπους 120 γρ. ανά χιλιόμετρο, τότε θα πληρώνει τέλη €60. Αν όμως το όχημα είναι πετρελαιοκίνητο, τότε θα επιβαρυνθεί με επιπλέον €100.


2. Το ίδιο θα συμβεί και σε περίπτωση που, για παράδειγμα, κάποιος αγοράσει μεταχειρισμένο βενζινοκίνητο όχημα από την Ιαπωνία, αφού υπάρχει ο κανονισμός που λέει ότι απαγορεύεται η εισαγωγή οχημάτων πάνω από 5 ετών από οποιαδήποτε τρίτη χώρα. Άρα, αν το όχημα είναι 5 ετών τότε θα είναι τύπου «Euro 6» και δεν θα επιβαρύνεται περαιτέρω. Ο υπολογισμός των τελών θα γίνεται και πάλι με βάση τους ρύπους και μόνο. Στην περίπτωση, όμως, που το όχημα είναι πετρελαιοκίνητο θα επιβαρυνθεί με επιπλέον €100 όπως και στην προηγούμενη περίπτωση.


3. Αν όμως κάποιος αγοράσει μεταχειρισμένο όχημα ηλικίας πέραν των πέντε ετών από ευρωπαϊκή χώρα (όπου δεν υπάρχει ο περιορισμός στην ηλικία του οχήματος όπως συμβαίνει με τις τρίτες χώρες), τότε θα πληρώσει ανάλογα με το «Euro» και τους ρύπους που εκπέμπει. Για παράδειγμα, αν εισάγει κάποιος ένα όχημα 10 ετών από τη Γαλλία, το οποίο εκπέμπει ρύπους 150 γρ. ανά χιλιόμετρο, θα πληρώσει €150 ευρώ (€60 για τα πρώτα 120 γρ. και επιπλέον €90 ευρώ για τα 30 γρ. που ξεπερνούν τα 120 γρ. ανά χιλιόμετρο) και αν είναι τύπου «Euro 4» τότε θα επιβαρυνθεί με επιπλέον €300 αν είναι βενζινοκίνητο και €600 αν είναι πετρελαιοκίνητο.


Σημειώνεται πως το νομοσχέδιο θα τεθεί ενώπιον της Ολομέλειας της Βουλής την 1η Μαρτίου 2019, ωστόσο ενδέχεται να υπάρξουν αλλαγές και τροποποιήσεις από τα κόμματα. Αξίζει επίσης να τονιστεί ότι από την έναρξη ισχύος του νόμου αποφασίστηκε να δοθεί περίοδος χάριτος 30 ημερών για όσους παρήγγειλαν ήδη οχήματα.


Υποστηρίξτε τη