Στηρίξτε την ποιοτική δημοσιογραφία

Το πουλί της γνώσης πετάει το σούρουπο...

Σχολεία δεύτερης ευκαιρίας τα εσπερινά - Μαθητές 50 και 60 χρονών επιστρέφουν στα θρανία

Απόφοιτος της Εσπερινής Τεχνικής Σχολής Λευκωσίας, αφού συνέχισε τις σπουδές του, διδάσκει σήμερα σε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα στην Κύπρο
Την αντιμετώπιση του φαινομένου της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και του κοινωνικού αποκλεισμού, με στόχο την ευκολότερη πρόοδο στα επαγγελματικά, καθώς και τη διεκδίκηση ενός καλύτερου μέλλοντος, προωθεί το Υπουργείο Παιδείας και οι εκπαιδευτικοί, που με περισσή φροντίδα και ενδιαφέρον προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε ανθρώπους που η ζωή τούς στέρησε ένα από τα μεγαλύτερα ανθρώπινα δικαιώματα, αυτό της μάθησης.


Στην ηλικία των 12-15 ή και 17 χρονών ή, ακόμη, και πολύ νωρίτερα, η ζωή μπορεί να φέρει δυσκολίες, οικογενειακές, οικονομικές ή άλλης μορφής, και να εξαναγκάσει παιδιά και νέους να σταματήσουν τη φοίτησή τους στο σχολείο. Δυστυχώς, για άλλους τόσους, τα προβλήματα ή τυχόν αδυναμίες στη μάθηση, που δεν έτυχαν σωστού χειρισμού ή και υποστήριξης, οδηγούν σε αποφάσεις που πιθανόν, μελλοντικά, να δυσκολέψουν ακόμα και την απόκτηση εργασίας και ίσης αντιμετώπισης.


Εδώ έρχεται η Πολιτεία και οι εργαζόμενοι στον χώρο της εκπαίδευσης να προσφέρουν το «δώρο» της μάθησης και της γνώσης. Τα εσπερινά σχολεία προσφέρουν ένα αναγνωρισμένο απολυτήριο, ισάξιο με τα πρωινά δημόσια σχολεία Μέσης και Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.


Μέσω της λειτουργιάς εσπερινών σχολείων, στα οποία μπορούν να φοιτήσουν όλες οι ηλικίες, ακόμα και συνταξιούχοι, όλοι λαμβάνουν μια δεύτερη ευκαιρία.
Ίσες ευκαιρίες για όλους


Παράλληλα, δίνουν στους ενήλικες εκπαιδευομένους ακόμα μια ευκαιρία να ενισχύσουν τις δεξιότητές τους και να αποκτήσουν προσόντα τα οποία θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής τους. Πολλαπλασιάζουν τις ευκαιρίες εύρεσης εργασίας μέσω της απόκτησης γνώσεων και βοηθούν στην εκπαιδευτική εξέλιξη με τη δυνατότητα μετεγγραφής σε ανώτερες εκπαιδευτικές σχολές.


Το πρόγραμμα σπουδών σε συνδυασμό με τις συμβουλευτικές υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού έχει ως αποτέλεσμα τη βελτίωση των δυνατοτήτων των εκπαιδευομένων για την πρόσβαση στην αγορά εργασίας.


Μιλώντας στη «Σημερινή» ο Υπεύθυνος Εσπερινής Τεχνικής Σχολής Λευκωσίας, Βοηθός Διευθυντής Α’, Κωνσταντίνος Αρλασίδης, ανέφερε ότι ο θεσμός των Εσπερινών Σχολών προωθεί τους στόχους της Διά Βίου Μάθησης, που σήμερα αποτελούν προτεραιότητα των σύγχρονων κοινωνιών της γνώσης και των πολιτών, γιατί ενδυναμώνουν την πνευματική ολοκλήρωση του ατόμου και την αποφυγή του κοινωνικού αποκλεισμού.


«Η μόρφωση αποτελεί αναφαίρετο δικαίωμα κάθε ανθρώπου, καθώς αποτελεί έναν βαρυσήμαντο παράγοντα, καθοριστικό και καταλυτικό για την πορεία της ζωής του και τη μετέπειτα εξέλιξή του ως ατόμου. Είναι υποχρέωσή μας να προσφέρουμε στους πολίτες μια δεύτερη ευκαιρία να επιστρέψουν στο εκπαιδευτικό σύστημα, με στόχο να αποκτήσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες που θα τους οδηγήσουν στην απόκτηση του Απολυτηρίου, στον κλάδο και ειδικότητα που επιθυμούν. Αυτός είναι, εξάλλου, ο βασικός ρόλος της Εσπερινής Σχολής Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΕΣΤΕΕ)», πρόσθεσε.
Εσπερινή Σχολή Τεχνικής Εκπαίδευσης


Στην ΕΣΤΕΕ φοιτούν μαθητές διαφόρων ηλικιών και πάντα με επιτυχή αποτελέσματα. Μάλιστα, πέρασαν μαθητές και μεγαλύτερης ηλικίας, όπως ένας άνδρας 60 ετών, διεκδικώντας ένα καλύτερο αύριο. Στη ΕΣΤΕΕ λειτουργούν επτά κλάδοι, δεδομένου, πάντα, ότι υπάρχει ο απαιτούμενος ικανοποιητικός αριθμός εγγραφών. Τα τελευταία χρόνια λειτουργούν ανελλιπώς οι κλάδοι της Μηχανολογίας (Μηχανική Οχημάτων), της Ηλεκτρολογίας (Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις) και των Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Τεχνών (Μαγειρική και Τραπεζοκομία). Συγκεκριμένα, οι 7 κλάδοι είναι:


1. Μηχανολογίας
2. Ηλεκτρολογίας
3. Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Τεχνών
4. Πολιτικής Μηχανικής και Αρχιτεκτονικής
5. Ξυλουργικής / Επιπλοποιίας
6. Καλλιτεχνικών Σπουδών
7. Ένδυσης


Το απολυτήριο που αποκτά ένας απόφοιτος Εσπερινής Σχολής Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης είναι ισοδύναμο και ισάξιο με το απολυτήριο πρωινής φοίτησης Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΜΤΕΕ).


Στην Εσπερινή Τεχνική Σχολή Λευκωσίας σήμερα φοιτούν άτομα από ένα μεγάλο φάσμα ηλικιών, από 18 μέχρι και 60 ετών. Μέσα στα χρόνια λειτουργίας των ΕΣΤΕΕ υπήρξαν πολλές περιπτώσεις όπου απόφοιτοι πέτυχαν θέσεις σε Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι) τόσο στην Κύπρο, όσο και στο εξωτερικό.


Σύμφωνα με τον Κωνσταντίνο Αρλασίδη, αριθμός αποφοίτων όχι μόνο πέτυχε θέσεις στις Ανώτερες και Ανώτατες Σχολές, αλλά κέρδισε και υποτροφία. «Απόφοιτος της Εσπερινής Τεχνικής Σχολής Λευκωσίας, αφού συνέχισε τις σπουδές του, διδάσκει σήμερα σε Ανώτατο Εκπαιδευτικό ίδρυμα στην Κύπρο», επισήμανε.
Εκπαιδευτική μεταρρύθμιση


Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού αποδίδει μεγάλη σπουδαιότητα στα σχολεία αυτά ως βασικούς πυλώνες ανάπτυξης του ατόμου, της κοινωνικής συνοχής και της διασφάλισης της ποιότητας ζωής κάθε πολίτη. Παράλληλα, αντιλαμβανόμενο την αναγκαιότητα για εκσυγχρονισμό των Εσπερινών Γυμνασίων/Λυκείων και των Εσπερινών Τεχνικών Σχολών, ξεκίνησε από το 2016 μια συστηματική προσπάθεια, μέσω Επιστημονικής Επιτροπής που έχει συσταθεί το 2016, ούτως ώστε να ετοιμαστούν προτάσεις για τη βελτίωση του τρόπου λειτουργίας των πιο πάνω σχολείων.


Η Έκθεση της πιο πάνω Επιτροπής κατατέθηκε στον τέως Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού, τον Ιανουάριο του 2017, από την Επικεφαλής Δρα Μαίρη Κουτσελίνη, μαζί με μέλη της Επιτροπής, μεταξύ των οποίων ακαδημαϊκοί, Διευθυντές Τμημάτων, επιθεωρητές, μάχιμοι εκπαιδευτικοί και υπηρεσιακοί του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.


Οι βασικές εισηγήσεις της Επιτροπής αφορούσαν σε αλλαγές, οι οποίες θα καταστήσουν τα Εσπερινά Γυμνάσια/Λύκεια και τις Εσπερινές Τεχνικές Σχολές πραγματικά σχολεία δεύτερης ευκαιρίας και θα επιτελούν στο μέγιστο τον ρόλο που καλούνται να διαδραματίσουν σήμερα.


Αμέσως μετά συστάθηκε άμεσα μια μικρή και ευέλικτη ομάδα από υπηρεσιακούς λειτουργούς των Διευθύνσεων και Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, για να καταρτίσουν ένα Σχέδιο Δράσης για την όσο το δυνατόν συντομότερη υλοποίηση των εισηγήσεων της Επιτροπής.
Ποιες δράσεις προωθούνται


Η Ομάδα Έργου Ανάπτυξης Σχεδίου Δράσης για υλοποίηση των αποφάσεων της Επιτροπής των Εσπερινών Σχολείων και Σχολών επικεντρώθηκε στους ακόλουθους τομείς:


1. Εκπόνηση των νέων κανονισμών λειτουργίας των Εσπερινών Σχολείων/Σχολών. Οι κανονισμοί έχουν προωθηθεί στη Νομική Υπηρεσία της ΚΔ για νομοτεχνικό έλεγχο.


2. Ανάλυση του νέου μοντέλου λειτουργίας των Εσπερινών Σχολείων/Σχολών (με βάση την εισήγηση της Επιστημονικής Επιτροπής) και καθορισμός των νέων Ωρολογίων Προγραμμάτων.


3. Ρυθμίσεις για τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα των Εσπερινών Σχολείων/Σχολών, συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγής εξ αποστάσεως μάθησης.


4. Άλλες ρυθμίσεις, όπως, για παράδειγμα, η επικύρωση της μάθησης που αποκτάται σε μη τυπικό πλαίσιο, μέσω του συγχρηματοδοτούμενου από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της ΕΕ και την Κυπριακή Δημοκρατία προγράμματος με τίτλο "Θέσπιση Μηχανισμών για την Επικύρωση της Μη Τυπικής και Άτυπης Μάθησης", την επιμόρφωση προσωπικού, τη θεσμοθέτηση σταθερών διευκολύνσεων προς φοιτούντες.


Παράλληλα, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού έχει λάβει χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα έτη 2017-19, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Θεματολογίου για την Εκπαίδευση Ενηλίκων, ούτως ώστε να υλοποιήσει δράσεις που στοχεύουν στην ενημέρωση των εμπλεκόμενων φορέων για το νέο πλαίσιο λειτουργίας των Εσπερινών Σχολείων/Σχολών, καθώς και στην ενίσχυση των βασικών ψηφιακών δεξιοτήτων των ενήλικων εκπαιδευομένων και των εκπαιδευτών των πιο πάνω Σχολείων/Σχολών.
Καινοτομίες Ωρολογίων Προγραμμάτων


Οι καινοτομίες που εισήχθησαν στα Νέα Ωρολόγια Προγράμματα των Εσπερινών Σχολών προνοούν:


Φοίτηση μόνον ενηλίκων (18 χρονών και άνω).


Ένταξη προγραμμάτων αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο στα Ελληνικά, Μαθηματικά, Αγγλικά και στην Πληροφορική.


Εξ αποστάσεως και μεικτής διδασκαλίας (blendedteaching) προγράμματα.


Ευέλικτα προγράμματα στη Β ́ και Γ ́ Λυκείου, τα οποία οδηγούν είτε σε Ομάδες Προσανατολισμού (ΟΜΠ) και Κατευθύνσεις, όπου θα έχουν την ευκαιρία, εάν το επιθυμούν, να διεκδικήσουν μία θέση στο Πανεπιστήμιο, είτε σε απολυτήριο Λυκείου.


Μείωση των διδασκομένων μαθημάτων και των ωρών παραμονής στο σχολείο.


Πιστοποίηση της άτυπης και μη τυπικής μάθησης.


Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών.


Ενίσχυση της συμβουλευτικής και της ψυχολογικής υποστήριξης.


Συνεργασία με την κοινότητα και την αγορά εργασίας.


Υποστήριξη της φοίτησης με κοινωνικά μέτρα: Απασχόληση των παιδιών των φοιτούντων από νηπιαγωγό/δάσκαλο σε γειτονικό σχολείο κατά τις ώρες φοίτησης των γονιών.
Στο Γυμνάσιο


Τα Νέα Ωρολόγια Προγράμματα (ΝΩΠ) των Εσπερινών Σχολείων/Σχολών, τα οποία τίθενται σε εφαρμογή από το σχολικό έτος 2019-2020, για το Γυμνάσιο περιλαμβάνουν 16 διδακτικές περιόδους στο πρώτο έτος για βασικό και αναπτυξιακό αλφαβητισμό στα Ελληνικά, Μαθηματικά, Αγγλικά και στην Πληροφορική και δίνουν στο δεύτερο και τρίτο έτος τη δυνατότητα επιλογής μαθημάτων Θετικών Επιστημών και Κοινωνικού Γραμματισμού και Πολιτισμού.


Στο πρώτο έτος εισάγεται η μεθοδολογία μεικτής διδασκαλίας (blendedteaching) με συνδυασμό εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και συμβατικής.


Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα εκτείνεται σε 5 ημέρες εβδομαδιαίως, με το μάθημα της Πληροφορικής να διδάσκεται σε δύο δίωρα, ούτως ώστε να διευκολύνεται η μη παρουσία των φοιτούντων κατά τις ώρες της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
Στο Λύκειο


Το Λύκειο λειτουργεί στο πρώτο έτος στη βάση των Ομάδων Προσανατολισμού, ούτως ώστε να δίνει τη δυνατότητα σε όλους να συνεχίσουν τις σπουδές τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Στο πρώτο έτος εισάγεται η μεθοδολογία της μεικτής διδασκαλίας (blendedteaching), με συνδυασμό εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και συμβατικής.


Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα εκτείνεται σε 5 ημέρες εβδομαδιαίως, με το μάθημα της Πληροφορικής να διδάσκεται σε δύο δίωρα, ούτως ώστε να διευκολύνεται η μη παρουσία των φοιτούντων κατά τις ώρες της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.


Στο δεύτερο και τρίτο έτος οι φοιτούντες έχουν τη δυνατότητα επιλογής φοίτησης στο Λύκειο τύπου 1 ή τύπου 2.


Το Λύκειο τύπου 1 λειτουργεί με ΝΩΠ 24 περιόδων, ενισχύει τα μαθήματα Κατευθύνσεων και προετοιμάζει για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Το Λύκειο τύπου 2 οδηγεί σε απολυτήριο Λυκείου και λειτουργεί με ΝΩΠ 20 περιόδων, εκ των οποίων οι 16 περίοδοι δίνονται σε μαθήματα κοινού κορμού και οι 4 σε μαθήματα επιλογής από την ομάδα μαθημάτων Κοινωνικού Γραμματισμού και Πολιτισμού και από την ομάδα των μαθημάτων Τεχνών (Τέχνη, Μουσική, Θέατρο).


Υποστηρίξτε τη