Στηρίξτε την ποιοτική δημοσιογραφία

Βάζει τάξη η Καλογήρου

Βαριές καμπάνες από Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Καμπάνες €25,5 εκ. επέβαλε την προηγούμενη εξαετία η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (ΕΚ) για κατάχρηση αγοράς και παραπλανητικές αναφορές, ενώ «σημαντικός αριθμός πορισμάτων» παραπέμφθηκαν στη Γενική Εισαγγελία για περαιτέρω ποινική διερεύνηση. Ο έλεγχος από την Επιτροπή έγινε ακόμα πιο αυστηρός πέρσι, με την εφαρμογή της νέας ευρωπαϊκής οδηγίας για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών (MiFID II), ενώ επήλθαν σημαντικές αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο για την παρεμπόδιση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω της υιοθέτησης ευρωπαϊκής Οδηγίας.


Η πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Δήμητρα Καλογήρου, μιλώντας σε διάσκεψη Τύπου, επεσήμανε ότι δίνεται μεγάλη βαρύτητα στην παρακολούθηση συμμόρφωσης των εποπτευομένων με βάση το νέο αυστηρό κανονιστικό πλαίσιο. Σημείωσε ότι το περασμένο έτος η Κεφαλαιαγορά διεξήγαγε 16 ξεχωριστές έρευνες, που είχαν ως αποτέλεσμα την επιβολή διοικητικών προστίμων ύψους περίπου €18,5 εκατ., όχι μόνο στις εισηγμένες εταιρείες, αλλά και σε εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη διοικητικών συμβουλίων.


Σύμφωνα με τα ευρήματα της ΕΚ, υπήρξαν παραβιάσεις που αφορούσαν κατάχρηση αγοράς και διαφάνειας, εσφαλμένες αναφορές και παραπλανητικές πληροφορίες τόσο στα ενημερωτικά δελτία, όσο και στις οικονομικές καταστάσεις. Επίσης, η Επιτροπή απέστειλε «σημαντικό αριθμό» πορισμάτων στον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας για διερεύνηση της διάπραξης ενδεχόμενων ποινικών αδικημάτων, με κάποιες υποθέσεις εξ αυτών να βρίσκονται ενώπιον της Δικαιοσύνης.
Ακυρώθηκε η άδεια 10 επενδυτικών


Επίσης, στο πλαίσιο εποπτείας των ΕΠΕΥ, των ΕΠΔΥ και των ΔΟΕΕ, τα τελευταία έξι χρόνια επέβαλε πρόστιμα ή κατέληξε σε συμβιβασμούς συνολικού ύψους περίπου €7 εκατ. Ακόμη, η ΕΚ ανέστειλε τη λειτουργία πέραν των 20 επενδυτικών εταιρειών, ενώ ακύρωσε την άδεια σε περισσότερες από δέκα και σε οκτώ φυσικά πρόσωπα απαγορεύθηκε η δραστηριοποίηση στον τομέα για περίοδο έως 10 ετών. Μόνο κατά το περσινό έτος, οι διοικητικές κυρώσεις που επιβλήθηκαν συνολικά σε εποπτευόμενους και ανώτατους αξιωματούχους τους πλησιάζουν τα €7,5 εκατ. Από αυτά, τα €6,8 εκατ. επιβλήθηκαν σε εκδότες και οι υπόλοιπες €700.000 στους υπόλοιπους εποπτευομένους, με την πλειοψηφία να αφορά πρόστιμα σε ΚΕΠΕΥ.


Πέραν των χρηματικών ποινών, η ΕΚ ανέστειλε την άδεια λειτουργίας τριών ΚΕΠΕΥ και απέστειλε και πέντε υποθέσεις στον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας για διερεύνηση της διάπραξης ενδεχόμενων ποινικών αδικημάτων.
Στο μικροσκόπιο της Moneyval


Περαιτέρω, η πρόεδρος της ΕΚ αναφέρθηκε και στον έλεγχο από την επιτροπή εμπειρογνωμόνων του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα μέτρα καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (MoneyVal), που ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2018. Όπως είπε, στο πλαίσιο της εν λόγω αξιολόγησης, κλιμάκιο της MoneyVal θα επισκεφθεί την Κύπρο τον ερχόμενο Μάιο και θα έχει συναντήσεις, μεταξύ άλλων, με τις αρμόδιες εποπτικές και άλλες Αρχές, καθώς και με εποπτευόμενες οντότητες (ιδιωτικό τομέα). Αναμένεται ότι το προσχέδιο της έκθεσης αξιολόγησης της Κύπρου θα συζητηθεί στη συνεδρία της Ολομέλειας της Monevyal τον Δεκέμβριο 2019.
Ανάπτυξη 169%


Οι εποπτικές αρμοδιότητες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς έχουν διευρυνθεί σημαντικά την τελευταία εξαετία και έχουν συμπεριληφθεί νέες ομάδες εποπτευομένων, περιλαμβανομένων των συλλογικών επενδύσεων, των διαχειριστών αμοιβαίων κεφαλαίων και των παρόχων διοικητικών υπηρεσιών.


Συγκεκριμένα, από το 2011 μέχρι και το 2018 η ανάπτυξη του τομέα ξεπέρασε το 169%. Οι εποπτευόμενοι της ΕΚΚ από 247 το 2011 ανήλθαν τον Ιανουάριο του 2019 σε 666. Επίσης, τον Ιανουάριο του 2019 βρίσκονταν υπό εξέταση 107 αιτήσεις για αδειοδότηση νέων εποπτευόμενων οντοτήτων, οι οποίες περιλαμβάνουν 26 ΚΕΠΕΥ, 11 ΕΠΔΥ και 70 Εταιρείες Διαχείρισης Συλλογικών Επενδύσεων και Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων.


Υποστηρίξτε τη