Στηρίξτε την ποιοτική δημοσιογραφία

Παιχνίδι εξουσίας στην Ελληνική

Τις προσπάθειες για να διεκδικήσει 3-4 θέσεις στο νέο ΔΣ έδειξε η Δήμητρα Επενδυτική

Σκέψεις για μετάθεση της ετήσιας γενικής συνέλευσης των μετόχων της, που ήταν προγραμματισμένη για τις 26 Μαΐου, κάνει το ΔΣ της Ελληνικής Τράπεζας, το οποίο συνεδρίασε την Παρασκευή και δεν αποκλείεται αύριο το πρωί να εκδοθεί σχετική ανακοίνωση στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. Στην Ελληνική γίνονται αυτό το διάστημα διεργασίες για το νέο ΔΣ του Ομίλου, το οποίο αναμένεται να διαφοροποιηθεί σημαντικά σε σύγκριση με την υφιστάμενη σύνθεσή του. Τις προθέσεις για να διεκδικήσει 3-4 θέσεις στο νέο ΔΣ έδειξε η Δήμητρα Επενδυτική, η οποία εξαγοράζοντας το ποσοστό που κατείχε στον Όμιλο η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, που αντιστοιχούσε σε 10.6 εκατομμύρια μετοχές, δαπανώντας μάλιστα σχεδόν €10 εκατ., ελέγχει πλέον το 21% της Τράπεζας, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τη Wargaming.


Η EBRD, αν και αρχικώς είχε αφήσει να διαρρεύσει πως είχε την πρόθεση να ασκήσει τα δικαιώματα προτίμησης στην αύξηση κεφαλαίου, δεν το έπραξε. Η μη άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης της EBRD στην αύξηση κεφαλαίου των 150 εκατομμυρίων ευρώ την έφερε να έχει 2,6% και πλέον, μετά την πώληση των μετοχών της στη Δήμητρα, δεν έχει καθόλου ποσοστό στην Ελληνική.
Υφιστάμενη κατάσταση


Αναλυτικά, λαμβάνοντας υπόψη την ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, οι μέτοχοι που κατέχουν πέραν του 5% του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας είναι οι ακόλουθοι: Δήμητρα Επενδυτική Δημόσια Λτδ 21%, Wargaming Group Ltd 20,61%, Poppy Sarl (Pimco) 17,30%, Third Point Hellenic Recovery Fund LP 12,59%, 7Q Financial Services Ltd 9,99%, Senvest 3,9%, Αρχιεπισκοπή 1%.
Το καταστατικό της τράπεζας


Mε βάση το καταστατικό της τράπεζας, ο ελάχιστος αριθμός των συμβούλων είναι επτά και ο ανώτατος δεκατρείς. Πρόεδρος του δ.σ. είναι ο Youssef Nasr, ο οποίος εξελέγη μέλος και ακολούθως πρόεδρος του δ.σ. στις 11 Ιουλίου του 2018. Αντιπρόεδρος του δ.σ. είναι ο Μαρίνος Γιαννόπουλος, ο οποίος εξελέγη μέλος στις 28 Μαΐου του 2014 και αμέσως κατόπιν αντιπρόεδρος.


Οι δύο εκτελεστικοί σύμβουλοι της διοίκησης είναι ο ανώτατος εκτελεστικός διευθυντής Γιάννης Μάτσης και ο Lars Kramer, οικονομικός διευθυντής του ομίλου. Τα μη εκτελεστικά μέλη της τράπεζας είναι η Μαριάννα Παντελίδου, η Ειρένα Γεωργιάδου, ο David Bonanno, o Stephen John Albutt, o Andrew Wynn, o Δημήτρης Ευθυμίου, ο Χριστόδουλος Χατζησταυρής, ο Ευριπίδης Πολυκάρπου και ο Ανδρέας Χριστοφίδης.


Με βάση τους εποπτικούς κανόνες, τουλάχιστον το 50% των μελών του δ.σ. ενός τραπεζικού ιδρύματος πρέπει να είναι ανεξάρτητα. Το νέο μετοχολόγιο της τράπεζας αποτελείται τώρα από πέντε μεγάλους μετόχους, τρεις υφιστάμενους και δύο νέους.
Οι διεκδικητές


Θεωρείται δεδομένο, σύμφωνα με καλούς γνώστες του θέματος, πως η Wargaming θα διεκδικήσει 2-3 θέσεις στο νέο ΔΣ, 1-2 θέσεις θα διεκδικήσει η Pimco, ενώ 1 θέση θέλει να διεκδικήσει και η 7Q, η οποία, μεταξύ άλλων, εκπροσωπεί και το ταμείο προνοίας των μελών της ΕΤΥΚ που εργάζονται στην Ελληνική Τράπεζα.
Αλλαγές και στην Τράπεζα Κύπρου


Τέλος να αναφέρουμε πως νέος πρόεδρος της Τράπεζας Κύπρου εκλέγηκε ο Τάκης Αράπογλου, μετά τις αποφάσεις του ΔΣ της τράπεζας. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, τα διοικητικά συμβούλια της Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company και της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ ανακοινώνουν ότι στις αντίστοιχες συνεδρίες τους, στις 14 Μαΐου 2019, επανεξέλεξαν τον κ. Maksim Goldman ως Αντιπρόεδρο. Κατά τις ίδιες συνεδρίες ο κ. Ευστράτιος-Γεώργιος (Τάκης) Αράπογλου εκλέχθηκε ως Πρόεδρος από το Διοικητικό Συμβούλιο σε κάθε ένα από τα Συμβούλια αυτά. Η εκλογή τελεί υπό την έγκριση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Εν τω μεταξύ, ο Αντιπρόεδρος θα εκτελεί χρέη Προέδρου με βάση τις σχετικές πρόνοιες του πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης.


Ο κ. Αράπογλου διετέλεσε και μέλος του ΔΣ της Τράπεζας Κύπρου το 2012 μέχρι το 2013 που παραιτήθηκε. Ανακοινώθηκε επίσης και ο διορισμός του κ. Πανίκου Νικολάου στη θέση του νέου διευθύνοντος συμβούλου σε αντικατάσταση του Τζον Χούρικαν, ο οποίος θα αποχωρήσει από τη θέση του τον προσεχή Σεπτέμβριο.


Υποστηρίξτε τη