Στηρίξτε την ποιοτική δημοσιογραφία

Τέλος στην κρίση στην Παιδεία

Αυτούσια η συμφωνία στην οποία κατέληξαν εκπαιδευτικοί και Κυβέρνηση - Τι αποφασίστηκε στο πλαίσιο της ΜΕΠΕΥ και τι αλλάζει σε σχέση με τις Κυβερνητικές αποφάσεις της 4ης Ιουλίου 2018

Αίσιο τέλος στην κρίση στον τομέα της Παιδείας επήλθε την περασμένη Τετάρτη, όταν οι συντεχνίες των εκπαιδευτικών και η κυβερνητική πλευρά κατέληξαν σε συμφωνία επί των επίμαχων θεμάτων για τα οποία διαφωνούσαν. Η «Σ» παρουσιάζει αυτούσια τη συμφωνία που επισφραγίσθηκε στην τελευταία συνεδρία της Μικτής Επιτροπής Προσωπικού Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (ΜΕΠΕΥ), κάνοντας παράλληλα μία σύγκριση με τις αποφάσεις που λήφθηκαν στη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2018, οι οποίες πυροδότησαν την κρίση του περσινού καυτού καλοκαιριού.
Τι προνοεί η συμφωνία
Σύμφωνα με τα επίσημα πρακτικά της συνεδρίας της ΜΕΠΕΥ, ημερομηνίας 22 Μαΐου 2019, τα οποία εξασφάλισε η «Σ», συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα:
1. Υπευθυνότητα Τμήματος
Αναγνωρίστηκε η σημασία του θεσμού του Υπεύθυνου Τμήματος και αποφασίστηκε ότι αυτός κρίνεται αναγκαίος σε όλες τις βαθμίδες της Δημόσιας Εκπαίδευσης.
Ειδικότερα συμφωνήθηκε:
α) να διατίθενται δύο διδακτικές περίοδοι σε κάθε τμήμα της Δημοτικής, καθώς και της Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης (Γυμνάσιο - Λύκειο - Εσπερινά Σχολεία), του οποίου ο αριθμός των μαθητών/τριών υπερβαίνει τους δώδεκα. Στα τμήματα με αριθμό μαθητών/τριών μέχρι και δώδεκα, να διατίθεται μία διδακτική περίοδος.
β) να διατίθενται δύο διδακτικές περίοδοι σε κάθε τμήμα της Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του οποίου ο αριθμός των μαθητών/τριών υπερβαίνει τους εννέα. Στα τμήματα με αριθμό μαθητών/τριών μέχρι και 9, να διατίθεται μία διδακτική περίοδος.
γ) στη Δημοτική Εκπαίδευση ο θεσμός του Υπεύθυνου Τμήματος τη σχολική χρονιά 2019 - 2020, να εφαρμοστεί ως ίσχυε τη σχολική χρονιά 2017 - 2018, με τους ίδιους όρους ανά τάξη.
δ) με ενέργειες του Υπουργείου Παιδείας να υπάρχει λογοδοσία και διασφάλιση της ποιότητας στον τρόπο εφαρμογής του θεσμού.
Σημειώνεται ότι η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2018, επέφερε οριζόντια μείωση των περιόδων του Υπεύθυνου Τμήματος από δύο περιόδους σε μία περίοδο.
2. Βιολογικός παράγοντας
Όσον αφορά στη μείωση διδακτικού χρόνου απλών εκπαιδευτικών Δημοτικής Εκπαίδευσης με βάση τα έτη υπηρεσίας τους, συμφωνήθηκε να μειώνεται ο διδακτικός χρόνος των απλών εκπαιδευτικών κατά δύο διδακτικές περιόδους στα δεκαπέντε και στα εικοσιένα χρόνια. Σημειώνεται ότι για εκπαιδευτικούς των οποίων η ηλικία είναι 50 ετών και άνω, οι διδακτικές περίοδοι ανά εβδομάδα θα είναι εικοσιπέντε.
Στη Μέση Γενική και Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση, συμφωνήθηκε να μειώνεται ο διδακτικός χρόνος των απλών εκπαιδευτικών κατά δύο διδακτικές περιόδους στα οκτώ, στα δεκαέξι και στα εικοσιένα χρόνια υπηρεσίας.
Υπενθυμίζεται πως την 4η Ιουλίου 2018 είχε αποφασιστεί ότι η μείωση λόγω των ετών υπηρεσίας δεν θα ισχύει για τους νεοεισερχόμενους καθηγητές, ενώ για τους υπόλοιπους η μείωση θα αφορούσε μία διδακτική περίοδο στα 8, 16 και 20 χρόνια υπηρεσίας.
3. Βοηθοί Διευθυντές
Κατέληξαν επίσης στη μείωση του διδακτικού χρόνου λόγω Προαγωγής σε Βοηθό Διευθυντή και Βοηθό Διευθυντή Α ́ (Μέση Γενική, Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση). Συγκεκριμένα, συμφωνήθηκε να μειώνεται ο διδακτικός χρόνος του Βοηθού Διευθυντή κατά δύο διδακτικές περιόδους στα πέντε χρόνια στη θέση και στα έντεκα χρόνια στη θέση. Παράλληλα, ο Βοηθός Διευθυντής Α ́ θα παραμένει σταθερά στις εννέα διδακτικές περιόδους καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής του στη θέση αυτή.
Περαιτέρω, αποφασίστηκε ότι από την 1η Σεπτεμβρίου 2020 θα αναγνωρίζονται για σκοπούς διορισμού, προσαυξήσεων και προαγωγών μέχρι οκτώ χρόνια προϋπηρεσίας.
Σημειώνεται ότι την 4η Ιουλίου 2018, το Υπουργικό αποφάσισε την οριζόντια αποκοπή των απαλλαγών για όλους τους Βοηθούς Διευθυντές.
4. Συνδικαλιστικός χρόνος
Όσον αφορά στο επίμαχο ζήτημα των απαλλαγών των συνδικαλιστών, συμφωνήθηκε όπως παραχωρείται χρόνος για άσκηση των συνδικαλιστικών δραστηριοτήτων, όπως έχει συμφωνηθεί με το Υπουργείο Παιδείας και εφαρμόστηκε για πρώτη φορά κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά, με στόχο την ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία των εκπαιδευτικών οργανώσεων.
Υπενθυμίζεται πως την 4η Ιουλίου 2018 η απόφαση του Υπουργικού προνοούσε ότι για τις συνδικαλιστικές οργανώσεις δεν θα παρέχεται καμία διευκόλυνση / παραχώρηση χρόνου, ωστόσο νεότερη απόφαση του Υπουργικού στις 3 Οκτωβρίου επέφερε μείωση του συνδικαλιστικού χρόνου της τάξης του 15% - 20%, κάτι που δεν θα αλλάξει και θα συνεχίσει να ισχύει.
5. Σχέδιο Πρόωρης Αφυπηρέτησης
Εκτός των άλλων, συμφωνήθηκε η παραχώρηση Σχεδίου Πρόωρης Αφυπηρέτησης για όσους και όσες εκπαιδευτικούς συμπληρώνουν το 60ό έτος της ηλικίας τους στη Μέση Γενική και Τεχνική Εκπαίδευση και το 57ο έτος της ηλικίας τους για τη Δημοτική Εκπαίδευση, μέχρι την 31η Αυγούστου 2019. Ταυτόχρονα, το ίδιο δικαίωμα θα έχουν και όσοι/όσες εκπαιδευτικοί συμπληρώνουν, μέχρι την 31η Αυγούστου 2019, 400 μήνες στο επαγγελματικό σχέδιο Συντάξεων της Δημόσιας Υπηρεσίας.


Στα πρακτικά της ΜΕΠΕΥ, σημειώνεται πως μέχρι την 30ή Ιουνίου 2019 οι Εκπαιδευτικοί Λειτουργοί, που ενδιαφέρονται να αξιοποιήσουν το συγκεκριμένο Σχέδιο θα πρέπει να το δηλώσουν, ούτως ώστε να αποφευχθούν προβλήματα αναφορικά με τη στελέχωση των σχολικών μονάδων.
6. Πίστωση χρόνου
Παραχωρείται, επίσης, πίστωση που αφορά στη μείωση του διδακτικού χρόνου των απλών εκπαιδευτικών, όπως αυτή περιλαμβάνεται στην Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου της 3ης Οκτωβρίου 2018. Η εν λόγω απόφαση προνοούσε ότι εάν κατά τον διάλογο στη ΜΕΠΕΥ, προκύψουν διαφοροποιήσεις σε σχέση με τις κυβερνητικές αποφάσεις, προς όφελος των εκπαιδευτικών, αυτές θα τους αποδοθούν σταδιακά με ανάλογο χρόνο τα επόμενα τρία διδακτικά έτη. Η πίστωση που θα δοθεί αφορά μόνο στις απαλλαγές λόγω του βιολογικού παράγοντα, καθώς οι εκπαιδευτικοί αποποιήθηκαν τις πιστώσεις των βοηθών διευθυντών και του υπεύθυνου τμήματος.
Τα επόμενα βήματα
Σημειώνεται πως για να τεθούν σε ισχύ τα όσα προαναφέραμε, η συμφωνία θα πρέπει να εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο. Αυτό αναμένεται να γίνει το συντομότερο, για να μην υπάρξει πρόβλημα με τη στελέχωση της επόμενης σχολικής χρονιάς 2019 - 2020, της οποίας ο σχεδιασμός θα βασίζεται στα όσα συμφωνήθηκαν.
Περαιτέρω, όσον αφορά στο Σχέδιο Πρόωρης Αφυπηρέτησης, σύμφωνα με εκπαιδευτικές πηγές, για να τεθεί σε ισχύ θα πρέπει να περάσει από τη Βουλή. Οι εκπαιδευτικοί αναμένουν πως το εν λόγω θέμα θα πρέπει να προχωρήσει άμεσα, ούτως ώστε το Σχέδιο να εγκριθεί από τη Βουλή πριν από τη διακοπή των εργασιών της για το καλοκαίρι.


Υποστηρίξτε τη