Στηρίξτε την ποιοτική δημοσιογραφία

Good golly Miss «Molly»

Η ρομποτική βοηθός Molly αναλύει δεδομένα, εντοπίζει αποκλίσεις από προκαθορισμένους κανόνες και βελτιώνει τον εργασιακό βίο

Ο δρ Ανδρέας Στυλιανού, Διευθυντής Finance Systems and Processes, εξηγεί τη ρομποτική αυτοματοποίηση

Στα χρόνια της παιδικής μας αθωότητας, η Molly ήταν η ξανθιά κούκλα που μιλούσε και έκλαιγε. Σήμερα η Molly δεν είναι κούκλα και δεν κυκλοφορεί ανάμεσά μας. Είναι η ρομποτική βοηθός. Καλά διαβάσατε! Είναι η ρομποτική βοηθός της Οικονομικής Διεύθυνσης της Τράπεζας Κύπρου.

Η Molly δουλεύει ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας 24 ώρες την ημέρα, 7 μέρες της εβδομάδας, 365 μέρες τον χρόνο. Δουλεύει απρόσκοπτα, αποτελεσματικά και με συνέπεια βάσει προκαθορισμένων οδηγιών αυτοματοποιώντας εργασίες που σήμερα είναι χρονοβόρες και εκτελούνται χειρονακτικά. Ως αποτέλεσμα, το προσωπικό επενδύει τον χρόνο του σε τομείς που προσδίδουν αξία στο Συγκρότημα και το ικανοποιούν ως εργαζόμενο βελτιώνοντας παράλληλα την ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του.

Η Οικονομική Διεύθυνση της Τράπεζας Κύπρου ανοίγει σελίδα στις νέες τεχνολογίες

Η Τράπεζα Κύπρου καινοτομεί

Η Τράπεζα Κύπρου, μια από τις πλέον καινοτόμες επιχειρήσεις του τόπου, εισήγαγε τη ρομποτική τεχνολογία στο πλαίσιο του προγράμματος της ψηφιακής μεταμόρφωσης του Συγκροτήματος.

Όπως εξηγεί ο Δρ Ανδρέας Στυλιανού, Διευθυντής Finance Systems and Processes, «διαχρονικά, πολλές τυποποιημένες λειτουργίες της Τράπεζας γίνονται χειροκίνητα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να αναλώνεται πολύτιμος χρόνος του προσωπικού για την εκτέλεση εργασιών ρουτίνας. Χρόνος που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί σε πιο παραγωγικές εργασίες, αποδίδοντας αξία στις ικανότητες, επιδεξιότητες και εμπειρίες των υπαλλήλων.

Η Τράπεζα, αναγνωρίζοντας αυτήν την αδυναμία, προχώρησε σε αυτοματοποιήσεις, με την υλοποίηση ενός προγράμματος εφαρμογής της ρομποτικής τεχνολογίας. Κατόπιν αξιολόγησης της δυναμικότητας και λειτουργίας διαφόρων ρομποτικών συστημάτων, η Τράπεζα επέλεξε να υιοθετήσει το σύστημα μιας από τις κορυφαίες εταιρείες στον συγκεκριμένο τομέα».

Όπως μας εξηγεί ο Δρ Στυλιανού, «το δικό μας ρομπότ ονομάζεται Molly, όνομα που επιλέγηκε κατόπιν διαγωνισμού ανάμεσα σε συναδέλφους της Οικονομικής Διεύθυνσης. Σήμερα εξελίσσεται σε μιαν από τις πιο στενές μας συνεργάτιδες».

Επίσης, μας εξηγεί πώς εργάζεται η Molly και σε ποιες εργασίες βοηθά την Υπηρεσία: «Η ρομποτική μας βοηθός ετοιμάζει ενοποιημένες ηλεκτρονικές αναφορές συλλέγοντας πληροφορίες από διάφορα τραπεζικά συστήματα, τις οποίες αποστέλλει για ανασκόπηση στους υπεύθυνους λειτουργούς και διευθυντές. Επίσης επεξεργάζεται, σε καθημερινή βάση και σύμφωνα με προκαθορισμένους κανόνες και προδιαγραφές, οικονομικές καταστάσεις και λογιστικές εγγραφές που αποστέλλονται στην Υπηρεσία από διάφορες μονάδες.

Μέχρι τώρα οι λειτουργοί της Υπηρεσίας, όπου εντόπιζαν “παράξενους” αριθμούς προχωρούσαν σε περαιτέρω διερεύνηση. Αυτήν τη δουλειά την κάνει τώρα η Molly. “Παντρεύει” τα στοιχεία που της αποστέλλονται με άλλες καταστάσεις που υπάρχουν στο σύστημα και ανάλογα, όπου εντοπίσει διαφορά ή πρόβλημα, υποδεικνύει την ανάγκη διερεύνησης. Για παράδειγμα, συγκρίνει τα υπόλοιπα λογαριασμών του γενικού καθολικού με τα αντίστοιχα προηγούμενων μηνών και όπου εντοπίσει παρεκκλίσεις από τους προκαθορισμένους κανόνες στέλνει “‘αναφορές εξαιρέσεων”’ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον υπεύθυνο λειτουργό για περαιτέρω διερεύνηση».

Όπως αναφέρει ο Δρ Στυλιανού, «οι λειτουργοί πλέον επεξεργάζονται, αναλύουν και διερευνούν μόνο τις εξαιρέσεις και αποκλίσεις από τους κανόνες και τις προδιαγραφές για την τελική λήψη αποφάσεων. Με αυτόν τον τρόπο ενισχύεται η αξιοπιστία και αποφεύγονται τα λάθη. Επίσης, αποφεύγεται η καθημερινή εκτύπωση και αρχειοθέτηση χιλιάδων σελίδων. Εξοικονομείται σημαντικό ποσοστό του χρόνου εργασίας που αφιερώνεται στη διεκπεραίωση πιο σύνθετων θεμάτων αυξάνοντας παράλληλα τον βαθμό ικανοποίησης του προσωπικού της Τράπεζας από την εργασία του και κατ’ επέκτασιν της ποιότητας εξυπηρέτησης των πελατών της».

Ακόμη, υπογραμμίζει πως «οι νέες τεχνολογίες είναι πλέον μέρος του Συγκροτήματος με κύριο στόχο την αποτελεσματική λειτουργία του. Η χρήση της τεχνολογίας είναι η λύση για τη διασφάλιση της ανταγωνιστικότητάς μας σε ένα συνεχές μεταβαλλόμενο τραπεζικό περιβάλλον».

Ενισχύονται τα back offices

Άλλα παραδείγματα στον σύγχρονο τραπεζικό τομέα είναι η ελβετική τράπεζα UBS. Η τράπεζα πολλαπλασίασε τα ρομπότ που χρησιμοποιεί από 20 σε 1.000, με κύριο επιχείρημα ότι η ρομποτική θα ενισχύσει τις back office θέσεις εργασίας απελευθερώνοντας προσωπικό από τις «βαρετές εργασίες». Μάλιστα, διαβεβαιώνει πως δεν θα αντικατασταθούν οι εργαζόμενοι από τα ρομπότ.

Οι μηχανές χρησιμοποιούνται μόνο για «επαναλαμβανόμενες εργασίες διεκπεραίωσης», όπως είναι η μετατροπή μη δομημένων data (emails και χειρόγραφα έγγραφα) σε εύχρηστα αρχεία σε ψηφιακή μορφή. Επιπλέον τα ρομπότ μπορούν να εντοπίσουν «ανωμαλίες» π.χ. στις πληρωμές, ώστε να επιτυγχάνεται αποτελεσματικότερος έλεγχος σε περίπτωση απάτης.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η χρήση καινοτόμων τεχνολογιών στον χρηματοοικονομικό κλάδο είναι δρόμος χωρίς επιστροφή: για περιορισμό του λειτουργικού κόστους και την αντιμετώπιση των τεχνολογικών κολοσσών FinTech.

Ήδη, οι τράπεζες του εξωτερικού έχουν προχωρήσει στην ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων.

Η Bank of America δημιούργησε την εικονική βοηθό Erica με στόχο να βοηθήσει 25 εκατομμύρια πελάτες με χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες (ενημέρωση και πληρωμή οφειλών).

Η Citi συνεργάστηκε με τη High Radious (FinTech) και έστησε το Citi Smart Match για βελτιστοποίηση της διαδικασίας αντιστοίχησης τιμολογίων και πληρωμών.
Η Barclays, η Citi και άλλοι τραπεζικοί κολοσσοί, άρχισαν δοκιμές στο LedgerConnect της CLS και της IBM, για δημιουργία ενός πιλοτικού ιδιωτικού οικοσυστήματος εφαρμογών, το οποίο δίνει πρόσβαση σε λύσεις διαφόρων προμηθευτών λογισμικού ή fintech.

Οι επιτυχημένες τράπεζες τού αύριο έχουν στρατηγική με επίκεντρο τις τεχνολογικές ευκαιρίες. Δεν φοβούνται την αλλαγή. Αντίθετα, αναζητούν ευκαιρίες με αξία και προσαρμόζονται στις ανάγκες της αγοράς και του πελάτη.

Υποστηρίξτε τη