Στηρίξτε την ποιοτική δημοσιογραφία

Ευρωπαϊκά δάνεια για στήριξη της οικονομίας και των κυπριακών επιχειρήσεων

Η Τράπεζα Κύπρου παραχώρησε σε συνεργασία με ευρωπαϊκούς φορείς και την Κυπριακή Δημοκρατία από το 2010 δάνεια πέραν των €550 εκ.

Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις είναι η ατμομηχανή της οικονομίας. Δημιουργούν θέσεις εργασίας, στηρίζουν την παραγωγή προστιθέμενης αξίας και συνεισφέρουν σημαντικά στο ΑΕΠ. Διαδραματίζουν επίσης σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση της απασχόλησης, της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας.

Στα χρόνια της χρηματοοικονομικής κρίσης η επιβίωσή τους ήταν δύσκολη, κυρίως λόγω των περιορισμών και των αυστηρών κριτηρίων στην παραχώρηση δανείων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντιμετώπισε το θέμα σφαιρικά, όπως και με άλλες χώρες, και έδωσε τη δυνατότητα στο κράτος να παραχωρήσει κυβερνητικές εγγυήσεις προς τις τράπεζες για δάνεια από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Η απόφαση αυτή άνοιξε κανάλια χρηματοδότησης βοηθώντας τις τράπεζες να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της περιστασιακής έλλειψης επαρκούς ρευστότητας για χρηματοδότηση των διαφόρων τομέων της οικονομίας. Το σχέδιο πήρε σάρκα και οστά.

Τα αποτελέσματα παρουσιάστηκαν σε μια ενδιαφέρουσα εκδήλωση με θέμα: «Πρόσβαση σε χρηματοδότηση από εργαλεία της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων: Προκλήσεις και Ευκαιρίες», που οργανώθηκε, την Τετάρτη 3 Ιουλίου 2019, από την αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν οι κύριοι πρωταγωνιστές αυτής της δανειοδότησης, επιχειρήσεις και τράπεζες, παρουσιάζοντας επιτυχημένα παραδείγματα χρηματοδότησης μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Κύπρο από χρηματοδοτικά εργαλεία της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.

Ευρωπαϊκές συνεργασίες

Εκ μέρους της Τράπεζας Κύπρου, η Υπεύθυνη του Τμήματος Ευρωπαϊκών Σχέσεων και Προϊόντων, κα Μαρία Δαφνίδου, παρουσίασε την επιτυχία των ευρωπαϊκών προγραμμάτων της Τράπεζας. Η Τράπεζα είναι από τους πρώτους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς που εγκαινίασαν τη συνεργασία με ευρωπαϊκούς θεσμούς, για τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων και αυτοτελώς εργαζομένων. Από το 2010 μέχρι σήμερα, στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών της Προγραμμάτων, παραχωρήθηκαν χρηματοδοτήσεις πέραν των €550 εκ.

Η κα Μαρία Δαφνίδου, εξηγώντας τα προγράμματα της Τράπεζας, τόνισε πως «βρίσκονται ήδη σε ισχύ αναπτυξιακά δάνεια ΕΤΕπ σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, το InnovFin Guarantee Facility σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων και Όρια Πιστωτικών Διευκολύνσεων σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης».

Έχουν επίσης απορροφηθεί τα προγράμματα JΕREMIE σε συνεργασία με το ΕΤΕ για την περίοδο 2010-2015 (€41 εκ.), το CYPEF (Cyprus Entrepreneurship Fund) σε συνεργασία με την Κυπριακή Κυβέρνηση για την περίοδο 2014-2019 (€120 εκ.) και το Trade Finance Facility σε συνεργασία με την ΕΤΕπ.

Η κα Δαφνίδου ανέφερε πως «τα προγράμματα προσφέρουν φθηνότερη τιμολόγηση, βοηθούν την ανάπτυξη εταιρειών και την ίδρυση νέων, στηρίζουν την ανάπτυξη καινοτόμων ιδεών, τη μείωση της ανεργίας και την αύξηση της απασχόλησης των νέων».

Ακόμη έδωσε στοιχεία αναφορικά με την κατανομή των δανείων ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης, με τα οποία φαίνεται ότι το 81% των δανείων παραχωρήθηκαν σε επιχειρήσεις μέχρι 49 ατόμων και ότι η Τράπεζα έχει στηρίξει μέσω των προγραμμάτων 1.100 επιχειρήσεις και αυτοεργοδοτούμενους από το 2010.

Πρόγραμμα για νεοφυείς

Στην εκδήλωση συζητήθηκε επίσης το InnovFin SME Guarantee Facility το οποίο παρέχεται σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων. Σκοπός του InnovFin είναι η χρηματοδότηση των νεοφυών επιχειρήσεων, της καινοτομίας και των ταχέως αναπτυσσομένων εταιρειών. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων παρέχει εγγυήσεις για διάθεση δανείων με ευνοϊκούς όρους συνολικού ποσού €10 εκατομμυρίων, σε καινοτόμες επιχειρήσεις, με έμφαση τις Start-Up στις οποίες παρέχεται η δυνατότητα χρηματοδότησης χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις.

Η Τράπεζα Κύπρου αναμένεται να υπογράψει και άλλα συμβόλαια για παραχώρηση νέων κονδυλίων μέχρι το τέλος του 2019.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Ευρωπαϊκά Δάνεια της Τράπεζας Κύπρου στην ιστοσελίδα: www.bankofcyprus.com.cy

Στην εκδήλωση ο Επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο, κ. Ιερόθεος Παπαδόπουλος, μίλησε για τις συνεργασίες και τη στήριξη της Ε.Ε. και παρουσίασε στοιχεία της ετήσιας έκθεσης του ευρωπαϊκού εξαμήνου για την Κύπρο. Σύμφωνα με την οποία, «η πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση εξακολουθεί να είναι δύσκολη, όπως άλλωστε δείχνει και η σχετική έρευνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (η έρευνα SAFE)».

«Ωστόσο», επεσήμανε, «υπάρχει ένα χρηματοδοτικό εργαλείο που έτυχε θερμής υποδοχής στην Κύπρο. Αυτό παρέχει στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις δάνεια με ευνοϊκούς όρους, χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων».

Υπενθύμισε ότι «η ΕΤΕπ έχει σταθεί κοντά στην Κύπρο, από την αρχή της κρίσης, αφού έχει δανειοδοτήσει εδώ, έργα πέραν των €1,5 δισ. από το 2013. Από αυτά, εξακόσια εκατομμύρια ευρώ έχουν ήδη δοθεί σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, βοηθώντας πέραν των 450 νέων επενδύσεων. Η χρηματοδότηση δόθηκε μέσω εννέα τοπικών τραπεζών, με τις οποίες συνεργάζεται η ΕΤΕπ».

Στην ομιλία του ο κ. Νίκος Γιαμπίδης, Ανώτερος Λειτουργός της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, ανέλυσε τα προγράμματα που προσφέρει στην Κύπρο η ΕΤΕπ, τονίζοντας ότι «το χαμηλό κόστος της χρηματοδότησης μεταφέρεται στους πελάτες μέσω ρευστότητας και ελκυστικών επιτοκίων», εξηγώντας ταυτόχρονα τον σημαντικό της ρόλο για τη συμμετοχή και άλλων συνεργατών του τραπεζικού τομέα. Ανέφερε, επίσης, ότι στόχος της ΕΤΕπ είναι να βρίσκεται κοντά στις επιχειρήσεις και μέσω των τραπεζών τούς παρέχεται η δυνατότητα χρηματοδότησης με χαμηλό επιτόκιο, βοηθώντας έτσι στην υλοποίηση των επιχειρηματικών τους πλάνων. Ακόμη, τόνισε ότι η ΕΤΕπ παραχωρεί πρόσθετο όφελος, τη μείωση επιτοκίου κατά 0,50%, στις επιχειρήσεις οι οποίες εντάσσονται κάτω από το πρόγραμμα «Jobs for Youth», πρόγραμμα που αφορά την εργοδότηση νέων μεταξύ 15-27 ετών.

Σχέδιο παραχώρησης εγγυήσεων

Στην εκδήλωση μίλησε, ανάμεσα σε άλλους, ο Οικονομικός Διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών κ. Κυριάκος Κακουρής, ο οποίος εξήγησε τα βήματα της Κυβέρνησης για την αξιοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων της Ε.Ε. Όπως είπε, «το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε το 2014 να εγκρίνει σχέδιο παραχώρησης κυβερνητικών εγγυήσεων 300 εκατ. για χρηματοδότηση αναπτυξιακών έργων και ΜΜΕ στην Κύπρο. Το Υπουργικό κρίνοντας το Σχέδιο επιτυχημένο, με τρεις ακόμη αποφάσεις του ενέκρινε σταδιακά την αύξηση του Σχεδίου στο 1 δισ.».

Ο κ. Κακουρής παρουσίασε επίσης στοιχεία αναφορικά με τη χρήση του Σχεδίου από επιχειρήσεις, τονίζοντας ότι «τη μεγαλύτερη χρήση κάνει με διαφορά ο τομέας των υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης με 70 δάνεια συνολικού ύψους 116,6 εκατ. (40,16%), ακολουθούμενος από τον τομέα της μεταποιητικής βιομηχανίας με 48 δάνεια συνολικού ύψους 50,4 εκατ. (17,37%) και τον τομέα του χονδρικού και λιανικού εμπορίου, επισκευή μηχανοκινήτων οχημάτων και μοτοσυκλετών με 73 δάνεια συνολικού ύψους 44,7 (15,39%).

Τέλος, ανέφερε πως «σε αυτή τη συνεργασία είναι που προσβλέπουμε για την ανάπτυξη και άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων που θα διευκολύνουν τη χρηματοδότηση προκλήσεων της εποχής όπως είναι η έρευνα, η καινοτομία, η αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών».

Τα διαθέσιμα Ευρωπαϊκά Χρηματοδοτικά Προϊόντα της Τράπεζας Κύπρου:

  1. Δάνεια σε συνεργασία με Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (€50.000.000)
  2. InnovFin SME Guarantee Facility σε συνεργασία με Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (€10.000.000).
  3. Πρόγραμμα Εμπορικών Διευκολύνσεων σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (Trade Finance Programme - TFP) (€50.000.000).
  4. Juncker Plan σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για χρηματοδοτήσεις πέραν των €15.000.000.

Υποστηρίξτε τη