Στηρίξτε την ποιοτική δημοσιογραφία

ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΤΙΑ: 3.400 νοικοκυριά, πελάτες της Τρ. Κύπρου, έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον

Σημαντικό θεωρείται επίσης το γεγονός ότι έτοιμοι για την υποβολή της αίτησης, σε προχωρημένο στάδιο συλλογής των απαραίτητων αποδεικτικών στοιχείων βρίσκονται αυτήν τη στιγμή πέραν των 650 δυνητικών υποψηφίων

To Σχέδιο «Εστία», το οποίο ενισχύει την ικανότητα αποπληρωμής δανειακών υποχρεώσεων δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες αφορά σήμερα γύρω στους 4000 πελάτες της Τράπεζας Κύπρου. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας, 3.400 από αυτούς έχει ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον για ένταξη στο σχέδιο. Σημαντικό θεωρείται επίσης το γεγονός ότι έτοιμοι για την υποβολή της αίτησης, σε προχωρημένο στάδιο συλλογής των απαραίτητων αποδεικτικών στοιχείων βρίσκονται αυτήν τη στιγμή πέραν των 650 δυνητικών υποψηφίων.

Παρόλα αυτά, εξακολουθεί να υπάρχει ένα μικρό ποσοστό πελατών που, παρά το γεγονός ότι το σχέδιο Εστία βρίσκεται στην επικαιρότητα για μεγάλο χρονικό διάστημα, δεν έχει επικοινωνήσει ακόμη με την Τράπεζα. Τα άτομα αυτά καλούνται όπως το πράξουν άμεσα, ώστε να μπορέσουν να επωφεληθούν από τις πρόνοιες του σχεδίου.

Επόμενο βήμα

Το Σχέδιο «Εστία» συμβάλλει στη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων φυσικών προσώπων ή επιχειρήσεων που είναι εξασφαλισμένα με την κύρια κατοικία των δανειοληπτών. Αυτό που συχνά αναρωτιούνται οι δικαιούχοι, ή οι ενδιαφερόμενοι στην παρούσα φάση, είναι «ποιο ακριβώς θα πρέπει να είναι το επόμενό τους βήμα», εφόσον έχουν ενημερωθεί από την Τράπεζα, ότι πιθανόν να πληρούν τις προϋποθέσεις, ώστε να υποβάλουν την αίτησή τους. Η απάντηση εκ μέρους της Τράπεζας αναφέρει ότι «η αίτηση, μαζί με τον οδηγό συμπλήρωσης και όλα τα σχετικά έγγραφα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Τράπεζας, αμέσως μετά την υπογραφή όλων των απαραίτητων συμφωνιών μεταξύ της Κυβέρνησης και της Τράπεζας, μέχρι τέλους του μήνα.

Διαθέσιμες αιτήσεις θα υπάρχουν στα γραφεία των Μονάδων Εστία σε Λευκωσία και Λεμεσό, ενώ οι πελάτες θα μπορούν να τις προμηθευτούν και από όλα τα υποκαταστήματα της Τράπεζας Κύπρου παγκύπρια. Στο παρόν στάδιο, το σχέδιο, η αίτηση και ο οδηγός συμπλήρωσης είναι διαθέσιμα μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Εργασίας στο www.mlsi.gov.cy.

Μεγάλα οφέλη

Όσοι δανειολήπτες ενταχθούν στο Εστία, θα έχουν σημαντικά ωφελήματα, τα οποία περιλαμβάνουν:

  • Ελάφρυνση του χρέους τους.
  • Καταβολή του 1/3 των δόσεων του αναδιαρθρωμένου δανείου τους (τόκους και κεφάλαιο) από το κράτος.
  • Ελάφρυνση της δόσης του δανείου και μείωση του επιτοκίου.
  • Επιμήκυνση της περιόδου αποπληρωμής ανάλογα με την ηλικία του δανειολήπτη και υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
  • Τερματισμό της αβεβαιότητας σε σχέση με τις υποχρεώσεις του δανειολήπτη και της οικογένειάς του.

Οι προετοιμασίες του Σχεδίου έχουν ξεκινήσει από το τέλος του 2018. Η Τράπεζα Κύπρου έχει προχωρήσει σε ανάλυση των εν δυνάμει υποψηφίων για ένταξη στο Σχέδιο «Εστία», με σκοπό να επικαιροποιήσει τα στοιχεία που διατηρεί στα συστήματά της, ώστε να είναι διαθέσιμη η αξιολόγηση με βάση τα σημερινά του δεδομένα. Για τον σκοπό αυτό μάλιστα έχει συσταθεί ειδική Μονάδα με δύο υπο-τμήματα στη Λευκωσία και τη Λεμεσό, η οποία διαχειρίζεται το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο (η μονάδα αυτή στελεχώνεται με 30 άτομα). Η συγκεκριμένη Μονάδα θα αναλάβει επίσης τη διεκπεραίωση των αιτήσεων καθώς και την αναδιάρθρωση των διευκολύνσεων μέσω του Σχεδίου «Εστία». Αξίζει να αναφερθεί ότι υποστηρίζεται από εξειδικευμένο τηλεφωνικό κέντρο, προς διευκόλυνση των όσων ενδεχομένως να ενδιαφέρονται, ώστε να παίρνουν τη σωστή καθοδήγηση ή ακόμη να λύνουν απορίες τους. Όπως μας έχει δηλώσει η κ. Αντριάνα Πεύκαρου, Διευθύντρια της Υπηρεσίας Εστία στην Τράπεζα Κύπρου, σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο υπάρχει η ευχέρεια όπως η Μονάδα ενισχυθεί με επιπλέον προσωπικό, ώστε η Τράπεζα να μπορέσει να εξυπηρετήσει με καλύτερο και πιο αποτελεσματικό τρόπο, όλους τους πελάτες της που είναι δυνητικά υποψήφιοι. Πάντως, συμπερασματικά έχει ήδη καταγραφεί μια πολύ ενθαρρυντική ανταπόκριση εκ μέρους των πελατών, σημείωσε η κ. Πεύκαρου.

Τον Σεπτέμβριο οι αιτήσεις

Στο παρόν στάδιο έχουν διενεργηθεί από τη σχετική Μονάδα συναντήσεις με το 1/3 περίπου των ενδιαφερόμενων πελατών, στους οποίους έχουν εξηγηθεί λεπτομερώς οι πρόνοιες του «Εστία», τα κριτήρια επιλεξιμότητας, αλλά και της τυποποιημένης λύσης αναδιάρθρωσης (ύψος δανεισμού, επιτόκιο, εξασφαλίσεις κ.λπ). Η Τράπεζα, επίσης, όπως έχουμε πληροφορηθεί, παρείχε ενημέρωση, αλλά και καθοδήγηση για τα διάφορα υποστηρικτικά έγγραφα που πρέπει να συγκεντρωθούν και να υποβληθούν με την έναρξη του σχεδίου. «Στόχος μας», όπως μας ανέφερε η κ. Πεύκαρου, «οι δικαιούχοι να είναι όσο το δυνατόν πιο έτοιμοι και κατάλληλα προετοιμασμένοι να υποβάλουν την αίτηση, με την έναρξη της περιόδου υποβολής αιτήσεων τον Σεπτέμβριο 2019». Οι συναντήσεις με τους ενδιαφερόμενους πελάτες συνεχίζονται και θα συνεχιστούν και καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου υποβολής αιτήσεων. «Προτρέπουμε τους πελάτες, αφού ενημερωθούν από τους αρμόδιους λειτουργούς της Τράπεζας, να δράσουν έγκαιρα ώστε να μην τρέχουν την τελευταία στιγμή να συλλέξουν τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία. Θα πρέπει να είναι σε θέση να υποβάλουν τα έγγραφά τους, μετά το τέλος των διακοπών. Έτσι θα μπορέσουν να εξυπηρετηθούν πιο αποτελεσματικά και γρηγορότερα.

Το «Εστία» έχει εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 26 Ιουνίου 2019. Η περίοδος υποβολής αιτήσεων ξεκινά επίσημα στις 02/9 και θα διαρκέσει μέχρι τις 15/11.

Το κοινό μπορεί να λάβει τις γενικές πληροφορίες για το σχέδιο Εστία, τόσο από την ιστοσελίδα της Τράπεζας, όσο και από το τηλεφωνικό κέντρο-Εστία της Τράπεζας Κύπρου, στο 80005000 ή να αποστείλουν email στο estia@bankofcyprus.com.

Υποστηρίξτε τη