Στηρίξτε την ποιοτική δημοσιογραφία

Αυξάνονται οι μισθοί στην Κύπρο

Που οφείλεται η αύξηση και ποιες οι μέσες απολαβές ανδρών και γυναικών

Ανοδική πορεία ακολουθούν οι απολαβές των υπαλλήλων στην Κύπρο, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα αυτήν την εβδομάδα η Στατιστική Υπηρεσία. Συγκεκριμένα, με βάση τα στοιχεία, οι μέσες ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές των υπαλλήλων κατά το πρώτο τρίμηνο του 2019, εκτιμώνται στα €1.898 σε σύγκριση με €1.852 το πρώτο τρίμηνο του 2018, δηλαδή παρατηρείται αύξηση 2,5%.

Το ίδιο διάστημα οι μέσες ακαθάριστες απολαβές διορθωμένες ως προς τις εποχικές διακυμάνσεις, το πρώτο τρίμηνο του 2019 εκτιμώνται στα €1.956 σε σύγκριση με €1.945 το τέταρτο τρίμηνο του 2018, δηλαδή παρατηρείται αύξηση 0,5%. Αξίζει να σημειωθεί ότι, για τον υπολογισμό των εποχικά διορθωμένων στοιχείων, χρησιμοποιούνται ειδικές στατιστικές μέθοδοι και σε αυτές αφαιρείται η επίδραση του εποχικού παράγοντα.

Απολαβές ανά φύλο

Ανά φύλο, οι μέσες ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές των ανδρών κατά το πρώτο τρίμηνο του 2019 εκτιμώνται στα €2.031 και των γυναικών στα €1.735. Σε σύγκριση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, οι μέσες μηνιαίες απολαβές των ανδρών σημείωσαν αύξηση 2,3% και των γυναικών 2,6%.

Πού οφείλεται η αύξηση των απολαβών

Σύμφωνα με τον αναπληρωτή Καθηγητή στον τομέα των Χρηματοοικονομικών και Διευθυντή του Προγράμματος MSc in Financial Services στο CIIM, Γιώργο Θεοχαρίδη, που μίλησε στη «Σ», γενικά το οικονομικό κλίμα έχει βελτιωθεί, που αυτό σημαίνει ότι μπορεί να έχουν την ευχέρεια οι εργοδότες να αυξήσουν κάπως τη μισθοδοσία στους υπαλλήλους τους. «Παράλληλα και στον δημόσιο τομέα ξεκίνησαν οι προσαυξήσεις και δόθηκε η ΑΤΑ και στόχος είναι η σταδιακή αποκατάσταση μισθών και ωφελημάτων», είπε.

Θα συνεχιστεί η αύξηση στους μισθούς

Κληθείς να σχολιάσει το κατά πόσον η ανοδική τάση στους μισθούς των υπαλλήλων θα συνεχιστεί, ο κ. Θεοχαρίδης εξέφρασε την άποψη ότι οι υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης θα συνεχιστούν και τα επόμενα χρόνια, κάτι το οποίο θα έχει θετική επίδραση και στις απολαβές των υπαλλήλων. «Θεωρώ πως αυτή η τάση θα συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια και εκεί που πρέπει να επικεντρωθεί η κυβέρνηση είναι στη μείωση της ψαλίδας των απολαβών και των ωφελημάτων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα», είπε.

Ο ανταγωνισμός και οι ανάγκες σε συγκεκριμένες θέσεις αυξάνουν τους μισθούς

Από την πλευρά του ο οικονομολόγος Ιωάννης Τελώνης, που μίλησε επίσης στη «Σ», εξέφρασε την άποψη ότι η αύξηση στις απολαβές των υπαλλήλων οφείλεται κυρίως στο ότι οι εργοδότες έχουν αναγνωρίσει το ότι για να προσλάβουν ικανό και προσοντούχο προσωπικό, πρέπει να αυξήσουν το μισθολογικό τους κόστος. «Υπήρξε για αρκετά χρόνια πίεση στους μισθούς. Οι εργοδότες αναγνωρίζουν πως για να προσελκύσουν καλύτερο προσωπικό πρέπει να δώσουν αυξημένους μισθούς. Ειδικά στον τομέα των κατασκευών παρατηρείται έλλειψη στους προσοντούχους μηχανικούς. Οπόταν αναγκαστικά για να κρατήσεις το προσωπικό που θέλεις πρέπει να τους αυξήσεις το μισθό τους. Παράλληλα και στον τομέα της Υγείας, με τις νέες προσλήψεις που θα γίνουν στον δημόσιο τομέα, οι εργοδότες προσφέρουν αυξημένες απολαβές στο προσωπικό που θέλουν να κρατήσουν στην επιχείρησή τους», υπογράμμισε.

Τι περιλαμβάνουν οι μέσες μηνιαίες απολαβές

Οι μέσες μηνιαίες απολαβές των υπαλλήλων περιλαμβάνουν τον βασικό μισθό, το τιμαριθμικό επίδομα, απολαβές υπερωριών, το ταμείο αδειών, οποιαδήποτε επιδόματα έλαβαν οι υπάλληλοι κατά την περίοδο αναφοράς, καθώς επίσης και αναδρομικές πληρωμές. Ο μέσος όρος των απολαβών υπολογίζεται διαιρώντας το σύνολο των ακαθάριστων απολαβών προτού αφαιρεθούν οποιεσδήποτε συνεισφορές στα υποχρεωτικά ταμεία των κοινωνικών ασφαλίσεων, με το σύνολο των υπαλλήλων που έλαβαν τις απολαβές αυτές.

Οι έκτακτες εισφορές των εργοδοτουμένων του ιδιωτικού τομέα και των αξιωματούχων και εργοδοτουμένων της κρατικής υπηρεσίας και του ευρύτερου δημόσιου τομέα και οι μειώσεις των απολαβών των αξιωματούχων και εργοδοτουμένων της κρατικής υπηρεσίας και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, δεν επηρεάζουν τον ακαθάριστο μισθό αλλά το διαθέσιμο εισόδημα των υπαλλήλων. Επομένως, δεν αντικατοπτρίζονται στα πιο πάνω στοιχεία.

Εξαιρούνται οι οικιακές βοηθοί

Τέλος να αναφέρουμε ότι τα στοιχεία περιλαμβάνουν όλους τους υπαλλήλους για τους οποίους ο εργοδότης κατέβαλε κοινωνικές ασφαλίσεις, με εξαίρεση τα άτομα που εργοδοτούνται από ιδιωτικά νοικοκυριά, δηλαδή τις οικιακές βοηθούς.

Υποστηρίξτε τη