Στηρίξτε την ποιοτική δημοσιογραφία

Έβρεξε €υρώ τον Μάιο

«Αύρα» πολιτογραφήσεων στις καταθέσεις, ενώ αυξάνεται ο νέος δανεισμός

Σχεδόν επτά εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ είναι τα χρήματα που κατατέθηκαν στις τράπεζες του τόπου τον περασμένο Μάιο. Τα ερωτήματα, τα οποία φυσιολογικά γεννώνται, είναι ποιοι φορτώθηκαν χρήμα, γιατί το ξεφόρτωσαν στις τράπεζες, γιατί το έπραξαν τον Μάιο και ούτω καθεξής. Τα πλείστα των ερωτημάτων απαντώνται από τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας για τα πωλητήρια έγγραφα, που είχαν κατατεθεί τον περασμένο Μάιο στο Κτηματολόγιο. Για άλλον ένα μήνα η ρωσική φυγή αποτυπώνεται στα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας, ενώ οι τράπεζες βάζουν «πλώρη» για να «σπάσουν» το «φράγμα» των €3,1 δις περίπου, των νέων δανείων, που είχαν παραχωρήσει το 2018. Έχοντας διανύσει σχεδόν το πρώτο μισό του 2019, φαίνεται ότι θα ξεπεράσουν την περσινή τους επίδοση, έστω και οριακά. Τα επιτόκια δανεισμού παραμένουν χαμηλά, αλλά πιο χαμηλά είναι τα επιτόκια των καταθέσεων.

Για άλλον ένα μήνα η ρωσική φυγή αποτυπώνεται στα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας, ενώ οι τράπεζες βάζουν «πλώρη» για να «σπάσουν» το «φράγμα» των €3,1 δις περίπου, των νέων δανείων, που είχαν παραχωρήσει το 2018

«Φρέσκο» cash €0,7 δις

Η κατακόρυφη αύξηση των καταθέσεων, που καταγράφηκε τον περασμένο Μάιο, κλέβει τις εντυπώσεις στα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας. Η αύξηση αγγίζει τα €688,3 εκ. σε σύγκριση με τον περασμένο Απρίλιο και ανεβάζει το σύνολο των καταθέσεων στις τράπεζες του τόπου στα €48,4 δισεκατομμύρια. Όπως διαφαίνεται από τα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας, η καθαρή αύξηση των καταθέσεων προέρχεται από την κατηγορία των κατοίκων Κύπρου και κατανέμεται ως εξής:

- Εταιρείες: €433 εκ.

- Λοιποί ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί: €146,5 εκ.

- Ασφαλιστικές επιχειρήσεις και συνταξιοδοτικά ταμεία: €60,4 εκ.

- Γενική κυβέρνηση: €38,3 εκ.

- Νοικοκυριά: €10 εκ.

Το φαινόμενο είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το επενδυτικό πρόγραμμα της Δημοκρατίας, το πρόγραμμα πολιτογράφησης ξένων επενδυτών. Για να μπορέσει ο επενδυτής να καταθέσει αίτηση πολιτογράφησης, πλήρωνε το ποσό που υπερβαίνει τα €2 εκατομμύρια στον επιχειρηματία ανάπτυξης γης. Αυτά τα λεφτά, βάσει συμβολαίου, θα χρησιμοποιηθούν στη συνέχεια για την ανέγερση των οικιών των επενδυτών. Άρα, οι εταιρείες, στις οποίες αντιστοιχούν αυτές οι καταθέσεις των €433 εκατομμυρίων, είναι εταιρείες επιχειρηματιών ανάπτυξης γης. Τα αγοραπωλητήρια έγγραφα, που κατατέθηκαν στο Κτηματολόγιο τον Μάιο, ήταν αυξημένα κατά 73% περίπου, σε σύγκριση με τον Απρίλιο. «Άρα, όλα αυτά είναι απότοκο της έντασης των αιτήσεων πολιτογράφησης ξένων επενδυτών, που παρατηρήθηκε το προηγούμενο χρονικό διάστημα», σημειώνουν στη «Σ» φορείς της αγοράς. Τους πρώτους μήνες του 2019 είχε καταγραφεί έντονη κινητικότητα στις αιτήσεις πολιτογράφησης ξένων επενδυτών, δεδομένου ότι τον Μάιο θα εισάγονταν τα νέα κριτήρια του επενδυτικού προγράμματος της Δημοκρατίας.

Νέα δάνεια €1,5 δις

Έχοντας διανύσει σχεδόν το πρώτο μισό του 2019, φαίνεται ότι οι τράπεζες θα ξεπεράσουν, έστω και οριακά, την περσινή τους επίδοση, όταν είχαν παραχωρήσει νέα δάνεια €3,1 δις. Πλέον, υπάρχει ένα σοβαρό δείγμα, το οποίο αποτυπώνεται στα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας του τόπου. Την περίοδο Ιανουαρίου - Μαΐου 2019 παραχωρήθηκαν καθαρά νέα δάνεια σχεδόν €1,44 δις σε σύγκριση με €1,3 δις, που είχαν παραχωρηθεί την αντίστοιχη περίοδο του 2018. Η αύξηση σε σύγκριση με τους πρώτους πέντε μήνες του 2018 ανέρχεται στα €153,3 εκ. Το μεγαλύτερο μέρος του νέου δανεισμού, γύρω στα €908 εκ., διοχετεύεται στις επιχειρήσεις, ενώ, σε επίπεδο νοικοκυριών, τα καθαρά νέα δάνεια ξεπερνούν τα €535 εκ.

Συγκεκριμένα, κατά τους πρώτους πέντε μήνες του 2019 δόθηκαν καθαρά νέα δάνεια:

Νοικοκυριά

- Καταναλωτικά: €64,5 εκ.

- Στεγαστικά: €388,9 εκ.

- Λοιπά δάνεια: €81,7 εκ.

Εταιρείες

- Δάνεια έως €1 εκ.: €196,7 εκ.

- Δάνεια άνω €1 εκ.: €711,3 εκ.

Το 1ο τρίμηνο των μεγάλων

Η «Σ» είχε εστιάσει στο πρόσφατο παρελθόν στο θέμα της αυξημένης ρευστότητας που διαθέτουν οι τράπεζες και στις πιέσεις οι οποίες δημιουργούνται στην κερδοφορία τους. Το σύνολο των δανείων στο τραπεζικό σύστημα μόλις που ξεπερνά τα €38 δισ., ενώ το σύνολο των καταθέσεων ξεπερνά τα €48,4 δισ. Στην στρατηγική τους είναι ασφαλώς η παραχώρηση νέων δανείων. Οι δύο μεγάλοι του τραπεζικού συστήματος έριξαν στο παζάρι το μεγαλύτερο μέρος του νέου δανεισμού. Από τα €849,4 εκ. καθαρά νέα δάνεια, τα οποία παραχωρήθηκαν την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2019, τα €740,2 εκ. είχαν παραχωρηθεί από τις τράπεζες Κύπρου και Ελληνική. Κατά το 1ο τρίμηνο του έτους, οπότε και υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία στη βάση των οικονομικών τους αποτελεσμάτων, η μεν Τράπεζα Κύπρου παραχώρησε νέα δάνεια €563 εκ., κινούμενη στα ίδια επίπεδα με την αντίστοιχη περίοδο του 2018, η δε Ελληνική Τράπεζα ανέβασε το κοντέρ στα €177,2 εκ., καταγράφοντας αύξηση σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Για την ιστορία, η Ελληνική έκλεισε το πρώτο τετράμηνο του έτους παραχωρώντας νέα δάνεια €277 εκ. περίπου. Συνεπώς, τον Απρίλιο παραχώρησε νέα δάνεια σχεδόν €100 εκ. Πέραν των νέων δανείων, η τράπεζα έχει προχωρήσει πρόσφατα σε επενδύσεις αξίας €600 εκ. σε ομόλογα στο εξωτερικό, τόσο κρατικά όσο και εταιρικά, προκειμένου να αποκομίσει έσοδα.

Χαμηλά τα επιτόκια

Παρά τις μικρές αυξομειώσεις που καταγράφονται μήνα με μήνα, τα επιτόκια παραμένουν χαμηλά. Συγκεκριμένα, περιλαμβανομένου του συνολικού ετήσιου ποσοστού επιβάρυνσης, του ΣΕΠΕ, τα επιτόκια των δανείων τον Μάιο διαμορφώθηκαν ως εξής:

Καταναλωτικά: 3,50%

Στεγαστικά: 2,80%

Δάνεια σε εταιρείες μέχρι €1 εκ.: 3,30%

Δάνεια σε εταιρείες άνω του €1 εκ.: 3,01%

Τα επιτόκια των καταθέσεων είναι σχεδόν στο 0%. Αρκεί μια γρήγορη ματιά στο παρελθόν για να διαπιστώσει κανείς την κατακόρυφη μείωσή τους. Το επιτόκιο για καταθέσεις προθεσμίας έως ενός έτους από νοικοκυριά:

Μάιος 2019: 0,34%

Μάιος 2018: 1,02%

Δεκέμβριος 2010: 3,98%

Όσον αφορά, τώρα, το επιτόκιο για καταθέσεις προθεσμίας έως ενός έτους από εταιρείες, αυτό διαμορφώθηκε τον περασμένο Μάιο στο 0,38%.

Υποστηρίξτε τη