Στηρίξτε την ποιοτική δημοσιογραφία

Μοχλός ανάπτυξης ο αγροτικός τομέας

Σύμφωνα με τα τελευταία στατιστικά στοιχεία, ο αγροτικός τομέας, από το 2015, έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο, συμβαδίζοντας με την πορεία ανάκαμψης της ευρύτερης οικονομίας του τόπου

Η Κυβέρνηση, με σταθερά και αποφασιστικά βήματα, υλοποιεί έναν από τους εξαγγελθέντες στόχους της, που είναι η αξιοποίηση του αγροτικού τομέα ως φορέα ανάπτυξης της οικονομίας. Στο πλαίσιο αυτό, έθεσε υψηλά στις προτεραιότητές της την αξιοποίηση και την ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού πλούτου των αγροτικών περιοχών και την ανασύσταση της κυπριακής γεωργοκτηνοτροφίας.

Αυτό ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης σε χαιρετισμό του (που ανέγνωσε ο Υπουργός Γεωργίας, Κώστας Καδής), κατά την εναρκτήρια τελετή του 3ου Παγκύπριου Αγροτικού Φεστιβάλ, που οργανώνεται αυτό το τριήμερο από τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ), στο παλιό λιμάνι Λεμεσού.

Όπως σημειώνει ο Πρόεδρος Αναστασιάδης, τα τελευταία στατιστικά στοιχεία καταδεικνύουν ότι ο αγροτικός τομέας, από το 2015, έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο, συμβαδίζοντας με την πορεία ανάκαμψης της ευρύτερης οικονομίας του τόπου, υποδεικνύοντας ότι "η ανάκαμψη αυτή, πέραν βέβαια των μεγάλων προσπαθειών και θυσιών του λαού μας και των ίδιων των αγροτών, προκύπτει και ως αποτέλεσμα των στοχευμένων πολιτικών και μέτρων που υιοθετήσαμε, με σκοπό την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της βιώσιμης γεωργοκτηνοτροφίας, την ανάπτυξη της υπαίθρου και την ενίσχυση της θέσης του αγρότη".

Συγκεκριμένα, προσθέτει, μέσα από τις πολιτικές επιτεύχθηκε η έγκριση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 συνολικού προϋπολογισμού 243 εκατ. ευρώ και συμπερίληψη, για πρώτη φορά σε αυτό, πολλών καινοτόμων δράσεων για τη γεωργία και τη κτηνοτροφία. Επιπρόσθετα, συνεχίζει, επιτεύχθηκε ραγδαία ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας, καταρτίστηκε Μητρώο Αγροτών για στοχευμένη άσκηση πολιτικής, δημιουργήθηκαν Κέντρα Εξυπηρέτησης του αγρότη και μειώθηκε το κόστος παραγωγής, με την προώθηση μέτρων για παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Επιπρόσθετες πολιτικές

Στο χαιρετισμό του, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης αναφέρθηκε και στην έναρξη υλοποίησης επιπρόσθετων πολιτικών και μέτρων, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και αιτήματα του αγροτικού κόσμου, όπως η απεξάρτηση της άρδευσης από τις καιρικές συνθήκες, η ενδυνάμωση της θέσης του αγρότη στην αλυσίδα παραγωγής και διάθεσης τροφίμων, η παροχή κινήτρων για δημιουργία ομάδων παραγωγών, η μεταρρύθμιση του θεσμού της γεωργικής ασφάλισης, η βελτίωση της σήμανσης των γεωργικών προϊόντων με τη σύσταση νομοθεσίας και η βελτίωση της λειτουργίας των λαϊκών αγορών.

"Παράλληλα, προχωρούμε στην υλοποίηση έργων που αποσκοπούν στην ανάπτυξη της υπαίθρου, με τη δημιουργία κοινωνικών, πολιτιστικών και τουριστικών υποδομών σε χωριά, με την αξιοποίηση κονδυλίων από την ΕΕ", προσθέτει ο ΠτΔ.

Επιπρόσθετα, συνεχίζει, "υλοποιείται μια σειρά μέτρων προβολής και προώθησης των γεωργικών προϊόντων, με στόχο την αύξηση των εξαγωγών και την ενημέρωση των εμπλεκόμενων φορέων για τις εξελίξεις στις ξένες χώρες, αξιοποιώντας στοn μέγιστο βαθμό κοινοτικά και εθνικά κονδύλια".

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σημειώνει ακόμη στο χαιρετισμό του πως η Κυβέρνηση έχει στηρίξει και ενισχύσει τη λειτουργία του ΚΟΑΠ, αναγνωρίζοντας την ποικιλόμορφη συμβολή του στην εξυπηρέτηση του κόσμου της υπαίθρου, υπενθυμίζοντας ότι οι ενισχύσεις που έχουν δοθεί στον αγροτικό κόσμο από τον Ιανουάριο του 2018 μέχρι και σήμερα, έχουν ξεπεράσει τα 100 εκατομμύρια ευρώ.

Την εκδήλωση χαιρέτισε επίσης ο Πρόεδρος του ΚΟΑΠ Τίμης Ευθυμίου και ο Δήμαρχος Λεμεσού, Νίκος Νικολαΐδης, ενώ τιμήθηκε για την προσφορά του ο αείμνηστος Λεμεσιανός σκηνοθέτης Μιχάλης Κακογιάννης και ακολούθησε καλλιτεχνικό πρόγραμμα.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Υποστηρίξτε τη