Στηρίξτε την ποιοτική δημοσιογραφία

Κίνδυνοι στον χώρο εργασίας και τρόποι αντιμετώπισης

«Υπάρχει ένας αρκετά εκπληκτικός αριθμός κινδύνων σε ένα περιβάλλον γραφείου, οι οποίοι μάλιστα δεν αναγνωρίζονται εύκολα χωρίς την απαραίτητη σημασία και γνώση των κινδύνων αυτών»

Είναι προφανές πως όταν σκεφτόμαστε έναν επικίνδυνο χώρο εργασίας, στο μυαλό μας έρχονται εργοτάξια με βαριά μηχανήματα και εξοπλισμό, όπου οι εργαζόμενοι εμπλέκονται σε έντονη χειρωνακτική εργασία με αυξημένο το ρίσκο να συμβεί εργατικό ατύχημα. Από την άλλη, ένας κλιματιστικά ελεγχόμενος χώρος στον οποίο οι πλείστες εργασίες είναι καθιστικές, μας φαίνεται λιγότερο επικίνδυνος.

Ωστόσο, υπάρχει ένας αρκετά εκπληκτικός αριθμός κινδύνων σε ένα περιβάλλον γραφείου, οι οποίοι μάλιστα δεν αναγνωρίζονται εύκολα χωρίς την απαραίτητη σημασία και γνώση των κινδύνων αυτών. Πιο κάτω παρατίθενται οι σημαντικότεροι κίνδυνοι που συναντώνται σε έναν γραφειακό χώρο και χρήζουν άμεσης σημασίας από τις διοικήσεις των εταιρειών.

  1. Πτώσεις

Οι πτώσεις τείνουν να είναι οι πιο συνηθισμένες αιτίες στο να τραυματιστούν τόσο οι εργαζόμενοι αλλά και τρίτα άτομα τα οποία εισέρχονται στην εταιρεία όπως πελάτες, συνεργάτες και εξωτερικοί συντηρητές.

Αυτοί οι κίνδυνοι μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο μέσω της ευαισθητοποίησης των εργαζομένων. Με το να μένουν απαλλαγμένοι από ακατάστατους χώρους εργασίας απομακρύνοντας χαρτοκιβώτια, αρχεία, όπως και διάφορα αντικείμενα τα οποία είναι συσσωρευμένα σε διαδρόμους της εταιρείας, οι εργαζόμενοι μειώνουν δραματικά τον κίνδυνο πιθανής πτώσης. Επίσης, κίνδυνο πτώσης μπορούν να προκαλέσουν τα εκτεθειμένα καλώδια σε διαδρόμους. Όλα τα καλώδια θα πρέπει να είναι τοποθετημένα σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους που είναι ασφαλείς για τους χρήστες, καθώς και να είναι σωστά καλυμμένα για την αντιμετώπιση του ηλεκτρικού κινδύνου.

Ακόμη ένας λόγος ο οποίος συμβάλλει στις πτώσεις είναι το κατά πόσον είναι ολισθηρό το δάπεδο στον χώρο εργασίας. Υλικό όπως το μάρμαρο μπορεί να γίνει πολύ ολισθηρό και ταυτοχρόνως πολύ επικίνδυνο για τους εργαζομένους, ειδικά όταν είναι βρεγμένο. Στην προκειμένη περίπτωση συστήνεται η εγκατάσταση χαλιών στους εργασιακούς χώρους, νοουμένου πως μαζί τους θα εφαρμοστεί και ένα πρόγραμμα ορθής καθαριότητάς τους από αρμόδια και κατάλληλα εκπαιδευμένα άτομα/συνεργεία.

  1. Εργονομικοί κίνδυνοι

Ένα από τα πιο διαδεδομένα προβλήματα υγείας που υφίστανται σε ένα περιβάλλον γραφείου σχετίζεται με την εργονομία. Οι εργαζόμενοι περνούν το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας τους καθισμένοι σε μια καρέκλα μπροστά από έναν υπολογιστή, οπόταν είναι επιρρεπείς σε τραυματισμούς που σχετίζονται με τη στάση του σώματος και τις επαναλαμβανόμενες κινήσεις. Οι κίνδυνοι εργονομίας δύσκολα μπορούν να εντοπιστούν και, όταν εντοπιστούν, πολύ πιθανόν να έχουν ήδη δημιουργήσει κάποιου είδους ζημιά στον εργαζόμενο, ο οποίος, πέρα από την άμεση εφαρμογή της ασφαλούς στάσης σώματος στον χώρο εργασίας, πιθανόν να χρήζει και συγκεκριμένης θεραπείας για την πρόληψη δημιουργίας περαιτέρω σοβαρών προβλημάτων.

Το πρώτο το οποίο μια εταιρεία θα πρέπει να παρέχει στον εργαζόμενο είναι έναν ορθό και εργονομικό εξοπλισμό, ο οποίος πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ρυθμιστεί στα μέτρα του εργαζομένου και όχι ο εργαζόμενος σε αυτό. Ένας τέτοιου είδους εξοπλισμός σε σύγκριση με έναν πιο απλό εξοπλισμό εργασίας θα παρέχει έναν πιο ασφαλή τρόπο εργασίας στον χρήστη, συνεισφέροντας έμμεσα στη αύξηση της παραγωγικότητας, αποφυγή μελλοντικής ιατρικής περίθαλψης, μείωση αδειών ασθενείας, κλπ.

Το δεύτερο και εξίσου σημαντικό βήμα είναι η εκπαίδευση του προσωπικού τόσο ως προς την ορθή χρήση του εξοπλισμού (καθώς αν η εταιρεία παρέχει τον καλύτερο αλλά το προσωπικό δεν ξέρει πως να τον χρησιμοποιεί σωστά, το πρόβλημα θα εξακολουθεί να υφίσταται) αλλά και γενική εκπαίδευση για την ορθή χρήση του χώρου εργασίας καθ’ όλη τη διάρκεια παραμονής του προσωπικού στον χώρο εργασίας του.

  1. Προβλήματα όρασης

Η οθόνη οπτικής απεικόνισης που χρησιμοποιείται στους γραφειακούς χώρους, παρόλο που κοιτάζοντάς την δεν μπορεί να βλάψει τα μάτια, ξοδεύοντας όμως ένα μεγάλο μέρος του χρόνου εργασίας σας σε αυτή μπορεί να προκαλέσει αισθητή καταπόνηση των ματιών, με τα μάτια να γίνονται ξηρά και ερεθισμένα. Κάποιες προσαρμογές μπορούν να συμβάλουν στην άμβλυνση του ερεθισμού και της καταπόνησης.

Η θέση της οθόνης ή των οθονών (αρκετά γραφεία πλέον χρησιμοποιούν δύο οθόνες οπτικής απεικόνισης) πρέπει να είναι σε απόσταση περίπου ίση με το μήκος των χεριών και το πάνω μέρος της οθόνης να είναι στην ίδια ευθεία με τα μάτια. Ελαχιστοποιήστε τη λάμψη της οθόνης, καθώς είναι μια από τις κύριες αιτίες διόγκωσης του οφθαλμού. Αποφύγετε την τοποθέτηση οθονών απέναντι από ανοικτά παράθυρα, καθώς δημιουργείται επιπλέον λάμψη που συνήθως προκαλεί δυσκολίες στους οφθαλμούς να εστιάσουν στην οθόνη. Η σωστή θέση είναι όταν το εξωτερικό φως βρίσκεται στο πλάι του υπαλλήλου.

Εξίσου σημαντικά είναι και τα μικρά διαλείμματα, τα οποία πρέπει να γίνονται κατά την διάρκεια της εργασίας. Συστήνεται να υπάρχουν δέκα λεπτά διάλειμμα από τον υπολογιστή κάθε μια ώρα.

  1. Πυρασφάλεια

Σε γραφειακούς χώρους τείνουν να υφίστανται αρκετοί κίνδυνοι, οι οποίοι μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά. Δυστυχώς, ο κίνδυνος πυρκαγιάς στις πλείστες εγκαταστάσεις δεν μπορεί να εξαλειφθεί εντελώς. Για να μειωθεί το ρίσκο πρέπει να παίρνονται αρκετά προληπτικά μέτρα και να γίνεται συνεχώς παρακολούθηση και αναθεώρηση.

  1. Διοικητικοί έλεγχοι

Εκτός από τη συνεχή εκπαίδευση και κατάρτιση των υπαλλήλων, πρέπει να γίνονται επιπλέον έλεγχοι από εξουσιοδοτημένα άτομα της εταιρείας. Σκοπός είναι η έγκαιρη αναγνώριση των κινδύνων. Περιοδικές περιηγήσεις στους χώρους εργασίας μπορούν να βοηθήσουν στην αναγνώριση των κινδύνων. Ταυτοχρόνως, κατά τις περιηγήσεις πρέπει να τίθεται στους υπάλληλους το ερώτημα για το αν υπάρχουν προβλήματα και ποια είναι αυτά.

Η απλή ερώτηση στους εργαζομένους για το πώς αισθάνονται, μπορεί να βοηθήσει πολύ προς την αναγνώριση των κινδύνων. Οι εργοδότες οφείλουν να εντοπίζουν έγκαιρα τις περιπτώσεις που οι εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν συμπτώματα όπως δυσφορία και κόπωση. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορούν να λύσουν αρκετά προβλήματα γρήγορα και ανέξοδα.

*Λειτουργός Ασφάλειας και Υγείας, KPMG Limited

Υποστηρίξτε τη