Στηρίξτε την ποιοτική δημοσιογραφία

Νέο Εξ Αποστάσεως Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών από το Πανεπιστήμιο Νεάπολις

Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου ανακοινώνει την έναρξη, από τον Σεπτέμβριο 2019, του νέου εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στις Διεθνείς Σχέσεις, Στρατηγική και Ασφάλεια. Το ανωτέρω πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ) της Κυπριακής Δημοκρατίας και θα παρέχεται μέσω της εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, χωρίς την ανάγκη της φυσικής παρουσίας, τόσο στην ελληνική όσο και στην αγγλική γλώσσα.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε πτυχιούχους και στελέχη οργανισμών και επιχειρήσεων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, καθώς και των Σωμάτων Ασφαλείας και Άμυνας. Παρέχει σε βάθος επιστημονική γνώση και εξειδίκευση στα σύγχρονα ζητήματα των Διεθνών Σχέσεων, τα οποία άπτονται της πολιτικής, της στρατηγικής, της ασφάλειας και της οικονομίας, η οποία θα τους επιτρέψει να ακολουθήσουν ή να ενδυναμώσουν τη σταδιοδρομία τους στο διπλωματικό σώμα, στα Σώματα Ασφαλείας και Άμυνας, σε διεθνείς και υπερεθνικούς οργανισμούς, σε Μη Κρατικούς Δρώντες, καθώς επίσης και να εργαστούν ως σύμβουλοι πολιτικής, στρατηγικής και ασφάλειας σε εθνικό και διεθνές περιβάλλον.

Αξιοποιεί όλα τα σύγχρονα και καινοτόμα εργαλεία των νέων τεχνολογιών για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, προκειμένου οι απόφοιτοι να αποκτήσουν όλες τις απαραίτητες εξειδικευμένες γνώσεις για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της επιστημονικής προσέγγισης των σύγχρονων ζητημάτων στο πεδίο των Διεθνών Σχέσεων, της Στρατηγικής και της Ασφάλειας.

Υποστηρίξτε τη