Στηρίξτε την ποιοτική δημοσιογραφία

Υποτροφίες Πανεπιστημίου Λευκωσίας και Παγκύπριου Συνδέσμου Ποδοσφαιριστών (ΠΑ.Σ.Π.)

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ποδοσφαιριστών (ΠΑ.Σ.Π.) ανακοινώνουν την παροχή υποτροφιών, ύψους 50% στα δίδακτρα σε όλα τα μέλη του ΠΑ.Σ.Π. για εισαγωγή τους στα εκπαιδευτικά προγράμματα σπουδών που προσφέρει το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, με στόχο την ανάπτυξη και την προαγωγή της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε ταλαντούχους νεαρούς ποδοσφαιριστές. Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να αποταθούν στον ΠΑ.Σ.Π. έτσι ώστε να ενημερωθούν για τη διαδικασία υποβολής της αίτησης και τα κριτήρια επιλογής των υποτρόφων. Για διευκρινιστικά ερωτήματα, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να απευθυνθούν στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στο τηλ. 22841528 ή στον Παγκύπριο Σύνδεσμο Ποδοσφαιριστών στο τηλέφωνο 22466508.

Υποστηρίξτε τη