Στηρίξτε την ποιοτική δημοσιογραφία

Δημοσκόπηση-καμπανάκι για την εκπαίδευση

Δημοσκόπηση "Σ": Το 69% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι το εκπαιδευτικό μας σύστημα είναι ανίκανο να ανταποκριθεί στις σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας και της οικονομίας

Ανίκανο να ανταποκριθεί στις σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας και της οικονομίας θεωρεί, η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών, το εκπαιδευτικό μας σύστημα, σύμφωνα με μεγάλη δημοσκόπηση που παρουσιάζει σήμερα η «Σημερινή».

Τη συγκεκριμένη άποψη εξέφρασε το 69% των ερωτηθέντων, ενώ μόλις το 29% απάντησε διαφορετικά.

Παρ’ όλα αυτά, και παρά τα πολλαπλά προβλήματα που παρουσιάζει ο χώρος της εκπαίδευσης το τελευταίο διάστημα, η πλειοψηφία των πολιτών, σε ποσοστό 59%, δηλώνουν ικανοποιημένοι για τη σχολική χρονιά 2019, και σε ποσοστό 55% ικανοποιημένοι για τη σχολική χρονιά 2018.

Συναφής ήταν και η άποψη της πλειοψηφίας των ερωτηθέντων, ως προς τη δυνατότητα του κυπριακού σχολείου να αναπτύσσει τα ταλέντα και τις δεξιότητες των μαθητών, με ένα αρκετά υψηλό ποσοστό 66% να θεωρεί ότι τα κυπριακά σχολεία δεν επιτρέπουν στους μαθητές να εξερευνήσουν και να αναπτύξουν τα ταλέντα και τις δεξιότητές τους.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ:

Γραφείο: IMR/Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Ανάθεση: «Σημερινή» της Κυριακής. Διεξαγωγή: Αύγουστος 2019. Κάλυψη: Παγκύπρια – αστικές και αγροτικές περιοχές. Χαρακτηριστικά δείγματος: Άνδρες και γυναίκες άνω των 18. Μέγεθος δείγματος: 500 άτομα. Επιλογή δείγματος: τυχαία στρωματοποιημένη δειγματοληψία. Συλλογή στοιχείων: τηλεφωνικές συνεντεύξεις με τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου.

Πόσο ικανοποιημένοι θα λέγατε ότι είστε γενικά από το εκπαιδευτικό σύστημα της Κύπρου;

2018

Πολύ 11%

Αρκετά 44%

Λίγο 36%

Καθόλου 9%

2019

Πολύ 10%

Αρκετά 49%

Λίγο 35%

Καθόλου 6%

Πιστεύεται ότι το σύστημα μας ανταποκρίνεται στις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας και οικονομίας ή όχι;

Ναι 29%

Όχι 69%

ΔΓ/ΔΑ 2%

Παρά τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει το εκπαιδευτικό μας σύστημα, η πλειοψηφία των πολιτών, σε ποσοστό 59%, δηλώνουν ικανοποιημένοι για τη σχολική χρονιά 2019 και σε ποσοστό 55% για τη σχολική χρονιά 2018. Σε γενικές γραμμές, όμως, η συντριπτική πλειοψηφία, σε ποσοστό 69%, θεωρεί ότι το σύστημά μας δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας και οικονομίας.

Την ίδια στιγμή ένα μεγάλο ποσοστό της τάξης του 45% για τη χρονιά 2018 και ένα 41% για τη χρονιά 2019 δηλώνει ότι δεν είναι ικανοποιημένο από το εκπαιδευτικό σύστημα της Κύπρου.

Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι τα κυπριακά σχολεία επιτρέπουν στους μαθητές να εξερευνήσουν και να αναπτύξουν τα ταλέντα και τις δεξιότητές τους;

Πολύ 6%

Αρκετά 28%

Λίγο 53%

Καθόλου 13%

Όσον αφορά στους μαθητές με κλίση στον αθλητισμό και στις τέχνες, πιστεύετε ότι έχουν ίσες ευκαιρίες να αναπτύξουν τα ταλέντα τους ή όχι;

Ναι 35%

Όχι 65%

Ποια μέτρα πιστεύετε ότι θα πρέπει να ληφθούν για την υποστήριξη των μαθητών με κλίση στον αθλητισμό και στις τέχνες;

- Δημιουργία περισσότερων μουσικών και αθλητικών σχολείων 42%

- Δημιουργία σχετικών κλάδων στα δημόσια κυπριακά ινστιτούτα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 31%

- Απαλλαγή από ώρες άλλων δευτερευόντων μαθημάτων για πρακτική άσκηση 23%

- Πρόσληψη περισσότερων εκπαιδευτικών για ειδικά μαθήματα 11%

- Να δοθούν κίνητρα για μελλοντική επαγγελματική αποκατάσταση 10%

- Διεκδίκηση περισσότερων θέσεων στα ινστιτούτα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Ελλάδας 2%

Το 66% των πολιτών πιστεύει ότι τα κυπριακά σχολεία δεν επιτρέπουν στους μαθητές να εξερευνήσουν και να αναπτύξουν τα ταλέντα και τις δεξιότητές τους. Μάλιστα το 65% θεωρεί ότι οι μαθητές με κλίση στον αθλητισμό και στις τέχνες, δεν έχουν ίσες ευκαιρίες να αναπτύξουν τα ταλέντα τους, με το 42% των πολιτών να τάσσεται υπέρ της δημιουργίας περισσότερων μουσικών και αθλητικών σχολείων. Παράλληλα το 31% των ερωτηθέντων τάσσονται υπέρ της δημιουργίας σχετικών κλάδων στα δημόσια κυπριακά ινστιτούτα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και το 23% στην απαλλαγή από ώρες άλλων δευτερευόντων μαθημάτων για πρακτική άσκηση.

Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, η οποία άρχισε να εφαρμόζεται από τον Σεπτέμβριο του 2015, έχει συμβάλει ουσιαστικά στη βελτίωση του επιπέδου των μαθητών της Κύπρου;

Πολύ 7%

Αρκετά 23%

Λίγο 48%

Καθόλου 16%

ΔΓ/ΔΑ 6%

Συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τα ακόλουθα μέτρα που έχουν ληφθεί τα τελευταία χρόνια στον τομέα της εκπαίδευσης;

Εξετάσεις τετραμήνων

Συμφωνώ 74% Διαφωνώ 25% ΔΓ/ΔΑ 1%

Κατάργηση του Ενιαίου Λυκείου (επιστροφή στους κλάδους)

Συμφωνώ 67% Διαφωνώ 30% ΔΓ/ΔΑ 3%

Νέο σύστημα διορισμού εκπαιδευτικών

Συμφωνώ 79% Διαφωνώ 19% ΔΓ/ΔΑ 2%

Αναφορικά με την πιο πρόσφατη αλλαγή στην Παιδεία, η οποία αφορά στις εξετάσεις τετραμήνων, εσείς προσωπικά θεωρείτε ότι η νέα μέθοδος αξιολόγησης, με αναλογία 40% στην προφορική επίδοση και 60% στη γραπτή αξιολόγηση, θα λειτουργήσει προς όφελος των μαθητών ή όχι;

Ναι 68%

Όχι 29%

ΔΓ/ΔΑ 3%

Η μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών, σε ποσοστό 64%, απάντησε ότι η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, η οποία άρχισε να εφαρμόζεται από τον Σεπτέμβριο του 2015, δεν έχει συμβάλει ουσιαστικά στη βελτίωση του επιπέδου των μαθητών της Κύπρου. Ωστόσο, φαίνεται πως οι πολίτες συμφωνούν τόσο με την εξέταση των τετραμήνων όσο και με την κατάργηση του Ενιαίου Λυκείου, αλλά και με το νέο σύστημα διορισμού των εκπαιδευτικών.

Θεωρείτε ότι η στάση των οργανωμένων μαθητών, οι οποίοι με επίσημη ανακοίνωση αντιτίθενται στις εξετάσεις των τετραμήνων θεωρώντας το ως αντιπαιδαγωγικό, είναι ορθή ή λανθασμένη;

Ορθή 37%

Λανθασμένη 60%

ΔΓ/ΔΑ 3%

Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι οι στάσεις των οργανωμένων μαθητών, γονιών και εκπαιδευτικών θα πρέπει να επηρεάζουν τις αποφάσεις του Υπουργείου Παιδείας, αναφορικά με τις αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα;

Οργανωμένοι μαθητές

Πολύ 22% Αρκετά 49% Λίγο 21% Καθόλου 8%

Οργανωμένοι γονείς

Πολύ 20% Αρκετά 45% Λίγο 25% Καθόλου 10%

Οργανωμένοι εκπαιδευτικοί

Πολύ 28% Αρκετά 48% Λίγο 19% Καθόλου 5%

Πολύ ενδιαφέροντα τα ευρήματα της έρευνας στις συγκεκριμένες ερωτήσεις, αφού, η πλειοψηφία των πολιτών φαίνεται να διαφωνεί με τη στάση των οργανωμένων μαθητών σε σχέση με τις εξετάσεις τετραμήνων. Το 60% των ερωτηθέντων πιστεύει πως η στάση των μαθητών είναι λανθασμένη.

Την ίδια στιγμή όμως οι πολίτες θεωρούν ότι οι στάσεις των οργανωμένων μαθητών, γονιών και εκπαιδευτικών θα πρέπει να επηρεάζουν τις αποφάσεις του Υπουργείου Παιδείας, αναφορικά με τις αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα.

Ποιες από τις ακόλουθες πρακτικές πιστεύετε ότι θα πρέπει να υιοθετήσει το Υπουργείο Παιδείας για τη βελτίωση του παρεχόμενου επιπέδου εκπαίδευσης;

Επένδυση σε καινοτόμες μεθόδους μάθησης

ΝΑΙ 96% ΟΧΙ 4%

Ενίσχυση του θεσμού του συμβούλου επαγγελματικού προσανατολισμού

ΝΑΙ 96% ΟΧΙ 4%

Ενίσχυση της Τεχνικής Εκπαίδευσης

ΝΑΙ 95% ΟΧΙ 5%

Ενίσχυση του θεσμού του εκπαιδευτικού ψυχολόγου

ΝΑΙ 93% ΟΧΙ 7%

Εισαγωγή αυστηρότερου συστήματος αξιολόγησης εκπαιδευτικών

ΝΑΙ 92% ΟΧΙ 8%

Εισαγωγή εναλλακτικών μεθόδων αξιολόγησης μαθητών

ΝΑΙ 91% ΟΧΙ 9%

Ενίσχυση ξένων γλωσσών

ΝΑΙ 89% ΟΧΙ 11%

Εισαγωγή αυστηρότερου συστήματος αξιολόγησης μαθητών

ΝΑΙ 66% ΟΧΙ 34%

Επέκταση των ωραρίων διδασκαλίας

ΝΑΙ 51% ΟΧΙ 49%

Ποιος φέρει την κύρια ευθύνη για τα προβλήματα που παρουσιάζονται στα σχολεία;

2018

Το Υπουργείο Παιδείας 30%

Οι γονείς 23%

Η Κυβέρνηση 16%

Οι εκπαιδευτικοί 14%

Η κοινωνία 8%

Η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση 6%

Οι μαθητές 2%

Οι συντεχνίες 1%

2019

Το Υπουργείο Παιδείας 36%

Οι γονείς 28%

Η Κυβέρνηση 18%

Οι εκπαιδευτικοί 16%

Η κοινωνία 3%

Οι μαθητές 4%

Οι συντεχνίες 4%

Ποια πιστεύετε ότι είναι τα κυριότερα προβλήματα που παρουσιάζονται στα σχολεία σήμερα;

2018

Η ακαταλληλότητα των εκπαιδευτικών 41%

Οι παραβατικοί/βίαιοι μαθητές 31%

Ολόκληρο το εκπαιδευτικό σύστημα 24%

Οι ελλιπείς υποδομές 9%

Η οικογένεια 14%

Ο τρόπος διδασκαλίας 10%

Ασέβεια των μαθητών προς τους εκπαιδευτικούς 3%

Ασφάλεια των παιδιών στα σχολεία 3%

2019

Η ακαταλληλότητα των εκπαιδευτικών 44%

Οι παραβατικοί/βίαιοι μαθητές 32%

Ολόκληρο το εκπαιδευτικό σύστημα 25%

Ο τρόπος αξιολόγησης των μαθητών 13%

Οι ελλιπείς υποδομές 13%

Η οικογένεια 6%

Πολύ ενδιαφέρουσα είναι η κατάταξη ευθύνης όπως αποτυπώνεται μέσα από τις απαντήσεις των ερωτηθέντων αναφορικά για το ποιος φέρει την κύρια ευθύνη για τα προβλήματα που παρουσιάζονται στα σχολεία. Οι πολίτες θεωρούν πως πρώτα ευθύνεται το Υπουργείο Παιδείας, στη συνέχεια οι γονείς, ακολουθεί η κυβέρνηση και μετά οι εκπαιδευτικοί, η κοινωνία, οι μαθητές και οι συντεχνίες.

Όσον αφορά στα κυριότερα προβλήματα που παρουσιάζονται στα σχολεία σήμερα, οι πολίτες θεωρούν ότι είναι η ακαταλληλότητα των εκπαιδευτικών σε ποσοστό 44%, οι παραβατικοί μαθητές σε ποσοστό 32% και ολόκληρο το εκπαιδευτικό σύστημα σε ποσοστό 25%.

Αναφορικά με την ασφάλεια των σχολείων, πόσο αποτελεσματικά θεωρείτε ότι είναι τα ακόλουθα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί;

Στελέχωση με φρουρούς ασφάλειας

Πολύ 29%

Αρκετά 44%

Λίγο 15%

Καθόλου 12%

Στελέχωση με επιτηρητές ασφάλειας

Πολύ 28%

Αρκετά 43%

Λίγο 19%

Καθόλου 10%

Κάρτα εισόδου

Πολύ 29%

Αρκετά 35%

Λίγο 15%

Καθόλου 21%

Υποστηρίξτε τη